Nederlandse boeken

10694 ABRAHAMSE, J.E. en R.NOYON: Het oude en het nieuwe bouwen, Amsterdam, de markt en de woningbouw, Bussum, Thoth, 2007, 175p, gebonden, folio, nieuwstaat 20.00 €

 • 10097 ABRAM, Ch: Nederlandsch-Hebreeuwsch woordenboek met verbuigingstabellen, Amsterdam, Mozes, 1936, 367(IV)p, or linnen, gebruikssporen, binnen goed 12.00 €

 • 10940 ACHTERBERG -- HAZEU, Wim: Gerrit Achterberg, een biografie, Amsterdam, Arbeiderspers, Open Domein, 1988, 717p, gebonden met omslag en leeslint, 2e dr, lichte schaafplekjes op omslag, overigens nieuwstaat 12.00 €

 • 10635 ADELBERG, Simon van: De Joden van Amersfoort, rondom de geschiedenis van een oude sjoel, Amersfoort, 1977, 168p m ill, ing, goed 15.00 €

 • 10365 ADIGA, Aravind: De laatste man in de toren, vertaling A. van Nimwegen, Amsterdam, BB, 2011, 487p, pbck, licht scheefgelezen ** verzending binnen NL 6,95€

 • ** 6.50 €

 • 9411 AFSTANDSKAART -- Afstandskaart van Nederland, zp, ANWB, 1902, 2 uitvouwbare kaarten van 92x 47,5 in linnen mapje van 15x12 (soms gescheurd op de vouw, over het geheel genomen in goede staat) ** zeldzaam** 30.00 €

 • 10018 Agfa -- Agfa toont u… hoe men goede foto's maakt en wat daarvoor noodig is, zp, ca 1934, 80p met vele foto's, ingenaaid, goed 22.00 €

 • 10719 AHLHEID, F. ea: Res loquitur ipsa, Cicero's pleidooi voor Titus Annius Milo en de retorische traditie, plus hulpboek, uitwerking van de eindexamensyllabus Latijn 1994, Emmeloord, Hermaion, 1994, 228p; 68p, ing, prima staat 17.00 €

 • 9834 AKKERMAN,J. ea: Gedenkboek 25 jaar Bond van Nederlandsche Amateur-Fotografen vereenigingen, 1922-1947, met bijgevoegd: Wat is en wat wil de Bond van Ned. Amateur Fotografen vereenigingen, wezen, doel en middelen, Amstersfoort, BNAFV, 1947, 93p, halflinnen (bijvoegsel geniet), 20.00 €

 • 10389 AKV/St.Joost -- Point de vue, 200 jaar kunstacademie 'sHertogenbosch, 2 oktober-18 november 2012, 20 kunstenaars, 20 schrijvers, sHertogenbosch, Avans Hogeschool, 2012, 268p m vele ill, ing, lichte gebruikssporen buitenzijde 30.00 €

 • 9249 ALBERDINGK THIJM -- A.J. (= K.J.L. Alberdingk Thijm ofwel Lodewijk van Deyssel) J.A.Alberdingk Thijm, 1e druk, 2e oplage (1920) ingenbonden in een band van J.Emmering, Amsterdam, Loman en Funke 1893, 374p, linnen band, schutbladen gebruind, band licht gebleekt 55.00 €

 • 4638 ALBERTI, Rafael: De 8 namen van Picasso, gedichten en herinneringen, vertaling Alfonso Nypels, Amsterdam, Meulenhoff, 1988, 88p, ingenaaid ** exemplaar in opdracht van de vertaler speciaal gedrukt voor Dolf Verspoor** 15.00 €

 • 2199 ALEXANDER, Prins der Nederlanden: Een vermoedelijk slotwoord, Leiden, Engels, 1879, 26p, halflinnen bibliotheekbandje, stempel op titelblad, aanhechtingen zwak, 175.00 €

 • 10388 ALLEN, Jennifer ea: Parasite paradise, pleidooi voor tijdelijke srchitectuur en flexibele stedenbouw, Rotterdam, Nai, 2003, 190p, ingenaaid met vele z/w ill, goed 28.00 €

 • 8402 ALTENA, Ernst van: Nieuwsgedichten, Deventer, Ypse Fecit, 1990, 19pp, ingenaaid met omslag en gesigneerd nieuwjaarsgedicht op bijgevoegde boekenlegger, nr 34 vd 200 genummerde exx die niet in de handel zijn gebracht 20.00 €

 • 8410 ALTENA, Ernst van: Verbazend rijmwoordenboek voor december-dichters, een Bezige Bij-drage tot verantwoorde Sinterklaaspoëzie, 3937 rijmwoorden, volledig onvolledige uitgave, 2e aangepaste druk, Amsterdam, BB, 1966, 96p, ing, oblong, prima staat 20.00 €

 • 8401 AMERONGEN, Eddy van: Nog slechts herinnering … mijn vooroorlogs Joods Amsterdam, Amsterdam, Amphora, 2002, 195p met foto's, pbck, goede staat, 10.00 €

 • 10938 AMERONGEN, Martin van: Een kleine dondersteen, kritieken, Amsterdam, Arbeiderspers, 1989, 218p met namenregister, pbck, lieesvouw in rug, overigens goed 5.00 €

 • 5957 AMERONGEN, Martin van: Tema con variazioni van 1 sept.1999 t/m 23 sept 2000, 38 exx A4 formaat ; daarbij 14 artikelen van divers formaat verschenen tussen 28 juli 1999 en 8 maart 2000, in totaal 52 artikelen uit de Groene, Amsterdam, de Groene, 1999-2000, 38 artikelen in chronologische volgorde verzameld, ** prachtig specimen van de sprankelende geest van de onvermoeibare schrijver-redacteur, gewicht ca 450 gr ** 75.00 €

 • 10004 Amstelodamum: Amsterdam 1900-1940, gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan, Amsterdam, 1940, 75p met foto's, or linnen, 4o, goed 10.00 €

 • 10194 AMSTERDAM -- Afbeelding der Poort van de geweezenen Nederduitschen Schouwburg, thans dienende voor een Armencomptoir der Roomsche Gemeente te Amsterdam, [Amsterdam, Mourik] In de Mercurius October 1791, los blad met ets 20x 16,5cm, goede staat ** tegenwoordig Keizersgracht 384, waar nu een hotel is gevestigd, de gevel is niet veranderd ** 150.00 €

 • 10188 AMSTERDAM -- Afbeelding van het zogenaamde Zee-Recht te Amsterdam, [Amsterdam, Mourik] Nederlandsche Mercurius, May 1796, los blad met ets 20x16,3 cm, I.C.Schultsz sculp, ** de voormalige cadettenschool aan de Kampersteiger nr 10 tegenover de huidige Prins Hendrikkade 50-59 ** 150.00 €

 • 10190 AMSTERDAM -- Afbeelding van de Hoofdwacht voor de ingerukte Lands-Militie; staande op de Botermarkt voor het Regulierspleintje te Amsterdam anno 1787, [Amsterdam, Mourik] In de Mercurius May 2 de stuk 1788, los blad met ets 20,7x 16,5cm, gebruikssporen in de marge, overigens goed, B.Mourik exudit, ** het tegenwoordige Rembrandtplein in de Patriottentijd ** 135.00 €

 • 8364 AMSTERDAM -- Amsterdam Standaard gids, Antwerpen, Standaard Uitgeverij,1993, 343p, m vele kleuren illustraties gebonden met omslag, oblong, leeslint, vele foto's, 10.00 €

 • 10212 AMSTERDAM -- Theatergeschiedenis: Schouwburg te Amsterdam bij de Leidsche Poort, ets, Amsterdam, Evert Maaskamp, [ca 1810] , ets, 13,5x10,5 cm in passepartout 22,2x 19,5cm, goede staat 40.00 €

 • 10213 AMSTERDAM -- Theatergeschiedenis: Voorportaal van den Nederduytschen Schouwburg Keizersgracht 384 anno 1772, Amsterdam, 1845, steendruk van J.J.A.Hilverdink naar de situatie van vóór de brand van 11 mei 1772, 16x10 cm onder passepartout 26,2x24cm, licht gebruind 30.00 €

 • 10214 AMSTERDAM -- Theatergeschiedenis: [Samuel] Coster's [Duytsche] Akademie, [Keizersgracht 384] 1617, litho 12,7x 18,1 cm in passepartout 24x29cm, de eerste toneelschool van Amsterdam, Amsterdam, Weduwe Elias Spanier, 19e eeuw, 30.00 €

 • 10215 AMSTERDAM -- Theatergeschiedenis: De Hollandsche Schouwburg, handgekleurde gravure van de schouwburg op het Leidseplein, Amsterdam, Noach vd Meer Jun.ad.viv.del. Et sculp [1774] in passepartout 23x20,5 cm, mooi 50.00 €

 • 10216 AMSTERDAM -- Theatergeschiedenis: Felix Meritis te Amsterdam, Keizersgracht 320-332, ets in passepartout 21,5x 20,7cm, Amsterdam, Evert Maaskamp,[1806] G.J.Michaëlis del, goede staat 50.00 €

 • 10217 AMSTERDAM -- Theatergeschiedenis: Park-Schouwburg [Plantage Doklaan, ontwerp Raffalovich, Chambon en Dumont uit Brussel, architect A.D.N. van Gendt, gebouwd in 1883, gesloopt in 1911], uitgeknipte staalgravure in passepartout 23,5x18,5cm, goed 15.00 €

 • 5982 Amsterdamse trams -- DEACON, R:/ LEIDERITZ, W.J.M: Vernieuwen en veranderen, vervoer en vervoerbedrijf van Amsterdam 1945-1980/ Thema trams/ Van paardetram naar dubbelgelede, 3 titels samen Amsterdam, GVB, 1980, 36p, geniet/Amsterdam, Stadsuitgeverij, 1989, 19 losse bladen in karonetui/ Sheffield, Sheaf, 1980, 107p w many photos, english text, sewn/ Zandvoort, Minerva, 1966, 176p met vele ill, linnen 25.00 €

 • 5041 ANDREUS -- VEGT, Jan van der: Hans Andreus, biografie, Baarn, de Prom, 1995, 560p, linnen met omslag, nieuwstaat ** verzendkosten binnen nederland 6,95 ** 11.00 €

 • 10083 ANDRIESSEN, C -- HOOGEBOOM, A. ea: De wereld van Christiaan Andriessen, Amsterdamse dagboekaantekeningen 1805-1808, Bussum, Thoth, 2008, 127p met vele ill, gebonden, nieuwstaat 15.00 €

 • 10759 ANONYMUS ( d.i. ROELOFSZ, Charles) : 'T kleine burgerboekje, zp, Hongerwinter 1945, [ d.i.1953], 40 ongenummerde pp m z/w ill en tekst, nr 87, ing met licht gebruind omslag 25.00 €

 • 9245 ANONYMUS (d.i. Petrus van LIMBURG BROUWER): Gesprekken der dooden, 1e druk Groningen, van Boekeren, 1839, 91p, ing, rug ontbreekt ** curieuze studentikoze slapstick in danteske stijl ** 150.00 €

 • 10179 ANONYMUS(= STEVERSLOOT, Laurens): Geuse-kost, opgedist in paapse schotelen, handelende van de souvereine oppermagt en heerschappye der roomsche pausen, aangetoond uit hare eigen schryvers, met figuren, gedrukt en te saamen gesteld op de grond van het Klooster der Gefalyde Begynen, voor Reekening van den Schryver, 1725, (II) frontisp, [13] 221p, [3] met 9 gravures 8x 6,7 cm in de tekst, onafgesn, orig. hleren bd, voorkneep gespleten, gebruikt ** zeldzaam en indertijd verboden anti-rooms spotschrift ** 500.00 €

 • 5177 ANONYMUS, d.I RIJNDERS, Gerhard: Domela Nieuwenhuis, voorlooper van de N.S.B, enige citaten uit de werken van D.N, waardoor deze bewering wordt gebrandmerkt als leugen, Zandvoort, B.O.O, Liberta-serie no 20, ca 1940, 30p, met losdubbel inlegvel waarin reclame en verzoek om financiele steun, geniet, rugje beschadigd 20.00 €

 • 10058 Anonymus: De 26ste October, of beschrijving en afbeelding van den plegtigen begrafenisstoet waaarmede het soffelijk overblijfsel van Neêrlands koningin naar den Koninklijken grafkelder te Delft is overgebragt(..) 'sGravenhage, S.de Visser en zoon, 1837, 50p, ingenaaid (leporelloboekje met afbeelding ontbreekt) 20.00 €

 • 3012 ANONYMUS: De zon brengt het aan den dag, een verhaal voor mijne jonge vrienden, Purmerende, L.G. Post, [1857], 100p met 4 kleurenlitho's van H.L. van Hoogstraten naar G.J. Scheurleer, versierd linnen, rug vernieuwd, gebruikssporen, ** waarschijnlijk vertaald uit het duits ** 32.00 €

 • 6000 ANONYMUS: De Hollandsche Aesopus, satirisch weekblad, nrs 1 t/m nr 30, alles wat is verschenen, Amsterdam, Jacob Verlouw, 1743/'44, 235(I), ingenaaid, onafgesneden, (buitenzijde rug overgeplakt, inhoud compleet maar laatste pagina van register ontbreekt) ** niet in van Doorninck, Waller en Scheepens ** 250.00 €

 • 5998 ANONYMUS: Het van ouds gerenommeerde A is een Aapje, Amsterdam, Vlieger [ca 1880], 24,7x 17,7 cm, 12 ongenummerde pp met op elke bladzij 2 plaatjes met gele letter tegen zwarte achtergrond, de letters Q en X ontbreken, voorzijde versierd met kleurenlitho gesigneerd Lith Gebr Braakensiek Ams ** buitenzijde rugje ontbreekt, hoeken gestoten, boekblok wat los in band, binnenzijde goede staat 350.00 €

 • 9634 Anti-nazi boycot -- Dit is duitsch! Uitgave van het Boycot-Bureau S.D.A.P/ N.V.V. zp, zj (ca 1933), 93p, 12,2x 7,7cm, geniet, oblong ** alfabetische lijst van duitse artikelen die in Nederland verkocht werden. Uiterst zeldzaam ! ** 65.00 €

 • 3964 ANTISEMITISCHE OORLOGSPROPAGANDA -- Waarom oorlog met Stalin? Het Roodboek der Anti-Komintern, zpzj (ca 1941/'42), 96p met veelal getruceerde foto's, 4o, geniet, gekleurde antisemitische karikatuur op voorzijde, rug sleets, hoekje uit titelblad 20.00 €

 • 6008 ANWB ATLAS: Atlas van Nederland van den ANWB in fietskaarten 1: 200.000, Toeristenbond voor Nederland in fietskaarten nrs 1 t/15 en 18 t/m 36, bladwijzer en verklering der teekens en kleuren, zp, ANWB, ca 1928, 34 (van 36) kaarten9,7 x 22,9cm op linnen geplakt in zwarte ijzeren doos met deksel, 24x11x5,9 cm, gewicht 977 gram 450.00 €

 • 9795 ANWB TOERISTENBOND VOOR NEDERLAND: Zestalige Woordenlijst voor toeristen, Nederlandsch, Fransch, Duitsch, Engelsch, Italiaansch en Spaansch, Haarlem, ANWB, (ca 1918), 96p, geniet, gebruikssporen, 12o, 20.00 €

 • 10571 APON, Annette: Onbekende kinderen, een documentaire op videotape, Amsterdam, NGN producties, 2000, 70 minuten, prima staat 20.00 €

 • 10593 ARIËNS KAPPERS, E.H: S.Jessurun de Mesquita, Amsterdam, Meulenhoff, 1984, 76p m vele z/w ill, ing, lichte gebruikssporen 10.00 €

 • 9067 ARNOLDUSSEN, Paul en Albert de Lange: Finale mei, het einde van de oorlog in Nederland, Amsterdam, AP, 1995, 232p, pbck, nieuwstaat ** met bijgevoegd mapje met originele tabak- en brandstofbonnen uit 1949 en '50** 15.00 €

 • 10014 ARNONI, M.S: Het recht om pessimist te zijn, opstellen en essays, Amsterdam, Meulenhoff, 1991, 247p, pbck, goede staat 10.00 €

 • 6030 ARRESTO, Christlieb Georg Heinrich ( ps van BUCHARDI, C.G.H): De militaire stand, tooneelspel in vijf bedrijven naar het hoogduitsche: Die Soldaten, Leeuwarden, J.P.de Boij, 1805, 159p, onafgesneden, ingenaaid, contemporain omslag 30.00 €

 • 6032 ARTIS -- Artis Amsterdam, rondleiding met los daarbij plattegrond schaal 1: 1800, Amsterdam, Kampert en Helm, [1947], 32pp met z/w foto's, geniet, oblong, goede staat 20.00 €

 • 10641 ASSCHER, Abraham: Na zes jaar waarheen? De arbeid van het Comité voor bijzondere Joodsche Belangen, Amsterdam, Joachimsthal [1939], 32p, geniet, prima staat 65.00 €

 • 6203 ASSCHER-PINKHOF, C: Van twee joodsche vragertjes/ Rozijntje van huis, 2 facsimile reprints Amstelveen, Amphora Books, 1982, 104;149p, ing met omslag, nieuwstaat 25.00 €

 • 9263 ASSELIJN, Thomas: Thomas Asselijn's treurspelen/ Thomas Asselijn's blijspelen, 2 delen samen, Amsterdam, M.Lobo Mzn, 1907, 373p in twee delen gebrocheerd, deels ongeopend en onafgesneden, buitenzijde minder mooi 25.00 €

 • 10012 ASSER, Eli: Rembrandt was mijn buurman, Baarn, de Prom, 1995, 245p, pbck ** gesigneerd door de schrijver ** 18.00 €

 • 6043 ASVASTAKING 1946 -- Pakket van 5 originele affiches (2 doubletten), enige prikgaatjes 33,5x 49,5 waar wordt opgeroepen te staken wegens het aanblijven van de "foute" Prof.Wibaut; kort overzicht vd vergadering 12/2/'46 (22,5x 28,5); or. Getypt persbericht 14/2/46 23x29,5; Or. Exemplaar van J.H. Scheps' weekblad Op Korte Golf 1e jg nr 35 van 2 maart 1946, waarin de staking voorpaginanieuws is 75.00 €

 • 6046 AUGUSTIN, Elisabeth -- The Elisabeth Augustin reader, Krimpen a/d Ijssel, Proza Press, 1978, 81p, boards 15.00 €

 • 9262 AUTEURSRECHT -- Lijst van boekwerken geregistreerd op het Departement van Justitie volgens artt 24-26 der wet van 28 juni 1881 tot regeling van het auteursrecht, Amsterdam, Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels, 1883, 415p, 15,5x 23,9cm, ingenaaid, onafgesneden, ongeopend, gebruikssporen buitenzijde ** original copy! NO REPRINT ** 165.00 €

 • 4521 AVELING, Edward B: Darwin voor ieder begrijpelijk gemaakt (Darwin made easy), naar het Engelsch door M.P.Zaalberg, Schiedam, de Groot, 1899, 164p, halflinnen, ex-libris op binnenzijde voorplat, gevlekt op buitenzijde en snede, eerste nederlandse uitgave, 45.00 €

 • 9932 BABEL, Isaak: Verzameld werk deel 2: Toneelstukken en brieven, vertaling en nawoord Charles Timmer, Amsterdam, Meulenhoff, 1979, 546p met register, gebonden met omslag en leslint, mooi 12.00 €

 • 3030 BAERDT VAN SMINIA, H.; ANDREAE, A.J.: Nalezing op de nieuwe naamlijst van Grietmannen, Leeuwarden, Meijer & Schaafsma, 1893, 171p, ingenaaid, voorzijde mist, boekblok los, 20.00 €

 • 9611 BAIS, Sander: Keerpunten, momenten van waarheid in de natuurwetenschap/ Kwanta, kwinkslagen en kwakzalvers, essays & colums, 2 titels samen, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2009, 192p m ill, gebonden met omslag/ 2010, 302p, ing, licht scheefgelezen 18.00 €

 • 3367 BAKKER SCHUT, Ir.P: De regeling der bebouwing in de bebouwde kom, toepassing van artikel 43 der woningwet, Den Haag, Vereeniging van Nederlandsche gemeenten, 1944, 106p met kaartjes, or. ingenaaid 20.00 €

 • 10656 BAKKER, Jan-Hendrik: Welkom in Megapolis, denken over wonen, stad en toekomst, Amsterdam, Atlas, 2008, 303p m ill in z/w, pbck, nieuwstaat 14.00 €

 • 9287 BAKKER, Rudolf: Hoe komt het dat ik nog leef, jeugdherinneringen, Amsterdam, AP Privé Domein, 1998, 211p m foto's, nieuwstaat 6.00 €

 • 6071 BAKKERSGILDE -- Ordre en reglement waar na zig de bakkers en roggemeelverkoopers binnen de stad Wageningen zullen moeten reguleren, Wageningen, Wynand Sandelyn, staddrukker en boekverkooper, 1776, 14p, 16,7x 21c,, ingenaaid, onafgesneden, uitgegeven 27 december 1775, onafgesneden, ongeopend 50.00 €

 • 9869 BALK-SMIT DUYZENTKUNST, Frida: Fritzi en de sprookjes, portret en zelfportret van Fritzi ten Harmsen van der Beek, gesgneerd door de schrijfster, Amsterdam, Rap, 1996, 163(V)p, pbck, nieuwstaat 25.00 €

 • 10909 BALKT, Herman Hendrik ter en Klaus van de LOCHT: Labyrint, Nijmegen, Dekker vd Vegt, 1982, 78p, ingenaaid 10.00 €

 • 10606 BAR, Ze'ev, bewerkt door: Amersfoortse besnijdenisboekjes uit de 18e en 19e eeuw uitwerking, vertaling vd Briet Milah registers vd Amersfoortse Mohaliem Levits en van Gelder, Amersfoort, Nederlandse Israekitische Gemeente, 1992, 164p en los 4bladig inlegvel, reprodruk, nieuwstaat, 14.00 €

 • 6083 BARBELLION, W.N.P: Dagboek van een teleurgesteld man, Amsterdam, AP Privédomein, 1996, 334p, ing, rug wat scheefgelezen 10.00 €

 • 9551 BARBUSSE, Henri: Over zijn leven en zijn werk, Hilversum, Boekenvrienden Solidariteit, 1935, 79(I) p met zg Kunstbijlage, gekartonneerd, goede staat 10.00 €

 • 10633 BARENDREGT, H.J: Het Nederlands joods geslacht Weijel (Weijl, Whyl), genealogisch onderzoek, zp [1971], 33p m naamregister, geniet, goed 25.00 €

 • 6087 BARNARD, B. en Paul de WISPELAERE(red): Het land van de mosseleters, 150 jaar Vlaamse vertelkunst, Amsterdam Antwerpen, Contact, 2002, 656p, linnen met omslag, nieuwstaat ** verzending binnen Nederland 6,95 ** 10.00 €

 • 2305 BARON D'AULNIS DE BOUROUILL, J.: Het hedendaagsche socialisme toegelicht en beoordeeld, Amsterdam, Kampen, 1886, xiii; 327p, halflinnen, gebruikssporen, rug los, bibl-ex, ORIGINAL COPY, NO REPRINT 25.00 €

 • 9303 BARTELS, A.ea(red): In memoriam, uitgave van de Raad van Leraren bij het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs ter herdenking van de door en ten gevolge van de oorlog gevallen leraren in de periode van 1940-1945, Groningen, Wolters, ca 1947, 152p met foto's, ingenaaid ** 100 korte biografietjes, waarbij uiteraard een hoog percentage joods ** 50.00 €

 • 4109 BASTIAT, Frédéric: Dat verwenschte geld!; staatshuishoudkundige drogredenen, Utrecht, Van der Post, 1849/1848, 48p; 229p, samengebonden in een halflinnen bibliotheekbandje, enkele stempels, uiterst zeldzaam, 475.00 €

 • 10256 BAUDELAIRE -- LÉVY, Bernard-Henri: De laatste dagen van Charles Baudelaire, vertaling Sonja Pos en Miep Veenis, Amsterdam, Bert Bakker, 322p, pbck, nieuwstaat 7.00 €

 • 9696 BAUMANN, Kurt en Jiri BERNARD: Piro en de brandweer, een Vier Windstreken prentenboek, groot formaat/ Piro en de puinruimers, Den Haag, Leopold, De Vier Windstreken, 1985, 24pp, gebonden/1988, 24pp, groot formaat, gebonden, 2 titels samen 30.00 €

 • 10954 BAX, Marty en Maureen Trappeniers: Bloeiende symbolen, bloemen in de kunst van het Fin de siècle, Den Bosch, Noordbrabants Museum, 1999, 128p m ill, 4o, linnen met omslag, prima staat 19.00 €

 • 10041 BEAUMONT, Elie de: Op weg naar Don Quichotte, door het labyrint van drie en een halve eeuw literaire kritiek, L.J.C. Boucher, 1964, 210p, linnen zonder omslag, prima staat 10.00 €

 • 8523 BEAUMONT, Francis en FLETCHER, John: Philaster of de liefde ligt te bloeden, vertaling J. Decroos, Rondom Shakespeare II, Antwerpen/Santpoort, De Sikkel/Mees, 1924, 99p onafgesneden, or linnen, enkele bibl.-stempels maar verder uitstekende staat 16.00 €

 • 10620 BECKER, Jakob: Besneden en begraven … Vijf eeuwen Joden in Tiel en het Gelders rivierengebied, Tiel, Stichting onderzoek Joods verleden in Tiel III, 1992, 441p, pbck, buitenzijde minimaal geschaafd, overigens goed 10.00 €

 • 10492 BECKETT, Samuel: Watt, uit het engels vertaald door Onno Kosters, Utrecht, Ijzer, 2006, 250p, pbck, wat gevlekt op de snede, overigens goed 18.00 €

 • 2055 BEECHER-STOWE, Harriet: De profeet in de wildernis of de vloek der slavernij, tooneelen uit t slavenleven in Noord-Amerika, vert. H.W.B.R., Volksuitgave, (A tale of the great dismal swamp) Arnhem/Nijmegen, Cohen, ca 1900, 319p met 4 platen, or halflinnen, papier gebruind, titel op rug 15.00 €

 • 9984 BEEKMAN EN SCHUILING: School-atlas der geheele aarde, 4e dr, Zutphen, Thieme, 1909, 52 kaarten, gebruikssporen, band licht sleets, folio 30.00 €

 • 10104 BEEM, Hartog: Jerosche, jiddische spreekwoorden en zegswijzen uit het Nederlandse taalgebied, 2e druk, Assen, van Gorcum, 1970, 295p, pbck, leeskreuk, 5.00 €

 • 10136 BEER, J. den: Tjampoer-Adoek: allerlei uit Nederlandsch-Indië, Leiden, Gualth. Kolff [Batavia], Kolff, [1879], 5(van 6) gelithografeerde platen 27x36 cm met bijschriften, 11(van 13) bladen, stempel vorige eigenaar: J.'t Hoen, Modjokerto, sterke gebruikssporen 400.00 €

 • 10428 BEETS -- ZONNEVELD, Peter van(red): Het dagboek van de student Nicolaas Beets 1833-1836, Den Haag, Letterkundig Museum, 1983, 279p m z/w ill en register, or linnen 10.00 €

 • 6129 BEISHUIZEN, J(red): Hommage aan Piet en Piet, Naarden, eigen beheer, 1986, 72p met foto's en ill, gebonden met omslag, oplage van 200 exx, niet in de handel ** de hommage betreft de Amsterdamse professoren economie Piet Hennipman en Piet de Wolff, gebracht door hun dankbare voormalige studenten Beishuizen en Heertje ** 15.00 €

 • 9217 BELINFANTE, Emmy: Het avontuur van Kimmy en Bobby, Amsterdam, van Campen, 1922, 31p met ill van W.Heskes, or halflinnen, oblong (scheurtjes, vlekken, sporen van kinderhanden) 60.00 €

 • 10605 BENDHEIM-PRINS, Els: Liepman Philip Prins, een Amsterdamse geleerde uit de Mediene, Hoboken, KTAV, 2001, 271p m z/w ill, gebonden met omslag, nieuwstaat 17.00 €

 • 4248 BENIMA, Tamarah en J. HOOGEWOUD: Le-ezrath ha-am, het volk ter hulpe, het eerste joodse blad in 1945, reprint, Assen/ Maasricht, van Gorcum, 1985, 98p, gebonden, 4o, band wat ingedeukt, overigens goed ** waarin oa het probleem van de opgedoken joodse pleegkinderen ter sprake komt ** 6.00 €

 • 10691 BENJAMIN, Walter: Eenrichtingstraat, Groningen, Historische Uitgeverij, 1994, 115p, ing m omslag, goed 18.00 €

 • 9615 BENJAMIN: Raadselboekje no 4, verzameling van 100 raadsels, Rotterdam, D.Blazer & Metz, ca 1906, 8pp, 11,4x14,6, geniet, buitenzijde gebruind ** de raadsels en de antwoorden zijn genummerd van 301-400 ** 60.00 €

 • 6136 BENOIT, Jacques (= J.J.M. Bayer): Ex corde, gedichten, 1e dr Leiden, Sijthoff [1943], 40p, or linnen, oplage 200 exx, minimaal stokvlekkig ** de Jong 78 ** 20.00 €

 • 4091 BERENDSOHN, Walter A: Der lebendige Heine im germanischen Norden, mit einem einleitenden Beitrag von Johannes V.Jensen, Kopenhagen, Det Schonbergske Forlag, 1935, 159p mit 4 Bildern, unabgeschnitten, kartonband **In diesem Augenblick ist es meine Pflicht als Emigrant, dem man Heimat und Vaterland (..) genommen hat, klar auszusprechen, dass wir Juden (..)stolz sind auf das grosse jüdische Erbe in Heines Wesen und Werk ** 15.00 €

 • 10601 BERG, C.A. van der en E.P.BOON: De Joodse Gemeenschap in de Kanaalstreek: Stadskanaal, Musselkanaal, Onstwedde, Mussel, Groningen, de Vey Mestdagh Stichting, 1992, 291p m z/w ill, linnen, 4o, pakketpost 25.00 €

 • 10019 BERGH, J.J.M.M. van den: Fotografisch zakboek, de fotografie, handleiding voor amateurs, I: het negatief proces, II: het positief proces, Amsterdam, Holkema en Warendorf [1905] 47p; 48p, ing, 2 dln in 1 band, rug ontbreekt grotendeels, gebruikssporen, zeldzaam, 30.00 €

 • 9939 BERKEL, J.K.F. van: In liefde verzameld, Franse bellettrie in bibliofiele uitgaven uit de collectie Anny Antoine-Louis Koopman, Den haag, JB, 1989, 119p, pbck 18.00 €

 • 10321 BERKEL, Rob: Muziek op schrift, de wereld van de muzieknotatie, Tilburg, Scryption, 2006, 180p m vele ill, nieuwstaat 20.00 €

 • 10604 BERKLEY, K.P.L: Overzicht van het ontstaan, de werkzaamheden en het streven van den Joodsche Raad voor Amsterdam, Amsterdam, Platica, 1945, 101p, ingenaaid, gebruind en brokkelig oorlogspapier, overigens goede leesbare staat 25.00 €

 • 4840 BERLAGE, H.P.: Beschouwingen over bouwkunst en hare ontwikkeling, Rotterdam, Brusse, 1911, versierd naar ontwerpen van den schryver door Johan Briedé, 121p, linnen, twee bibliotheekstempels en een paar plaksporen op de band, verder mooi, 25.00 €

 • 3804 BERLAGE, H.P: Over stijl in bouw- en meubelkunst, 1e druk, Amsterdam, A.B.Soep, [ca 1904] 130(II)p met zw-wit tekeningen, or. versierde linnen band , deels in de kneep gespleten, gevlekt, enige bibliotheekstempels 20.00 €

 • 9659 BERNET KEMPERS, Prof Dr K. PH.: Inleiding tot de opera Halewijn van Willem Pijper, Rotterdam, Brusse, z.j. 29p, ingenaaid, omslag vergeeld en rafelig aan de randen, 10.00 €

 • 10516 BERRINGTON, John S: English made interesting, derde verbeterde druk, Groningen, Noordhoff, 1935, 170p, or linnen, buitenzijde gevlekt, binnen goed 20.00 €

 • 6171 BEZEMER, Adrienne Marie Een liefde, ill C.A.B.Bantzinger, Arnhem, van Loghum Slaterus, 1946, 88 p met paginagrote zw-w ill en uitgeknipt deel van gekleurd omslag van dezelfde tekenaar, 10.00 €

 • 9651 BIEMOND, J: Openluchtspel Van Juliana tot Juliana, ter gelegenheid van het huwelijk van HKH Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard, (Medan), 1936, 40p met reclames, geniet met oranje/groen/wit omslag, buitenzijde vlekkig, tekst intact ** aangeboden door het Oranje Comité te Medan aan de Medansche burgerij en de andere inwoners der oostkust van Sumatra ** 150.00 €

 • 2026 BILDERDIJK, Katharina Wilhelmina: Treurspelen, 1e dr, Amsterdam, P. den Hengst, 1818, 158p, onafgesneden, contemp. Blinde kartonnen band ** Ramiro, Dargo** 20.00 €

 • 2032 BILDERDIJK, Katharine Wilhelmine: Ifigenia in Aulis, treurspel (na Racine), Amsterdam, Immerzeel, 1809, 214p, ing in blinde contemporaine kartonomslag 15.00 €

 • 4126 BILDERDIJK, Vrouwe Katharina Wilhelmina, De Overstrooming, Amsterdam, Immerzeel, 1809, IX; (1); 77p, Bevat mede: Julius Cezar Scaliger, op een geschrift van Boëtius gemalinne door W. Bilderdijk, gebonden in kartonnen band, gebruikssporen, 22.00 €

 • 10922 BILTEREYST, Daniël en Philippe MEERS(red): De verlichte stad, een geschiedenis van bioscopen, filmvertoningen en filmcultuur in Vlaanderen, Leuven, Lannoo Campus, 2007, 294p m z/w ill, pbck, nieuwstaat 15.00 €

 • 10925 BIRMANT, Julie en Clément OUBRERIE: Pabo 1. Max Jacob, Antwerpen, Blloan, 2012, 87p stripverhaal in kleur over Pablo Picasso, gebonden, 4o, nieuwstaat 20.00 €

 • 2461 BIRNIE, G.: De invloed van de Hindoe-beschaving, ook met betrekking op Java, twee lezingen, Deventer, Hulscher, 1881, 99p, ing, scheurtjes in omslag, watervlek op achterkant maar niet op pagina's, 65.00 €

 • 9185 BLES, Ben A: Zijn ze nu gek geworden? bespiegelingen over het Amsterdamse referendum, Amsterdam, Instituut voor Publiek en Politiek, 1996, 160, VIIp, ingenaaid 16.00 €

 • 10893 BLOCH, Marc: Pleidooi voor de geschiedenis of geschiedenis als ambacht, Nijmegen, SUN, 1989, pbck, vouw in voorzijde, overigens nieuwstaat 5.00 €

 • 10699 BLOCKMANS,Wim: Metropolen aan de Noordzee, de geschiedenis van Nederland 1100-1560, Amsterdam, Bert Bakker, 2010, 748p, gebonden, lichte leesvouw in rug, overigens nieuwstaat 25.00 €

 • 10939 BLOEM, J.C: Verzamelde gedichten, Amsterdam, Athenaeum, 2001, 272p, pbck, nieuwstaat 9.00 €

 • 5339 BLOEMENDAL, Hans: De sjofar van Alexandrië en andere joodse verhalen voor de jeugd, gesigneerd door de schrijver Amsterdam, Joachimsthal, 1956, 160p m ill van Ro Keezer, linnen met omslag ** gesigneerd door de schrijver op 31-X-1976 R'dam WIZO ** 25.00 €

 • 10130 BLOEMGARTEN, Salvador: Hartog de Hartog Lémon, 1755-1823, joodse revolutionair in Franse tijd, Amsterdam, Aksant, 2007, 498p m ill, gebonden, nieuwstaat, 25.00 €

 • 9183 BLOKKER, Jan en Ben HAVEMAN: Eddy Posthuma de Boer, Amsterdam, stad van mijn leven, Amsterdam, Lubberhuizen, 2003, 143p m z-w foto's, ing, oblong 13.00 €

 • 6212 BLUMBERGER, J.Th.Petrus: De communistische beweging in Nederlandsch-Indië, 2e herziene en bijgewerkte druk, Haarlem, Tjeenk Willink, 1935, 212p met foto's, ingenaaid, ongeopend 15.00 €

 • 10782 BOAS, Dr. Henriëtte: Herlevend bewaard, aren lezen in joods Amsterdam, Amsterdam, Keesing, 1987, 248p m ill en verklarende woordenlijst plus los bijgevoegde artikelen, prima staat 10.00 €

 • 10769 BOAS, Henriëtte: Bewust-joodse Nederlandse vrouwen, veertien portretten, Kampen, Kok, 1992, 183p m ill, ing, goede gebruikte staat 5.00 €

 • 9933 BOEDIER-BAKKER, Ina: Kinderen, 1e druk, Amsterdam, van Kampen [1905], 247p met portret, linnen, papier gebruind op de snede en minimaal stokvlekkig 15.00 €

 • 10892 BOER, Theo de ea: De razende Socrates, hartstocht en rede in de filosofie van Socrates tot Derrida, Baarn, Agora, 1999, 192p, pbck, nieuwstaat 7.00 €

 • 9212 BOER, W.R: De arbeid, handboek voor volkshuishoudkunde, Amsterdam, Centen, 1880, 280p, halflinnen blinde bibliotheekband, stempel op titelblad ** zeldzaam ** 120.00 €

 • 4797 BOERENOORLOG -- De Staats-Courant gedurende den Vrijheidsoorlog van 1881, herdrukt op gezag der regering van de Zuid-Afrikaansche Republiek,, Pretoria, Celliers, 1885, 62, Xp, folio, linnen reliefband licht beschadigd 55.00 €

 • 9272 BOESCHOTEN, Robert van: Een filosofisch begrip van media: Marshall McLuhan, zp, Cramwinkel, 1996, 200p, pbck, nieuwstaat 15.00 €

 • 10317 BÖGELS, G.F: Psychoanalyse in de taal van Alice Miller, academisch proefschrift, zp, 1992, gestencilld, 173p, prima staat 15.00 €

 • 9717 BOHL, J.; ZOON, J.G.: Horsa en iliandi, heidenleer en Christenwet, Middeleeuwsche zedenschetsen, 1e druk, Rotterdam, van Belle, 1855, vi; 262p, halfleder, zeldzaam, 30.00 €

 • 10984 BÖHLER, Britta: Crisis in de rechtstaat, spraakmakende zaken, verborgen processen, Amsterdam, AP, 2004, 288p, pbck, prima staat 4.00 €

 • 4302 BÖHM, Adolf: Der jüdische Nationalfonds, EA, Den Haag, Hauptbureau des Jüdischen Nationalfonds, o.J., 76 S mit ills, broschiert, Teile des Umschlags fehlen, 17.00 €

 • 10498 BOMANS, Godfried: Capriolen, een tweede bundel buitelingen, 2e druk, Amsterdam, Elsvier, 1953, 287p gebonden met licht beschadigd omslag, overigens goed 6.00 €

 • 10129 BOMANS, Godfried: Anna, Uit het Manuscript:"Kleine wonderen in de Tuin van Juffrouw Prillewitz"/Anita/Frederica, in: Ad Interim, tijdschrift voor letterkunde, no 4(= no 1 na de bevrijding)/ no 5 [Utrecht], juni 1945, pp 107, 108, 109/ juli 1945, pp 149 t/m 154, ingenaaid, papier tijdsgebonden gebruind aan de randen overigens goed 35.00 €

 • 10497 BOMANS, Godfried: Korte berichten, aforismen, verzameld door Gerd de Ley, Utrecht/Antwerpen, Bruna, 1971, 96p, pbck, gevlekt op de snede, overigens goed 2.00 €

 • 9859 BOOGAARD, Hans van den ea: 24 hours/uur/stunden Amsterdam, Amsterdam/London/Köln, Meulenhoff/ Thames and Hudson/ DuMont, 1986, 138p, ingenaaid, 4o 9.00 €

 • 10285 BOOM, Bart van der: 'Wij weten niets van hun lot', gewone Nederlanders en de Holocaust, Amsterdam, Boom, 2012, 535p met register, pbck, nieuwstaat met bijgevoegd 6 krantenrecensies, ** verzending in NL 6,95** 25.00 €

 • 6235 BOOMS, Elisabeth: Place de Liszt, twaalf onbegrensde liefdesgedichten, zetwerk, drukwerk en verluchting Christiaan Heeneman, Amsterdam, eigen beheer, 1993, 14 éénzijdig bedrukte pp, gebonden, licht gevlekt, oplage van 70 exx, gesigneerd door beide kunstenaars, dit is nr 40 ** met handgeschreven opdracht van Elisabeth Booms ** 62.00 €

 • 8453 BOON, Louis Paul: Het nieuwe onkruid, 1e dr, Amsterdam, AP, 1964, 160p, linnen met omslag, boekblok wat scheef, overigens goed 10.00 €

 • 3970 BOON, Louis Paul: Boontjes 1961, Antwerpen/Baarn, Houtekiet, 1989, 396p, linnen met omslag, prima staat **pakketpost ** 7.50 €

 • 9833 BOONE, M. ea(red): Discretie in het strafrecht, Den Haag, Boom, 2004, 311p, ing, nieuwstaat, Pompe reeks 41 20.00 €

 • 8716 BORDEWIJK, Gerrit en J.KROL (samengesteld door: Genealogie van het geslacht Bordewijk, w.o. op p.12 als nr 904-IX C Mr. Ferdinand Bordewijk, advocaat en letterkundige Rotterdam, 1943-'46, 78 gestencillde pp m 2pp foto's, geniet en uitklapbare stamboom v 11 generaties afstammend v Arent die zich in 1674 in ons land vestigde, halflinnen los omslag, onbeholpen met gebruind tape los ingeplakt 150.00 €

 • 10899 BORS, Geert: Boer Kip, schilder, Zutphen 1925-2006, Zutphen, Diepenmaat, 2007, 64p m vele kleurenill, ing, goed 7.00 €

 • 6252 BOS, Bé: Vrijer, een egodocument over de betekenis van de jaren zestig, Eenrum, Holmsterland, 2004, 157p, ing 15.00 €

 • 6255 BOSCH KEMPER, J. de: Het Nederlandsche staatsregt en staatsbestuur, Amsterdam, Weytingh & Brave, 1861, Volksbibliotheek No 53, 32p, in halflinnen bibliotheekbandje, gebruikssporen, 30.00 €

 • 9488 BOSSCHA, J: Neerland's heldendaden te land van de vroegste tijden af tot op onze dagen, herziene en verbeterde uitgave, 3 delen in 2 banden, Rotterdam, Bolle [1870-1874], 408p m 1 uitslaande kaart; 484p m 2 uitslaande kaarten; 854p met 3 uitslaande kaarten en register, 4 delen in 2 contemporaine percaline banden, goede staat 150.00 €

 • 6016 BOUAZZA, Hafid, vertaald door: Schoon in elk oog is wat het bemint, Arabische liefdesgedichten/ De zon kussen op dit nachtuur, gekozen en vertaald door Hafid Bouazza, 2 titels samen Amsterdam, Prometheus, 2005, 123p/ 2006, 173p, beide linnen met omslag, beide nieuwstaat 17.00 €

 • 10869 BOUAZZA, Hafid: Paravion, roman, Amsterdam, Prometheus, 2003, 220p, gebonden met omslag, nieuwstaat 8.00 €

 • 10889 BOULEZ -- MULDER, Etty: Boulez in vertaling, Boulez-schriften 1, Nijmegen, SSN, 2005, 78p, ing, nieuwstaat 8.00 €

 • 10814 BOUMAN, Salomon: Israël achter de schermen, zionisme op een dwaalspoor, Amsterdam/Rotterdam, Prometheus, 2004, 243p, pbck, nieuwstaat 15.00 €

 • 8644 BOURDAIN, Anthony: Geschift, literaire thriller, Amsterdam, Anthos, 2004, 293p, pbck, nieuwstaat 10.00 €

 • 10017 BOYER, Pascal: Godsdienst verklaard, de oorsprong van het godsdienstig denken, vertaling Leo Gallet, Amsterdam, BB, 2002, 462p, ingenaaid, pbck, leesvouw in rug, overigens goed ** verzendkosten binnen NL 6,95 ** 10.00 €

 • 8518 BRAAK, Menno ter: Cinema militans, prisma-reeks no II, Utrecht, de Gemeenschap, 1929, 136(II)p m foto's, or ing, titel op rug deels beschadigd, binnen goed, omslagtekening Joseph Cantré 10.00 €

 • 9935 BRAAK, Menno ter: De pantserkrant, een tragicomedie van wapens, schrijfmachines en idealen, 1e dr/ De Augustijner monnik en zijn trouwe duivel, 2 titels samen Rotterdam, Nijgh, 1935, 125p, ing m omslag (licht gevlekt op de snede)/ Den Haag, Leopold, 1938, 28p, ing, onderstrepingen 23.00 €

 • 10823 BRAAKE, Serge ter en Paul van TRIGT: Leerhandelaar, looier, lederfabrikant, het succes van joodse ondernemers in de Nederlandse lederindustrie (1870-1940), Amsterdam, Menasseh ben Israel Instituut Studies 3, 107p m z/w ill, ing, goed 10.00 €

 • 9878 BRAAKENSIEK, A: Wandelkaart door Baarn en omstreken met aanwijzing van koffiehuizen, uitspanningen, enz, tweede druk, Amsterdam, Funke [1879], 45x35,5cm, kaart in geel en groen, in achten vouwbaar, ernstige, gerepareerde slijtage op de vouwen zonder noemenswaardig informatieverlies, enkele aantekeningen met pen, historische inleiding van Martin Kalff 50.00 €

 • 2133 BRAAKENSIEK, Johan -- PIJNAPPEL, M.W.: Negen teekeningen van Johan Braakensiek, met het Sciopticon vertoond op den feestmaaltijd na de 45ste algemeene vergadering van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneestkunst in Natura Artis Magistra, Amsterdam, 1894, VI, 9 losse bladen 27,5x 37 spotprenten, litho's in or halflinnen omslag (rug los, buitenzijde gevlekt, sluitlinten ontbreken) ** UNIEK EXEMPLAAR omdat een vorige eigenaar de gecaricaturiseerde karakters in de spotprenten, bekende medici uit die tijd, met potlood genummerd en met naam geïdentificeerd heeft** 45.00 €

 • 10236 BRAET, Caroline: Mijn plan, werkboekje voor dikke kinderen, Leuven/ Amersfoort, Acco, 1995, 72; 15pp, pbck, oblong, goed 20.00 €

 • 9251 BRAND KEURE: Brand keure der stadt Leyden ofte Verzamelingh en Verbeteringh der ordre tot voorkoming en blussing der Brandt: mitsgaders de onderhouding en bezorging der Brand-weeren of Brand-gereedschappen, Leyden, Samuel Luchtmans, 1737, 40p, ingenaaid, een paginanummering bovenaar ieder blad met kroontjespen gemaakt, ook op de titelpagina, onderste marge van blz 39 eraf geknipt, tekst echter onbeschadigd, verder in goede staat voor zo'n oud werk, 125.00 €

 • 10942 BRANDT CORSTIUS, Jelle: Universele reisgids voor moeilijke landen, Amsterdam, Prometheus, 2012, 191p, gebonden m slappe kaft, nieuwstaat 7.00 €

 • 6272 BRASILLACH, Robert: Onze vooroorlogstijd, vertaling Pieter Beek, nawoord Martin Ros, Amsterdam, Athenaeum, 1971, 394p, pb 15.00 €

 • 10637 BRASZ, Ineke ea: De jeugdalijah van het Paviljoen Loosdrechtsche Rade 1939-1945, Hilversum, Verloren, 1987, 136p m ill, gebonden, nieuwstaat 10.00 €

 • 9720 BREDT, E.W: Rembrandt-bijbel, 2 delen, Amsterdam, Enum, 1931, 188p; 141p met 240 z/w afbeeldingen, gebonden, mooi **pakketverzending** 17.00 €

 • 9112 BREGMAN -- TASELAAR, Eline: Boele Bregman 1918-1980, een overzicht, Leeuwarden, Fries Museum, 1988, 97p m vele kleurenill, ing, lichte gebruikssporen 18.00 €

 • 9446 BREGSTEIN, Philo en Salvador BLOEMGARTEN: Herinnering aan Joods Amsterdam, Amsterdam, BB, 1999, 340p, linnen met omslag, nieuwstaat ** pakketpost ** 7.00 €

 • 10042 BREITNER -- OSTERHOLT, A.B: Breitner en zijn foto's, Amsterdam, AP, 1974, met talloze ill, gebonden, goed 7.50 €

 • 2994 BREMER, I.: Geïllustreerd weekblad voor de huiskamer, 10e jrg, Amsterdam, I. Bremer, (ca 1896-1897), 52 nrs, 620p, met inhoudsopgaaf samengebonden in moderne linnen band, 4o, 20.00 €

 • 2532 BRENDIUS: De nieuwe Amsterdamsche Mercurius, tweede jaargang, Amsterdam, 1848, 264p, ingenaaid, voorzijde van kaft mist, opnieuw ingenaaid in blinde kaft, 20.00 €

 • 9926 BRIEF AAN WILLEM II VAN ORANJE -- Handgeschreven dubbel gevouwen brief (20x32cm) aan Zijne Koninglijk Hoogheid de Kroonprins der Nederlanden gedateerd 'sGravenhage, den 26 October 1833, waarin een meisje hem smeekt om ervoor te zorgen dat haar minnaar met name J. de la Fuente, Fuselier bij de 10de afdeling Infanterie, 2de Bataillon 1ste Kompagnie, die zij zo lang niet heeft gezien, getekend: J.H.Verrée, Bezemstraat, Beddewinkel ** nasleep van de Belgisch-Nederlandse oorlog, het meisje heeft het vergeefs geprobeerd bij de oude houwdegen Generaal Chassé ** 400.00 €

 • 10295 BRIL, Martin: Het tekort en andere verhalen, 4e druk, Amsterdam, Prometheus, 2008, 240p, gebonden met omslag, nieuwstaat 10.00 €

 • 10331 BROCH, Hermann: De dood van Vergilius, vertaling Anneke Brassinga, Baarn, Ambo, 1989, 501p, linnen met omslag, omslag vergeeld, overigens prima 25.00 €

 • 10009 BRODSKY, Joseph: In anderhalve kamer, een jeugd in Leningrad, vertaling Kees Verheul, Antwerpen, Nieuw Wereldtijdschrift 1986, nr 5, pp 58 t/m 80 m ill van Peter van Straaten, 15.00 €

 • 3337 BROEDER VRIJMETSELAAR (= EBERS, Carl Friedrich): Sarsena of de volmaakte bouwmeester, behelzende de oorsprong en de inrigting der vrijmetselaars-Orde, derde druk, Rotterdam, Bazendijk, 1865, 210p, gebonden reliëfband, 11x16,6cm, uitstekende staat 50.00 €

 • 9710 BROEK, L.van den: De jaargetijden, luim en ernst, Haarlem, Kruseman, (1851), 74p met steendrukken, versierd linnen, gespleten op de kneep, 50.00 €

 • 10632 BROOD, P. en E.SCHUT: 'Eene zeer twistzieke natie' aspecten van de geschiedenis van de joodse gemeenschap in Winschoten 1683-1943, Bedum, Profiel, 2003, 203 p m ill en namenindex, gebonden, nieuwstaat 20.00 €

 • 9012 BROUWER, P: Februari-stormen en Maartsche buien, Wageningen, Vada, april 1903, 51p, ing, omslag beschadigd, voor- en achterblad los, ** anti-revolutionnaire verdediging van de anti-stakingswet afgekondigd door Abraham Kuyper n.a.v. de eerste grote februaristaking van 1903 ** 22.00 €

 • 10403 BROUWERS, Jeroen: Hélène Swarth, haar huwelijk met Frits Lapidoth 1894-1910, Amsterdam, AP, Open Domein no 15, 1985, 216p, in, lichte gebruikssporen 10.00 €

 • 10250 BROWN, Harry en Humphry: American-drinks, 400 recepten tot het bereiden van koude en warme dranken; maken van cocktails, bowls, coblers, limonades, punch, enz in zomer en winter, Amsterdam, Moransard, [ca 1910], 141p, halflinnen schoolbandje met kartonnen borden, gebruikssporen, papier enigszins gebruind, overigens goed 30.00 €

 • 6292 BRUGGEN, Carry van -- SICKING, J.M.J: Overgave en verzet, de levens- en wereldbeschouwing van Carry van Bruggen, Groningen, Passage, 1993, 363p, 365p met noten, bibliografie en register, ingenaaid, nieuwstaat 10.00 €

 • 6289 BRUGGEN, Cees J.A. van: Als ge niet …dan! Een ver-beelding, 1e dr, Rotterdam, Brusse, 1917, 321p, or linnen uitgeversband, rug licht bleek 20.00 €

 • 9308 BRUIJN, A.J. de: De raadgever bij zieke paarden, eene handleiding voor elken houder van paarden om de meest voorkomende ziekten en gebreken te kunnen onderkennen en daartegen de eerste hulp te verlenen, 's Gravenhage, Henri J. Stemberg, 1880, 212p, ingenaaid, rug mist, omslag stokvlekkig, maar van binnen goed, geschreven door een gepensionneerd Luitenant-Kolonel Paardenarts,aandoeningen staan per lichaamsdeel gerangschikt, ** zeer zeldzaam** 150.00 €

 • 9643 BRUIN, P. de: Onrust in de S.D.A.P, open brief aan mijn partijgenoten, Den Haag, Haga, 1946, 56p, geniet, papier gebruind, enkele scheurtjes "(..) Ons volksleven gaat aan het zuiveringsprobleem kapot, als het zo door moet gaan ..." 16.00 €

 • 9387 BRUINS, F: Het wereldrond, een leerboek der aardrijkskunde voor schoolgebruik en eigen studie, derde gedeelte: Azië, Afrika, Amerika en Australië, Groningen, Noordhoff & Smit, 1880, 250p met 145 houtgravures, (II) en register van 40p op alle drie delen, halflinnen schoolband, rug gespleten en geplakt 35.00 €

 • 10964 BRUINSMA -- MIDDELBURG, Bart: De Dominee, opkomst en ondergang van maffiabaas Klaas Bruinsma, geactualiseerde en uitgebreide editie, Amsterdam, Veen, 2011, 239p, pbck, prima staat 15.00 €

 • 9290 BRUYN, E.B.de: Uit een leven, Amsterdam, AP Privé Domein, 1991, 356p m foto's, ingenaaid, leesvouw, licht scheefgelezen 10.00 €

 • 10502 BRYSON, Bill: Shakespeare, een biografie, vertaling Auke Leistra, Amsterdam/ Antwerpen, Atlas, 2008, 191p, pbck, licht scheef, overigens goed 9.00 €

 • 4460 BÃœCH, Boudewijn: Weerzien, geïllustreerd met foto's van Klaas Koppe, 2e dr, Amsterdam, AP, 1984, 98p, ingenaaid met omslag ** m handgeschr opdracht vd schrijver: voor Martin van de Blauwe voor de Groene, 20 X 1984, Boudy ** 200.00 €

 • 6316 BÃœCH, Boudewijn: Dood kind, lamenti, 1e dr Amsterdam, AP, 1982, 81(II)p, ing, mooi 30.00 €

 • 10221 BÃœCH, Boudewijn: De Goethe industrie, een Duitse ziekte, Amsterdam, AP, 2002, 292p m index, pbck, goed 10.00 €

 • 6315 BÃœCH, Boudewijn: Literair omreizen, een idioticon, Amsterdam, Guus Bauer, 1983, 103p, ing, buitenzijde licht vergeeld 25.00 €

 • 2294 BÃœCHLER, Luder: Staathuishoudkunde als wetenschap, Zwolle, Tjeenk Willink, 1885, 134p, halflinnen bibliotheekband, stempel op titelblad, gebruikssporen ** zeldzaam** 25.00 €

 • 10941 BUNGE, Lucas: Mozart in zijn brieven, een bloemlezing, vierde dr, Amsterdam, AP, 1989, 301p m register, stevig overgebonden paperback, prima staat 7.00 €

 • 9791 BURGER, Peter en Jaap de JONG: Taalalmanak, Den Haag, SDU/Onze taal, 1997, 221p, ingenaaid 10.00 €

 • 9271 BURUMA, Ian: Het circus van Max Beckmann an andere essays, Amsterdam, Atlas, 2008, 384p, pbck, nieuwstaat 8.00 €

 • 6334 BUSINGER, L.C: Busingers Bijbelsche geschiedenis van het Oude en Nieuwe Testament, ten dienste van Nederlands Katholieke jeugd, bewerkt door een R.K. priester en nagezien door Jac.Vranken, kapelaan te Maastricht, 3e verb.uitgaaf, Einsiedeln, Benziger, 1886, 283p met vele houtsneden, or halflinnen, hoeken gestoten, papier gebruind op de snede, binnen goed 50.00 €

 • 9610 BUSKEN HUET, Conrad: Het land van Rembrandt, studien over de noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw, 2e herziene en bijgewerkte druk, Haarlem, Tjeenk Willink, 1886, 520; 327(III); 436p met index, 3 banden halfleder, gebruikssporen, exlibris 18.00 €

 • 6338 BUSSUM, Sani van: Het joodsche bruidje, een zedenschets uit onze dagen, 1e dr, Amsterdam, Querido, 1933, 102p, or. Kartonnen band (onhandig geplakt op de schutbladen; gebruikssporen) 10.00 €

 • 10553 BUURMAN, Gon: Poseuses, vrouwenportretten/ portraits of women, tekst: Pamela Pattynama, Amsterdam, Schorer Uitgeverij An Dekker, 1987, 127p, ingenaaid, enkele krasjes op voorzijde, overigens goed 9.00 €

 • 10292 CACHO, Lydia: Slavinnen van de macht, het wereldwijde netwerk van vrouwenhandel en kindslavernij, vertaling Luc de Rooy, Amsterdam/Antwerpen, Contact, 2011, 318p, pbck, nieuwstaat 16.00 €

 • 10779 CAHEN, J. ea(red): Joods leven in Brabant, bijdragen tot de geschiedenis van een minderheid, Den Bosch, Noordbrabants Genootschap, 1996, 168p m ill, ing, nieuwstaat 9.50 €

 • 6346 CALFF, J.P.(tekst): Man en Mode, Sport en Spel, een introductie tot de 10e Herenmodebeurs, [Amsterdam], Stichting Nederlandse Herenmodebeurs, 1955, 96p met tekeningen van Wim Bijmoer en vele foto's w.o. 1 van een Amsterdamse tram, auto's en fietsers, het Waterlooplein, Schiphol; veel reclames, ingenaaid, 4o, goede staat ** prachtig tijdsdocument ** 45.00 €

 • 9139 CAMPERT, Remco: Remco Campert leest voor: Tot zoens en andere verhalen, dubbel cassetteboek, Amsterdam, I.C, 1988, 2 cassettes in omslag 18.00 €

 • 9648 CAMPERT, Remco: Van de wijs, tekeningen Jan van Oosten, Het Model voor de Uitgever, 1956, 19p, oblong ingenaaid met omslag 16.00 €

 • 10930 CAMPERT, Remco: Te vroeg in het seizoen, autobiografische schetsen, 2e dr, Amsterdam, BB, 2014, 196p, pocket, nieuwstaat 6.00 €

 • 9118 CANTER, Bernard: De geraffineerde, een roman van dag en voetlicht, 2e druk, Amsterdam, Vennootschap Letteren en Kunst, [ca 1915] 179p, or linnen ** venijnige sleutelroman gericht tegen de acteur/regisseur Willem Royaards die Canter antisemitische scheldpartijen in de mond legt ** 30.00 €

 • 10225 CAPEK, Karel: Een doodgewoon leven, Amsterdam, WB, 2008, 191p, pbck, nieuwstaat 10.00 €

 • 9376 CARMIGGELT, S. -- Kronkel, Carmiggelt speciaal, Amsterdam, het Parool, z.j., 24pp met single plaatje, geniet, met ills van Peter van Straaten, ** mmv Kees Brusse, Ko van Dijk, Wim Ibo, Henri Knap, Jeanne Roos, Ellen Vogel ** 19.00 €

 • 4345 CARMIGGELT, S: De heilige jaren, verhalen uit en over de oorlog, Den Haag, Bert Bakker, 1970, 32p, ingenaaid, 16o, met opdracht van de schrijver aan Martin van Amerongen: "Wel bedankt. Dit miniboekje lijkt me toepasselijk om iets terug te doen", in de serie Toppunten, omslag beetje smoezelig, ** daarbij gevoegd: Speciaal voor ons , nieuwsblad voor Carmiggeltvrienden, nr 46, zomer 1997, 36p met originelekleurenfoto, geniet, goede staat ** 225.00 €

 • 10718 CARMIGGELT, Simon: Carmiggelt gedundrukt, verhalen, Amsterdam, van Oorschot, 2013, 307p m omslag, oblong, goed 17.50 €

 • 6369 CASPARIS, Paul de: Men slaat geen dode honden, 1e dr, Voorhout, Foreholte, 1951, 169p, linnen met omslag 15.00 €

 • 2213 CATALOGUS Catalogus van de boekerij der Koninklijke Akademie van wetenschappen gevestigd te Amsterdam, eersten deels eerste en tweede stuk, Amsterdam, Frederik Muller, 1857 en 1860, Eerste stuk: xvii; 341p; Tweede stuk: 345-636p, ing, Eerste stuk rug overgeplakt, gebruikssporen, omslag verkleurd, 30.00 €

 • 10344 CAUBERGHE, J: Nederlandsche Taalschat I: Spreekwoorden/ II: spreekwijzen/ III: synoniemen/ IV: citaten, Turnhout, Brepols [1946], 239; 314; 415; 305p, 4 deeltjes 16o gebonden, rugjes verbleekt, gebruikssporen, inhoud prima ** pakketpost in NL 6,95** 42.00 €

 • 9850 CÉLINE -- Speciaal Céline nummer Bzzletin, 8e jaargang nr 70, den Haag, Bzztoh, 1979, 111p m artikelen en ill, 4o, ingenaaid 9.00 €

 • 9870 CENSUURNUMMER -- HAZEU ea: Kentering 8e jaargang nr 2: Censuur gecensureerd, Den Haag, Nijgh en van Ditmar, 1967, 60p m ill en commentaren, ingenaaid, papier licht gebruind, stempel op voorzijde ** indrukwekkende opsomming van vormen van censuur op allerlei gebied plus literatuurlijst, Hazeu op z'n best ** 25.00 €

 • 10538 CERVANTES: De geestrijke ridder Don Quichot van de Mancha, vertaling J.W.F.Werumeus Buning en C.F.A. van Dam, 4e druk, Amsterdam, Querido, 1957, 918p dundruk, linnen, rug licht gebleekt, overigens goede staat, 10.00 €

 • 9230 CHAMULEAU, Rody (red): Uw kop in de oven, anekdoten uit het Rijk van de Literatuur, Oosterbeek, Bosbespers, 2001, 52p m ill, ingenaaid, beperkte oplage van 101 genummerde exx 17.00 €

 • 10366 CHANG, JUNG: De Keizerin, het verhaal van de vrouw die bijna 50 jaar over China heerste, vertaling Bart Gravendaal en M.vd Werf, Amsterdam, Meulenhoff Boekerij, 2013, 543p m ill, gebonden met omslag, lichte gebruikssporen ** verzending binnen NL 6,95 ** 20.00 €

 • 10146 CHANOEKAH -- Chanoekah-licht nationale plicht, uw offer is meer dan uw gift …., offerweek K.K.L.(=Keren Kayemet Le Israel, Joods Nationaal Fonds) Chanoekah, vouwblaadje(4p) zp zj (30er jaren) met Biejme Mattitjahoe, 11,5x 19,5cm in blauw en wit met muziek uit Zamiros Jisroel van S.H.Englander, lichte gebruikssporen 25.00 €

 • 10848 CHATWIN, Bruce: Reis rond de aarde, bevat 5 titels samen, Amsterdam, Bert Bakker, 2000, 737p, pbck, goed, pakketpost 9.00 €

 • 9302 CHORON : De liederen van Professeur Choron, originele teksten met Nederlandse vertaling zonder muziekcassette, (Antwerpen), Loempia, 1991, 38p met 24 paginagrote kleurentekeningen van VUILLEMIN, 4o, oblong, halflinnen, als nieuw ** pornografische spot- en scheldliederen in goede franse traditie door de oprichter van het beroemde spotblad Harakiri, met nederlandse vertaling ** 75.00 €

 • 10621 CITROEN, Michal: U wordt door niemand verwacht, nederlandse joden na kampen en onderduik, Utrecht, Spectrum, 1999, 304p, pbck, nieuwstaat 15.00 €

 • 10743 CITROEN, Paul: Notities van een schilder, Den Haag, Boucher, 1966, 151p, pbck, naam op schutblad 16.00 €

 • 6400 CLANDESTIENE UITGAVEN -- MANTINGA, H(= MOK, M.)/ PELLICO, S/ VERHOEVEN, B: De vader spreekt, gedicht met houtgravures van Freek Meering (= Tjomme de Vries)/ Mijn gevangenschap/ Pax hominibus, gedichten, [Asd] BB, [1944], 10 (V)p, 2 ill met beschermfolie, stokvlekken buitenzijde/ Naarden [=Amsterdam], de Periscoop, 1943, 41(IV)p, nr 218 van 250 exx, half perkament, wat gebruind op de rand/ BB, ca 1944, 37p, ing m omslag, nr 252 van 525 , Quousque T 9 ** de Jong 533, 649 ** 34.00 €

 • 10634 CLEEFF-HIEGENTLICH, Frédérique van: Kind, het zal je moeder maar zijn, momenten uit de geschiedenis van de vereniging Centraal Israëlietische Ziekenverpleging 1911 - 1991, Amsterdam, eigen beheer, 1991, 102p m z/w ill, gelumbackt, goed 15.00 €

 • 10897 CLEMENS, Theo ea: Moeizame moderniteit, Katholieke cultuur in transitie, opstellen voor Jan Roes (1939-2003), zp, Valkhof Pers, 2004, 480p m ill, pbck, nieuwstaat, pakketpost 10.00 €

 • 2961 CLEVE, Johanna Constantia: Jeugdige dichtproeven van Johanna Constantia Cleve, oud elf jaren, Den Haag, Johannes Allrt, 1813, 72p, gekartonneerd, omslag licht gevlekt en rug beschadigd, ** gesigneerd door de schrijfster ** 60.00 €

 • 10883 CLITEUR, P.B: Rechtsfilosofie, een thematische benadering, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2002, 366p, ingenaaid, nieuwstaat 9.00 €

 • 4892 COELHO, Maurice Bernard: Het Fascisme, Nationaal Socialisme en de Joden, een psychoanalytische beschouwing van het nationalisme en internationalisme, Den Haag, Confidentia, 1932, 63p, halflinnen blind schoolbandje met opgeplakte rugtitel, potloodonderstrepingen 17.00 €

 • 10294 COETZEE, J.M: Portret van een jongeman, roman, vertaling Peter Bergsma, Amsterdam, Cossee, 2002, 208p, gebonden met omslag, nieuwstaat 10.00 €

 • 10795 COHEN, E.A: De negentien treinen naar Sobibor, Amsterdam/ Brussel, Elsevier, 1979, 216p m foto's, pbck, goed 10.00 €

 • 9816 COLLECTIEF -- Uit liefde in boeken, vijftien schrijvers op zoek naar een boekhandel, Amsterdam, AP, 2007, 247p, gebonden met leeslint, nieuwstaat ** uitgave tgv 100 jaar Nederlandse Boekverkopers Bond ** 5.00 €

 • 6418 COLOMB, Mevr.(= COLOMB, Josephine Blanche: De wederwaardigheden van Chouchou (Les infortunes de Chouchou), naar het Fransch door Louise Mounier, Amsterdam, D.B. Centen [1881], 185p met 4 litho's door Tresling & Co, ( laatste ill los), 11x 16,5 cm, schutbladen met groen/wit bloemmotief, percaline reliëf uitgeversbandje 15.00 €

 • 10600 COMMISSIE- KORDES: Tweede Wereldoorlog: roof en rechtsherstel, Archieven, Tastbare goederen, Claims, tweede rapport Liro- archieven, Den Haag, 9 december 1998, 98p reprodruk, gelumbackt, 4o, pakketpost 17.00 €

 • 6423 COMTE, Auguste: Het positieve denken, Meppel, Boom, 1979, 172p, or linnen met omslag 9.00 €

 • 9606 CONRAD, Joseph: De geheime deelgenoot, vertaling C.Buddingh, Amsterdam, Aalders en Knuttel, 1988, 53p, gekartonneerd en beplakt met eenmalig marmerpapier van Malca Schotten, nummer 14 van de 50 exx door Herman van Waarden ingebonden 20.00 €

 • 10060 CORNELISSEN, Igor: De zender van Polk, roman, Amsterdam, van Gennep, 1987, 147p, pbck, prima staat, met potloodaantekeningen van Martin van Amerongen waarmee verschillende personen in de deze sleutelroman worden geïdentificeerd 20.00 €

 • 9266 COSTA, I. da: Ophelderingen aangaande de rechtspleging van 's lands advocaat Johan van Oldenbarneveld, tweede stukjen, zijnde een vervolg op de inlichtingen omtrent het karakter van Prins Maurits van Nassau Rotterdam, Pippijn, 1825, 142p, kartonnen blinde band, vlek bovenaan eerste 4 pagina's, ** rare ** 125.00 €

 • 6446 CRAMER, Rie (ill van): Klein Duimpje/Sneeuwwitje/ Assepoester/ Hans en Grietje/Doornroosje/ Roodkapje/De gelaarsde kat/ De rattenvanger van Hamelen, complete serie van 8 boekjes genummerd 800A t/m 800H, Amsterdam, Mulder [ca 1951], alle boekjes 10 ongenummerde pp, 16o, 15,2x10,9cm, kleuernill binnenin en buitenzijde en de schutbladen, sterke gebruikssporen, bladen vaak los maar compleet ** zeldzaam ** 100.00 €

 • 10608 CREVELD, I.B.van: Kille-zorg, drie eeuwen sociale geschiedenis van joods Den Haag, Den Haag, De Nieuwe Haagsche, 1997, 297p, ing, nieuwstaat 30.00 €

 • 9646 CREYTON, Jac: Jeugd E.H.B.O. gezondheidsregels en wenken bij ongevallen, handleiding voor jeugdleiders en onderwijzers, tweede druk, 'sGavenhage- Djakarta, van Goor [1948], 68p m ill, 12o, ingenaaid, rugje overgeplakt, beduimeld en gevlekt 10.00 €

 • 8463 CROIN, C.C.A(red): Nederlandsch Artsenblad, officieel orgaan vd Nederlandsche Artsenkamer en van de Nederlandsche Vereeniging van Ziekenfondsartsen, 1e jaargang nr 1, Amsterdam, 15 september 1942, 56p, geniet met banderol, tijdsgebonden bruining, ongeopend duitse en nederlandse tekst ** poging van de duitse bezetter deze beroepsgroep te beïnvloeden ** 45.00 €

 • 9993 CROISET, Max: 6 000 000, Den Haag/Rotterdam, Nijgh en van Ditmar, ca 1965, 28p, ingenaaid met omslag 21.00 €

 • 6452 CROZE, L. ea: The Kid, Le Gosse, Charlie Chaplin en zijn Jochie, een film voor alle menschen, bioscoopprogramma, [Den Haag?], [Haghefilm], [1921], 16(II)p met foto's, geniet 15.00 €

 • 10704 CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly: Creativiteit, over "flow", schepping en ontdekking, Amsterdam, Boom, 1999, 460p, pbck, nieuwstaat, pakketpost 35.00 €

 • 10936 CUYPERS, P.J.H -- Aart OXENAAR: Het Rijksmuseum, schetsen en tekeningen (1863-1908), tekst in Nederlands en Engels Rotterdam, Nai uitgevers, zj, 14p geniet met z/w ill en 39 kleurplaten in cassette, goede staat 17.00 €

 • 10753 DAALMANS, Juni: De breingids, een reis door onze hersenen, Amsterdam, Boom, 2011, 283p m ill, pbck, lichte gebruikssporen, overigens prima 10.00 €

 • 10054 DAF 600 -- Straatbeeld DAF 600, de jaren '50, postzegelblok van 10x 44 eurocent zpzj, TNT post artikelnr 698030, nieuwstaat 50.00 €

 • 10881 DAHL, Roald: Solo 1938-1941, vertaling Huberte Vriesendorp, Baarn, Fontein, 1986, 200p, pbck, licht scheefgelezen, roestvlekjes op bovensnede 7.00 €

 • 3001 DAKE, C.L.: Beknopte handleiding voor de techniek der etskunst, Amsterdam, Scheltema & Holkema, (1894), 16p, ingenaaid, voorblad los, omslag stokvlekkig, 53.00 €

 • 6469 DANCETTE, Victor: Het beest is dood! De wereldoorlog bij de dieren, Eerste deel en Tweede deel (La Bête est morte), vertaling W. van Mulders-Chrispeels, Arnhem/Brussel, S.Gouda Quint, D.Brouwer/ABGE, 1946, 80p met kleurenillustraties van Calvo, or halflinnen, 4o, klein scheurtje in de rug, opmerkelijk goede staat 385.00 €

 • 9790 DANTZIG -- Programma afscheidsvoorstelling Rudi van Dantzig, Amsterdam, Muziektheater, 5 juli 1991, 32(I)p m fotos's, ingenaaid, mooi 15.00 €

 • 10315 DANTZIG, A. van: Snippers, artikelen over psychiaatrie en psychotherapie, academisch proefschrift, Vinkeveen, Academic Service, 1972, 250p met stellingen, ingenaaid, goed 15.00 €

 • 10313 DANTZIG, A. van: Psychotherapie - een vak apart, opstellen over mogelijkheden en grenzen van psychotherapie, Meppel Amsterdam, Boom, 1990, 199p, pbck, goed 10.00 €

 • 10861 DARWIN -- BUSKES, Chris ea: In Darwins woorden, leven, werken en denken van Charles Darwin, Amsterdam, Uitgeverij Nieuwezijds, 2009, 272p, pbck, gebruikt: potloodaantekeningen en ezelsoren, overigens goed 8.50 €

 • 9655 DASBERG, Lea: History of education and educational utopia: an Israeli experience, overdruk Leuven/Amersfoort, 1987, 153 t/m 162, geniet ** met handgeschreven opdracht van de schrijfster ** 15.00 €

 • 10573 DE BOER, Dirk J.M. de: Een vergeten groep, Mia Vischschraper was één van hen, moment opname uit de geschiedenis van een kleine Joodse gemeenschap te Kerkrade, 1899-1945, Kerkrade, eigen beheer, voorjaar 1993, 57p eenzijdig gestencilld, namenlijsten, adressen, prima staat 20.00 €

 • 6490 DE GROENE ALS DAGBLAD: Eén week lang besloot de Groene Amsterdammer als dagblad uit te komen in plaats van weekblad: 6 afleveringen van dit experiment:: 11, 13, 14, 15, 16 en 17 mei 2002, Amsterdam, de Groene Amsterdammer, 2002, 6 volledige bladen van 12 p per stuk ** op de eerste dag van het experiment stierf hoofdredacteur Martin van Amerongen ** 25.00 €

 • 9120 DE KOM, Anton: Wij slaven van Suriname, 2e dr met een voorwoord van de erven De Kom, Amsterdam, Contact, 1971, 192p, pbck, goede staat 100.00 €

 • 6500 DEKKER, Jeanine eva: De Abdij van Middelburg, Utrecht, matrijs, 2006, 320 p m vele ill, or gebonden, groot 8o, nieuwstaat ** verzendkosten binnen Nederland 6,95 ** 18.00 €

 • 9992 DEKKER, Maurits: Aan beide kanten van de drempel, Amsterdam, Joachimsthal, 1934, 200p, linnen, papier wat stokvlekkig, stempeltje op schutblad, band aan de boven-en onderkant verkleurd, **zeldzaam** 21.00 €

 • 10504 DEKKERS, Midas: Rare snuiters, Amsterdam, Contact, 2003, 96p m veel foto's, goed 4.00 €

 • 3552 DELATHUY, A.M: E.D.Morel tegen Leopold II en de Kongo-Staat, Antwerpen, EPO, 1985, 678p, gebonden met omslag, prima staat ** verzending in NL 6,95; naar België 9,00 ** 34.00 €

 • 8810 DELFGAAUW, Bernard -- BOELENS, Jan: Filosoferen met Bernard Delfgaauw, Kampen, Kok Agora, 1992, 128p, pbck, ** met handgeschreven opdracht van Bernard Delfgaauw aan Martin van Amerongen ** 15.00 €

 • 10653 DELFT -- 10x Delft, fotografie Thijs Tuurenhout, tekst in engels en nederlands Gerrit Verhoeven, Schiedam, Scriptum, zj, 319p, gebonden, nieuwstaat 18.00 €

 • 9707 DELFTSCH STUDENTENCORPS -- De spiegel, officieel orgaan van het Delftsch Studentencorps, lustrumnummers 1928 en 1929, Delft, Meinema, 1928, 44p m foto's en advertenties, folio, geniet/ 1929, 26(II)p m foto's en advertenties, folio, geniet (licht gevlekt) 75.00 €

 • 10117 DELLAERT, Ulrich François Marie: Onderzoek inzake de meest geschikte plaats voor een helihaven in Amsterdam, Amsterdam, 1954, 20pp gestencillde tekst en 20pp kaarten met 8 foto's van helihavens in andere steden, geniet met omslag, 4o 35.00 €

 • 10051 DEN BEER POORTUGAEL, J.C.C, wd hoofdintendant van het leger: Amsterdam in staat van beleg! Den Haag, Nijhoff, 1878, 108p met 3 bijlagen en VI schetsen, ingenaaid, rugje overgeplakt, gebruikssporen maar volledig ** de z.g. Stelling van Amsterdam die tussen 1883 en 1920 werd gebouwd als verdediging tegen eventuele militaire vijanden, compleet met uitgebreide inundatieplannen ** 40.00 €

 • 9654 DENDERMONDE, Max: Lief zijn voor Mevrouw Noach, een verhaal bij het begin van de dagen, Oosterbeek, Bosbespers, 1991, 32p, gebrocheerd met omslag, 12o ** gesigneerd door de schrijver ** 10.00 €

 • 9829 DEPREZ, Kas: Naar een eigen identiteit, resultaten en evaluatie van tien jaar taalsociologisch en sociolinguistisch onderzoek betreffende de standaardtaal in Vlaanderen, proefschrift, Kessel-Lo, 1981, 558p gestencilld, gelumbackt, goede staat 20.00 €

 • 3901 DEYSSEL, Lodewijk van: Het IK, heroiesch-individualistische dagboekbladen, Amsterdam, AP privé domein, 1978, 258p, ingenaaid, goed 10.00 €

 • 9396 DIETSCHLANDNUMMER -- Tweede druk van het Dietschlandnummer van De Nieuwe Gids, verschenen augustus 1940 (de 1e druk was van juni 1939) Den Haag, Luctor et Emergo, 1940, 246p, ing, beschadigd omslag onhandig geplakt 150.00 €

 • 10291 DIJK, Auke van, Bernard WELTEN ea: Dienstbaar aan de rechtsstaat, biografie van een Agora, Amsterdam, Boom, 2011, 173p, gebonden met omslag, nieuw 45.00 €

 • 10616 DIJK, Bob van (verzameld door): Zaltbommel 1938-1948, authentieke foto's en documenten, zp, 1984, 120 ongenummerde pp, ing, goede staat 19.00 €

 • 10561 DIJK, Danielle van: Maria Magdalena, vrouw naast Jezus, een zoektocht naar het verborgen Christendom, Zeist, Christofoor, 2012, 383p, ingenaaid, prima staat 25.00 €

 • 6523 DIJK, Hans van: Architectuurgids Rotterdam, speciale uitgave van het tijdschrift Wonen-TA/BK, [Rotterdam 1980], 128 p met foto's, geschiedenis en register, oblong, lichte gebruikssporen 25.00 €

 • 9629 DIJK, J.D.: Catalogus: Verrassend!!! eenig mooi en vreugdegevend zijn de bruilofts-aardigheden, Groningen, J.D. Dijk, z.j. (ca 1900), p.161-175, ingenaaid, 18.00 €

 • 10133 DINGELDEIN, W.H: Uit het dagboek van Joan Georg Dröghoorn te Ootmarsum 1790- 1793, overdruk, Verslagen en Mededeelingen vd Vereeniging tot Beoefening v Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 56ste stuk - 2e reeks -32e stuk[1940], 53p, ing, buitenzijde verkleurd, 25.00 €

 • 9269 DOCUMENTEN -- BYVANCK, W.G.C.: Documenten voor de economische crisis van Nederland in oorlogsgevaar, 4 series in 2 banden, Den Haag, Koninklijke bibliotheek, 1914/ 1915/ 1916, 264p; 303p; 293p; 52p, met vele kaarten in vierde serie, ingebonden in halflinnen bibliotheekbandje, sommige bladzijden gebruind, maar verder in goede staat, 120.00 €

 • 10199 DOESBURG, ELBURG en GROLL -- MERIAN, Matthäeus: 3 plattegronden bijeen van Doesburg Elburg en Groll, nrs 23 en 24 uit Topographia Germaniae inferioris(1659), originele ongekleurde kopergravures, Doesburg (18x14,7cm), Elburg (13,5x 17,2cm) en Groll (17,5x 15,2 cm) op 2 opeenvolgende pagina's ( 20,5x32 cm), goede staat 75.00 €

 • 10327 DOESBURG, Nelly van -- MOORSEL, Wies van: De doorsnee is mij niet genoeg, Nelly van Doesburg 1899-1975, Nijmegen, SUN, 2000, 300p m vele ill en foto's, ingenaaid 11.00 €

 • 10387 DOMINÉ, André: Culinaria Frankrijk, franse specialiteiten, Keulen, Könemann, 1999, 468p m vele ill, gebonden zonder omslag, enkele vlekjes buitenzijde, overigens goede staat, ** verzendkosten in NL 6,95** 20.00 €

 • 9749 DOMPIERRE DE CHAUFEPIE et A.O. van KERKWIJK: Choix de monnaies et médailles du Cabinet Royal de La Haye, La Haye, Martinus Nijhoff, 1910, 32p in 5 losse katernen en 343 afbeeldingen op 25 losse bladen , folio in halflinnen map met sluitlint ** rare** 35.00 €

 • 10494 DOORN, Johnny van: Gevecht tegen het zuur, diverse ontsnappingen tussen 44 et 84, 4e druk, Amsterdam, BB, 1984, 150p, pbck, licht scheef, overigens goed 3.00 €

 • 10413 DOORN, Johnny van: Door de weken heen, dagboeken, Amsterdam, BB, 1988, 141p, pbck, prima staat ** met titelbladgrote opdracht in de hoop op "een helder stuk " (waarnaar hij) "in alle oprechtheid naar verlangt " 65.00 €

 • 10410 DOORN, Johnny van: Mijn kleine hersentjes, Amsterdam, BB, 1972, 138p, pbck, goed 10.00 €

 • 2425 DOORNINCK, P.N. v.: Inventaris van het archief van het Sint Anna aalmoeshuis genaamd Sint Anna of Doornicks Hofje op de Hooigracht te Leiden, Haarlem, van Brederode, 1904, 80p, onafgesneden, met vii afbeeldingen, kartonnen band met plakbandje op rug en 2 stempels, verder zeer goed bewaard, 30.00 €

 • 9994 DORNA, Mary [ps.v.Marry Jeannette Stoppelman] Vingeroefeningen, 1e dr, A'dam, Bigot & van Rossum , 1940, 219p, or, linnen, mooi, 12.00 €

 • 10937 DORRESTIJN, Hans: De spaanse kat, trilogie met tekeningen van Fred Julsing, Amsterdam, Bert Bakker, 1991, 354p, pbck, nieuwstaat, pakketpost 10.00 €

 • 10870 DOSTOJEVSKI, F.M: Misdaad en straf, vertaling en nawoord Lourens Reedijk, 9e druk, speciale editie van De Volkskrant, Amsterdam, Atlas Contact, 2012, 598p, gebonden, nieuwstaat, pakketpost 7.00 €

 • 9931 DREWES, G.W.J: Oud en nieuw in de hedendaagsche Indonesische litteratuur, pp 316 t/m 336 in De Gids 96e jg no 9, Amsterdam, van Kampen, september 1932, pp 288-420(VI)p, ing, rugje los ** met een ode van de redactie aan de zojuist overleden Israël Querido ** 25.00 €

 • 10169 DREWES, J.B. H.GROOT. H.HOUWENS POST en J.THOMASSEN(red): Het baken, onafhankelijk orgaan voor principieele voorlichting, 1e jg nr 10, Amsterdam, Princen, december 1945, pp 279-324, geniet ** waarin een opmerkelijk verslag getiteld 'Wandelende Joden' van ooggetuige J.Koopman hoe Auschwitz door de Russen op 27 januari werd bevrijd ** 10.00 €

 • 10453 Drs P: Tante Constance en tante Mathilde, liedteksten, Amsterdam, Nijgh & van Ditmar, 1999, 376p, or half fluwelen band met CD in hoes achterin, prima staat 14.00 €

 • 9486 DU PERRON, E: Cahiers van een lezer, reprint, inleiding Jaap Goedegebuure, Utrecht, Reflex, 5 delen ingenaaid in cassette 21.00 €

 • 10072 DU PERRON, E: De bewijzen uit het pak van Sjaalman, nieuwe dokumenten betreffende de Havelaarzaak en Lebak, 1e dr Rijswijk, Stols, [1940], 130p met portret, ing, onafgesneden 10.00 €

 • 10652 DUBIEZ, F.J: Cornelis Anthoniszoon van Amsterdam 1507-1553, zijn leven en werken, Amsterdam, H.D.Pfann, 1969, 172p m ill, ing, gebruikssporen, goed 10.00 €

 • 9333 DUBOIS, Pierre H.: Memoranda, hermetisch en besterd, literair leven in jaren van onrust / Memoranda, een soort van geluk, 1952-1980/ over de grenzen van de tijd, 3 boeken samen, 's Gravenhage, Nijgh & van Ditmar, 1987 en 1989, 203 en 344p, linnen met omslag, in zeer goede staat/ Amsterdam, Nijgh en van Ditmar, 1997, 360S, gebonden, prima staat ** verzendkosten binnen NL 6,95 ** 27.00 €

 • 10595 DUINKERKEN, W. ea: De Historie van Warffum, Breede en Rottumeroog, Hoogezand, Stubeg, 1989, 228p m z/w ill en ingeplakte kleurenfoto's, linnen, 4o, nieuwstaat 18.00 €

 • 10268 DUNK, H.W. von der: Voorbij de verboden drempel, de Shoah in ons geschiedbeeld, Amsterdam, Prometheus, 1990, 285p, pbck met handgeschreven opdracht vd auteur, leeskreuk in de rug, overigens goed 16.00 €

 • 10337 DUPARC, H.J.A: Het trambedrijf van de NZH tussen Spui en Zandvoorts Strand 1899-1957, Haarlem, Schuyt & Co, 1995, 120p m vele ill, ing, nieuwstaat 10.00 €

 • 6581 DUTCH-INDIAN CHEMICAL WORKS-COMPANY (ed): Specialité's of huismiddelen, essences, kunstmatige bronzouten, preparaten voor huiselijk gebruik, cosmetica, zeepen, vee-geneesmiddelen, verven, vernissen, beitsen, artikelen voor fotografie, flesschen-en zegellak etc zp zj [ ca 1920], 296p, ingenaaid, ongetiteld grijs papieren omslag, catalogus van gebruik met vele reclames, buitenzijde gebruikssporen, overigens goed 65.00 €

 • 3758 DUYS, J.E.W: "Democraten" op fascistenjacht, eenige beschouwingen over zichzelf verwondende jagers en ontsnappend wild, overdruk uit het Haagsch Maandblad, Leiden, Sijthoff, 1936, 63p, ingenaaid ** aanval van de NSB-er op de "ophitsende" taal van SDAP-prominenten zoals Henri Polak en Meyer Sluyser ** 16.00 €

 • 2907 EDELHOUT: Hardhout, verkoopbrochure circa 1920, Utrecht, zj, Edelhout, 5p (uitvouwbaar), 7 zwart-wit foto's waarop een getruqueer nederlandese slavendrijver in wit pak tussen de Surinamersaan de Corantijnrivier in Suriname, met een tekening van een vrachtschip op de voorzijde, ** het kappen van tropisch hardhout, groenhart, morahout, manbarklak, bolletree enz ** 20.00 €

 • 4913 EEGHEN -- BAKKER, B. e.a.: De verzameling van Eeghen, Amsterdamse tekeningen 1600-1950, Zwolle, Waanders / Gemeentearchief Amsterdam, 1988, 510p met ills, linnen met omslag, 4o, vlekkig op de snede, interieur goed, met naam op schutblad van I.H. van Eeghen, ** verzendkosten binnen Nederland 6,95 €

 • ** 15.00 €

 • 10509 EEKHOUD, Georges: Escal-Vigor, vertaling Katelijne de Vuyst, Utrecht, Ijzer, 238p, pbck, 1e dr, nieuwstaat 15.00 €

 • 3341 EEN HUISREGENTES: De pantoffel-regeering, aanwijzing hoe vrouwen en meisjes zich de heerschappij van den pantoffel verzekeren en de Huiselijke Scepter met bevalligheid voeren kunnen, 2e dr, Amsterdam, Buhrmann, 1885, 61p, ingenaaid, 11x14,2cm, bruin papieren omslagje ** zeer zeldzaam** 265.00 €

 • 2114 EEN WEENER BUREAUKRAAT(= KALCHBERG, Franz von: Oud of nieuw? Een levensvraag der hedendaagsche politiek, uit de portefeuille van een Weener bureaukraat, (Alt oder neu?) Amsterdam, Olivier, 1876, 201p, or ingenaaid (gebruikssporen) ** met handgeschreven verklaring door uitgever en drukker over het titelblad om te voldoen aan de wet van 25 januari 1817 (copyright) ** 40.00 €

 • 8311 EERSTE WERELDOORLOG: De oorlog in Januari 1918 met illustraties en schetskaartjes/ Idem Februari 1918/ Idem Maart 1918, 3 afleveringen samen, Den Haag, Tieman, 1918, 15p m omslag, geniet/ 23p m omslag, geniet/ 15p m omslag, geniet 15.00 €

 • 10915 EICHMANN -- SIVAN, Eyal: De specialist, het proces Eichmann, Hilversum, IKON, 1999, lengte 1028 minuten, VHS band in foudraal, goede staat, volgens Hillel Tryster "almost entirely a perverse fraud" genoemd in Haaretz van 27 maart 2015, artikel is bijgevoegd 25.00 €

 • 8352 EIKEBOOM, Henk: De ondergaande wereld, een rede over dezen tijd en zijn problemen, volgens stenogram van Willy Eikeboom, Amsterdam, de Fakkel, 1923, 30(I) p, geniet, omslagteekening J.Ponstijn, geniet, lichte gebruikssporen 30.00 €

 • 5505 ELAND, K.: Atlas van XXVI platen, behorende bij Veldversterkingskunst, 5de omgewerkte druk, Breda, A.J. Bogaerts, Koninklijke Militaire Academie, 1882, halflinnen, folio, sterke gebruikssporen (platten en schutbladen sterk watervlekkig, achterplat beschadigd, enkele bladen los en daardoor aan de randen gerafeld) 200.00 €

 • 9657 ELECTRICITEITSRANTSOENERING -- U hebt 't zelf in de hand….Denk om uw rantsoen, folder met wenken voor zuinig en doelmatig gebruik van electriciteit, zp[1945], vouwblad 4 pp met kleurenill op de voorzijde, kleine stukjes papier uit de bovenrand zonder schade aan tekst of ill 20.00 €

 • 10078 ELLENBROEK, Willem: Wim Ruigrok: Amsterdam, stad in verandering, foto's, Amsterdam, Lubberhuizen, 2001, 143p, ingenaaid, oblong, prima staat 10.00 €

 • 10455 ELSKEN, Ed van der: Jong Nederland, "adorabele rotzakken" 1947-1987, Amsterdam, Bert Bakker, 1987, pp ongenummerd, prima staat 18.00 €

 • 9328 ELSSCHOT -- ROUSSEEUW, Boris: Van hier tot Peking, over Willem Elsschot, Borgerhout, Dedalus, serie Het handvest, 1983, 38p, ing m omslag 10.00 €

 • 6612 ELSSCHOT, Willem: Het tankschip, 1e druk, Amsterdam, van Kampen [1942], 85p, or karton, bandill van Doeve,plakband-resten, rug gespleten, hoeken gestoten, papier gebruind 10.00 €

 • 10358 ELSSCHOT, Willem: Lijmen Het been/ Kaas, 2 titels samen, Amsterdam, Querido, Salamander Klassiek, 1994, 231p, pbck, papier gebruind/ 2001, 115p, gebonden, nieuwstaat 10.00 €

 • 10774 ELSWIJK, Roald van: De Joodse geschiedenis van Appingedam, Museum Stad Appingedam, 2013, 36p m foto's en beschrijving wandeling, geniet, prima staat 10.00 €

 • 9116 ELTE, Philip: Geschiedenis der Joden, ten gebruike op de Lagere Scholen, tweede stukje: Van de laatse verzameling van den Talmoed tot onzen tijd, Amsterdam, Joachimsthal, 1876, 203(I), hlinnen blinde bibliotheekbandje met stempel van de rijkswerkinrichting in Hoorn 30.00 €

 • 6615 EMANTS, Marcellus: Inwijding I en II, 3e dr, Utrecht, de Roos, 1949, 222; 193p m ill van Jan Roëde, genummerd 122, 2 banden linnen , lichte krasjes buitenzijde, wat vergeeld op de snede, overigens goed 50.00 €

 • 3897 EMANTS, Marcellus: Hij, dramatisch tafreel/ In de praktijk, blijspel in één bedrijf/ Artiest, tooneelspel in drie bedrijven, 3 eerste drukken samen, Amsterdam, van Holkema en Warendorf, 1892, 32p, ongeopend/ 1894, 155p, onafgesneden, rugje gespleten/ 1903, 59p, ongeopend, 3 delen ingenaaid, wat los, samen 30.00 €

 • 10657 EMMENS, J.A: Rembrandt en de regels van de kunst, Amsterdam, van Oorschot, 1979, 343p m z/w ill, linnen met (licht beschadigd) omslag 8.00 €

 • 10205 EMMERICH -- MERIAN, Matthäeus: 1 plattegrond nr 119 uit Topographia Germaniae inferioris(1659), originele ongekleurde kopergravure van Emmerich over een dubbele pagina (39x 32cm), licht gebruind, 30.00 €

 • 10119 ENGELENBURCHT, J.( = ENGELBREGT, J.H.A): Punch, Utrecht (=Amsterdam), Hannibal, katinka & Co (= Frans Hoes), 1945, 67p onafgesneden m ingekleurde ill van A.Nonymus(= A.W.J.M.Noyons), or linnen, licht stokvlekkig, ex nr 163 van de beperkte oplage van 300 ** de Jong 243 ** 45.00 €

 • 9270 ENGELMAN, Jan, NIJHOFF, M. en A.ROLAND HOLST (red): De harp I, Utrecht, de Roos, 1946, 63p met houtsnede van Dirk van Gelder en een origineel gesigneerd exemplaar, or halflinnen, binnenzijde achterplat licht stokvlekkig ** exemplaar nr 29 ** 50.00 €

 • 6621 ENGELSE OORLOGSPROPAGANDA -- Eva in overall, Eva in khaki, np, Engelsche en Amerikaansche Voorlichtingsdiensten, 1945, vóór 10 mei, 39p met z/w foto's, geniet ** lofzang op de engelse vrouw die tijdens de oorlog de mannen op hun werk vervangen ** 20.00 €

 • 6626 ENGELS-NEDERLANDSE OORLOG -- Englands Appellation/ von der Geheimden Cabel oder Versammlung zu Whitehal ghetan in Engl.Sprache durch einen Liebhaber seines Vaterlandes und durch einen solchen ins Holländische gesetzt, 2 Theile zusammen gebunden Amsterdam, Joseph Bruynings Witwe an der Börs-Schleuse 1674, 64S; Albert von Panhausen, 40S, Knuttel 11147 en 11148 35.00 €

 • 10360 ENQUIST, Per Olov: De vijfde winter van de magnetiseur/ De reis van de voorganger, vertaling Cora Polet, Amsterdam, Ambo, 2002, 232p/ 2003, 512p, beide gebonden met omslag, goede staat ** verzending binnen NL 6,95 ** 10.00 €

 • 8806 ERASMUS -- WOERDEN, A.V.N. van: Vrouwelijk en mannelijk bij Erasmus, een onderzoek inzake genus, proefschrift, Rotterdam, Erasmus Publishing, 2004, 164p met stellingen, ing, nieuwstaat 17.00 €

 • 9298 ERASMUS DEN JONGE (wsch ps van Louis M. Hermans): Het schouwtooneel onzer dwaasheden, humoristisch-satirieke volksteekening, opgedragen aan het Nederlandsche volk, Dordrecht, J.P.Revers, ca 1896, twee delen in 1 band, halfleder, rug wat beschadigd, verder in goede staat, 100.00 €

 • 3416 ERASMUS: Nieuwe verhandeling van de hoofsche welgemanierdheyt, reprint van de uitgave van 1733 Leiden, Sijthoff, 1965, 255p met verklarende woordenlijst van John Landwehr, facsimile-perkament met omslag, klein 8o 30.00 €

 • 10734 EVERDINGEN, W. van: Deoorlog in Zuid-Afrika, een beschrijving met een inleidend woord van H.J.Kiewiet de Jonge, eerste tijdvak: van 11 October 1899- Maart 1900, met drie kaartjes, Delft, Waltman, 1902, 387p, linnen, papier gebruind op de snede, band licht verkleurd, overigens goed 23.00 €

 • 10815 EVERS, Lou: Jodendom voor beginners, een heldere inleiding, Amsterdam, Forum, 1999, 189p, pbck, nieuwstaat 7.50 €

 • 9917 EVERSDYK, Wilhelmus: Des Heeren lof, verkondigt uit de mond der kinderen, 8e druk, Rotterdam, van Gilst, 1749, 416p, onafgesneden, papier deels gebruind, nieuw ingebonden in leer, 8,8x13x3,5 cm ** verzending in NL 6,95** 50.00 €

 • 10545 EYBERS, Elisabeth: Winter-surplus, Amsterdam, Querido, 1999, 55p, ingenaaid, nieuwstaat 5.00 €

 • 10547 EYBERS, Elisabeth: Balans, gedigte, Amsterdam, Querido, 1963, 71p, linnen, goed 5.00 €

 • 10546 EYBERS, Elisabeth: Nuweling, Amsterdam, Querido, 1995, 47p, ingenaaid, nieuwstaat 5.00 €

 • 6653 EYZENBACH, Tom: De Theatrale Krant, tekeningen met tekst van Hans Keller, Zutphen, Thieme, 1984, 16 en 22 ongenummerde pp met tekeningen en los daarbijgevoegd getekende kaart waarop een persoonlijke opdracht vd tekenaar aan Martin van Amerongen gedateerd 4/2/'88 14.00 €

 • 9517 EZRAT -- Ezrat nashim, handleiding voor de kennis der voorschriften omtrent het joodsche huwelijksleven, uitgegeven vanwege de vergadering der Opperrabbijnen in Nederland, zp, 1906, 32p, geniet (enigszins gebruind, vlekje op voorzijde) 135.00 €

 • 9533 FABRÈS, Oscar (getekend door): 'n Glaasje Half & half bij Wynand Fockink, Amsterdam, een serie van 3 verschiilende reclame-ansichtkaarten van de verschiilende stadia van dronkenschap van 2 bezoekers na 1, 2 en 3 glaasjes, Amsterdam, Wynand Fockink, 1930, gesigneerd en op de 3e kaart ook gedateerd door dechileense cartoonist en illustrator Oscar Fabres (1894-1960), die in 1940 naar de USA emigreerde 65.00 €

 • 9695 FABRICIUS, Johan: De wonderbaarlijke avonturen van Bartje Kokliko, 3 delen Rotterdam, van Nelle, 1930, 96p; 96p; 96p, ill, ingenaaid met omslag ** verzending binnen NL 6,95 ** 22.00 €

 • 2086 FAKKEL , de -- De Fakkel, orgaan van de Ned.Syndicalistische Fed. Van Overheidspersoneel, jaargang 1 nr 1 t/m jg 3 nr 37, Amsterdam, 1924-1926, folio halflinnen blinde boekbindersband met etiket op voorzijde ** zeldzaam ** 50.00 €

 • 9928 FALKLAND, Samuel (= Herman HEIJERMANS): Gevleugelde daden, Bussum, van Dishoeck, 1905, 211p m ill, onafgesneden, linnen band, bandontwerp Herman Teirlinck, licht gevlekt en beschadigd ** Naam vorige eigenaar op schutblad C Eitje Keizersgracht 59** 19.00 €

 • 9274 FARRAR, F.W: Een student of eene loopbaan met hindernissen, uitgegeven door J. KNEPPELHOUT, tweede druk, Haarlem, Vonk, 1864, 323p, bruin linnen band met vergulde belettering 15.00 €

 • 10910 FAULKNER, Mark R.J: Overtly Muslim, covertly Boni, competing calls of religious allegiance on the Kenyan coast, Leiden, Brill, 2006, 293p w b/w photos, sewn, as new 25.00 €

 • 10651 FEINLER-TORRIANI, Luciana: Thematische woordenschat Italiaans, 1e dr, Amsterdam, Intertaal, 1992, 351p met lijst van onregelmatige werkwoorden en woordemlijst, ing, gebruikssporen, goed 25.00 €

 • 8441 FELIX-FAURE, Laurent: Land van lucht en water, Nederland gezien door de ogen van zijn schilders, 2e dr, Rotterdam, Lemniscaat, 1996, 176p met talloze kleurenfoto's, ln m omslag, oblong, 4o 20.00 €

 • 2290 FELLKAMPF, J.L: Over den toestand der arbeiders en over de handwerks-genootschappen in Engeland en Noord-Amerika, vertaling H.J.G.Mijnssen, Amsterdam, Brinkman, 1871, 74p, halflinnen bibliotheek-bandje, 1 stempel, gebruikssporen 20.00 €

 • 10882 FELTZ, T.A.baron van der(red): Fotoboek Landgoed Tongeren 2007, 100 jaar BV Landgoed Tongeren, Epe, eigen beheer, 2007, 112p m foto's van Jan Paasman, oblong, linnen, prima staat 15.00 €

 • 6668 FERGUSON, Margaretha: Hollands-Indische verhalen/ Mammie ik ga dood, aantekeningen uit de japanse tijd op Java 1942-1945/ Elias in Batavia en Jakarta/ Zon en andere doodsverhalen/ Angst op Java, 5 titels samen, Den Haag, Leopold, 1974, 157p, pb/ 1976, 251p, pb/ 1977, 261p, pb, minder mooi/ 1980, 117p, pb/ Amsterdam, Bijgh en van Ditmar, 1991, 240p, pb 25.00 €

 • 3919 FERRI, Enrico: De misdadigers in de kunst (I delinquenti nell'arte), naar den oorspronkelijken tekst en de laatste fransche vertaling van Eugène Laurent bewerkt door Henry Eshuys, Amsterdam, Veldt, 1905, 200p, or. Halflinnen ** criminele types in literatuur en beeldende kunsten, zoals Macbeth en Raskolnikoff ** 21.00 €

 • 10614 FERRO, R.N: Suasso's kookrecepten, een Portugees-joods kookboek uit de 18e eeuw, ingeleid en van commentaar voorzien, Amstelveen, Amphora, 2002, 96p, ing, nieuwstaat 18.00 €

 • 9237 FIJN VAN DRAAD, Jacques Arnold: Krudoorns mit sniewaark van J.H.Brederode, 2e druk, Stad (=Groningen), Niemeyer, 1970, 60p, ingenaaid ** met handgeschreven opdracht van de schrijver ** 45.00 €

 • 10477 FILLOY, Juan: Op Oloop, vertaald uit het Spaans door Arie van der Wal, nawoord Mempo Giardinelli, Amsterdam, Coppens en Frenks, 1994, 266p, gebonden met omslag, nieuwstaat 14.00 €

 • 6685 FILMCENSUUR -- Film-Advies- en Uitvoerings- Bureau Goed of slecht, ontwerp voor een handleiding tot het keuren van de aesthetische en moreele waarde van de speelfilm, samengesteld en uitgegeven door de stichting FAUB der Nederlandsche Film Actie, Eindhoven, Het Hooghuis, maart 1946, 52p, halflinnen 15.00 €

 • 9241 FLAMINGANTEN -- Schets van den ontwikkelingsgang der Vlaamsche Beweging, Blauwvoetuitgave no 2, 2e duizendtal Leuven, Blauwvoetuitgaven, 1930, 112p, licht gewijzigde tekst, ingenaaid, minieme gebruikssporen, goede staat 25.00 €

 • 3965 FLAMINGANTISME / VERSCHAEVE, Cyriel: Opstellen in ballingschap, ingeleid door Jos Dierickx, Antwerpen, Were Di, ca 1950, 99p, ingenaaid, enkele gebruikssporen 30.00 €

 • 10840 FLAUBERT, Gustave: Madame Bovary, vertaling en nawoord Hans van Pinxteren, Hilversum, Just Publishers, 1988, 430p, pbck, prima staat, pakketpost 5.00 €

 • 10514 FLAUBERT, Gustave: Bouvard en Pécuchet, vertaling Edu Borger, Amsterdam, AP, 2007, 523p, pbck, vlekje voorzijde, overigens goed, pakketpost 8.00 €

 • 9240 FLEM, Wladimir: Cats Neparofa promotiealbum, papier in actie, Den Haag, W.Flem VRI [1952], 46pp in oblong ringband bevattende alle verschillende papiersoorten en materialen ** zeldzaam ** 175.00 €

 • 6704 FLORA 1953 -- Verkeersregeling "Flora 1953", schaal 1: 50.000, Heemstede, januari 1953, Deze kaart wordt u aangeboden door Gulf Oil Nederland, Rotterdam, Gulf Oil [1953], 13,6x 19,6 cm in opgevouwen staat, opengevouwen: 39x 54cm, ingekleurd, prima staat ** de internationale bloemententoonstelling werd gehouden van 14 maart t/m 14 mei 1953 ** 20.00 €

 • 5458 FOEDZJI-NO-HANA (= RENSBURG, J.K.): Japanse verzen, Rotterdam, Pieterse, 1903, 93p, ingenaaid, stokvlekkig, naamstempel op schutblad, 60.00 €

 • 6711 FORGEUR, Brigitte: Wonen en leven in Amsterdam, foto's van Christian Sarramon, Warnsveld, Terra, 1992, 256p met vele foto's, or linnen met omslag, oblong, minieme gebruikssporen, ** pakketpost ** 15.00 €

 • 10751 FORSTER, E.M: Maurice, vertaling Theo Kars, Utrecht, Veen, 1988, 267p, pbck, leesvouwen in rug, overigens goed 12.00 €

 • 10978 FORTUYN -- VEEN, Ine: Moord namens de "Kroon"? Het ultieme leven van Pim Fortuyn, Soesterberg, Aspekt, 2007, 422p, ing, leesvouw in rug, licht scheefgelezen, overigens goed, pakketpost 10.00 €

 • 6725 FRANOIS, G: De kunst om zich te grimeeren, handleiding voor jonge tooneelspelers, dilettanten en liefhebberij-tooneelgezelschappen in gezellige kringen, naar het Hoogduitsch van Schneider, Altmann en L.Menzel, Amsterdam, Bonn, z.j. [ 1876], 96p m 4 platen, modern halfleder 40.00 €

 • 10429 FRANK, Anne: De dagboeken van Anne Frank, RIOD uitgave, Amsterdam/Den Haag, Bert Bakker/ Staatsuitgeverij, 1986, 714p met los katern Doorhalingen en toevoegingen en origineel bestelbiljet met identieke afbeelding vh omslag op voorzijde, or linnen met gebruikt omslag, 4o formaat ** porto pakketpost in NL** 30.00 €

 • 6726 FRANK, H (red): Advertentie Jaarboek 1947, zp, Dagblad Het Vrije Volk, 1948, ca 140 pp met vele ill en uitslaande kleurenplaat, 25x33cm, linnen band zonder omslag, randen gebruind, rug roestvlekkig, voorschutblad deels uitgesneden, overigens goed ** onbekommerde reclameplaatjes met 'onze jongens in actie' tijdens de politionele actie in Indonesië ** 25.00 €

 • 10271 FRANSSENS , J.-P -- HAZEWINDUS, Daniël: Jean-Paul Franssens, leven, werk en vrienden, zp, Stichting Autres Directions, 2013, 261p, gebonden, nieuwstaat ** verzendkosten in NL 6,95** 30.00 €

 • 4969 FREUD -- MALCOLM, Janet: In het Freud-archief/ Psycho-analyse, een onmogelijk vak, 2 titels samen, Amsterdam, WB, 1985, 170p, ing/1985, 190p, ing 18.00 €

 • 4970 FREUD -- DERKS, W/ SOEST, M. van/ ZWEIG, Stefan: Zo waarlijk helpe mij Freud almachtig, de invloed van de psychoanalyse op het strafrecht/Andermans ziel, psychotherapeuten over zichzelf en hun vak/ De genezing door den geest, Sigmund Freud, 3 titels samen Amsterdam, Balans, 1986, 226p, pb/ Amsterdam, Nijgh en van Ditmar, 1989, 176p, pb/ Arnhem, van Loghum Slaterus, 1932, 183p, gebonden met omslag, papier stokvlekkig 25.00 €

 • 6750 FREUD, Sigmund: Inleiding tot de psychoanalyse, 4 delen in 3 banden, Meppel Amsterdam, Boom, 1989, 550p; 1990, 239p; 1991, 183p, gebonden met omslag ** verzending binnen Nederland 6,95** 70.00 €

 • 6754 FREUD, Sigmund:/ REIJZER, Hans: De psychoanalytische beweging delen 1 en 2,/ Het gevaar van de Joodse erfenis, over Freud en de psychoanalytische beweging, Meppel Amsterdam, Boom, 1990, 186p; 1991,235p, gebonden met omslag, als nieuw/ Amsterdam, Bert Bakker, 2008, 312p, pbck, nieuw ** verzending binnen Nederland 6,95** 38.00 €

 • 10446 FRIED, Amelie: Schoenenpaleis Pallas, hoe mijn familie zich tegen de nazi's verzette, Amsterdam, Cossee, 2009, 207p, gebonden met omslag, nieuwstaat 7.00 €

 • 10957 FRIEDMAN, Carl (gekozen en ingeleid door): Bijt me toch, bijt me! De mooiste dierenverhalen uit de Russische Bibliotheek, Amsterdam, van Oorschot, 2013, 252p, pbck, nieuwstaat 10.00 €

 • 10625 FUKS-MANSFELD, R.G. en A.SUNIER: Wie in tranen zaait … geschiedenis van de Joodse Geestelijke Gezondheidszorg in Nederland, Assen, van Gorcum, 1997, 201pm foto's, nieuwstaat 10.00 €

 • 4553 FUNCKE, Otto: Een ziende blind en een blinde ziende geworden, uit het Hoogduitsch door C.S. Adama van Scheltema, Amsterdam, Höveker, 1877, 383p, halflinnen, naamstempel op titelblad, 20.00 €

 • 4374 GALEN, John Jansen van: Geboortegrond, in het land van Rijn en IJssel, Amsterdam, Balans, 1998, 112p, pbck, in goede staat, 15.00 €

 • 3891 GANDHI, M.K.: Ethische religie, Den Haag, Servire, 1931, voorwoord en geautoriseerde vertaling van Carolus Verhulst, 76p, ingenaaid, rugje verkleurd, verder in goede staat, 16o, 10.00 €

 • 4510 GANS, Jacques: Het pamflet, weekblad tegen het publiek, 1e jaargang nr 3 en 4, Amsterdam, van Oorschot, 28 januari 1950, p 25-48, geniet, in handschrift, 20.00 €

 • 9294 GANS, Jacques: Liefde en goudvisschen, 1e druk, Amsterdam, van Kampen, (1940), 255p, or linnen, met losgeknipt voorste gedeelte van het omslag van Doeve, enkele pp stokvlekkig, overigens goed 75.00 €

 • 3971 GEBOORTEREGELING -- HOVING, J: Honger en liefde, een raad inzake geboorteregeling aan de arbeiders nav Prof. Kouwer's rede op het Haarlems Congres der Ned. Vereeniging voor Middernachtzending, Amsterdam, De Dageraad, ca 1925, 16p met omslag 20.00 €

 • 6778 GEEL, Chris J. van: Dank aan de koekoek (teksten), 1e dr/ Negen gedichten in Tirade 123, maart 1967, pp 169-173 Amsterdam, van Oorschot, 1980, 160p, linnen met omslag, goed 15.00 €

 • 9243 GEEL, J: Gesprek op den Drachenfels, Leiden, Hazenberg jr, 1835, 81p, ingenaaid, onafgesneden, rugje mist en is scheefgelezen 150.00 €

 • 9244 GEEL, J: Onderzoek en phantasie, Leiden, van der Hoek, 1838, XVIII, 331, (II)p, or hln gemarmerd schoolbandje, 11,5x16,3, titelblad los, hoeken en randen gestoten, pp I-XVIII en 265- het eind van het boek stokvlekkig, pp 1-264 veel minder vlekkig door betere papierkwaliteit 75.00 €

 • 9908 GEELKERKEN, C. van: Voor volk en vaderland, de strijd van der nationaal socialistische beweging 14 december 1931- mei 1941, 2e uitgebreide druk, Nenasu, februari 1943, 544p m ill, rood linnen, 12o, papier gebruind op de randen, overigens goed 40.00 €

 • 10805 GELBER, Micha: Bergen-Belsen en daarna, tekst en interviews Matthijs Smits, Laren, Verbum, 2009, 146p m foto's, gebonden met omslag, nieuwstaat 15.00 €

 • 6786 GELDER, W. van en LEKKERKERKER, C: Atlas van Nederlandsch-Indië, Groningen-Batavia, 1937, III, 12 kaarten, 16p index, or halflinnen (voorkneep gespleten) met los 1dubbel kaartje (35,4x27cm) vd KNILM- luchtroutes in en van Ned- Indië en 1 uitvouwkaart van Java met de voornaamste spoor-en tramwegen (60x23,5) 75.00 €

 • 10200 GELDEREN -- MERIAN, Matthäeus: 1 plattegrond nr 26 uit Topographia Germaniae inferioris(1659), originele ongekleurde kopergravure van de nu Duitse stad Geldern op een dubbele pagina (38,5x32cm), licht roestvlekkig aan de randen, scheurtje middenonder in de marge 50.00 €

 • 10430 GELLHORN, Martha: De ogen van miljoenen, brieven 1930-1996, Amsterdam, Meulenhoff, 2008, 635p, pbck, nieuwstaat ** porto pakketpost in NL** 16.00 €

 • 4941 GELUK, Jan: Woordenboek voor opvoeding en onderwijs, Groningen, Wolters, 1882, 991p, blinde percaline band, voorkneep gespleten 40.00 €

 • 10116 GEMEENTELIJKE WONINGDIENST AMSTERDAM: Eenige gegevens betreffende de Magere Brug, Amsterdam, Stadsdrukkerij [1932], 13 bladen gestencilld, 4o met krantencitaten over de verbouwingsplannen, geniet in omslag van Fré Cohen en 4 foto's uit 1928 en 1929 en 4 reproducties van eerdere data, 4o goede staat, ** verbouwingsplannen met de Magere Brug anno 1932 ** 40.00 €

 • 9499 GENCÉ, Comtesse de (=ps de Marie-Louise POUYLLON: Het boek van de beschaafde vormen en goede manieren, in hoofdzaak bewerkt naar de Gravin de Gencé en andere bronnen Amsterdam, Cohen zonen, 1911, 178p onafgesneden, ingenaaid met 10 ongenummerde pp reclame, ingenaaid, voorzijde omslag mist, papier gebruind ** uiterst zeldzame Nederlandse vertaling van: Savoir-vivre et usages mondains (ca 1907) ** 250.00 €

 • 8514 GENOOTSCHAP ONZE TAAL i.s.m. Ewoud Sanders (e.a.): En wel hierom… Kees van Kooten en Wim de Bie en hun invloed op het Nederlands, Den Bosch, Heinen, 2007, 94p, ing, nieuwstaat 10.00 €

 • 10920 GENTENAAR, Peter, samengesteld door: Geest van papier, spirit of paper, expositie catalogus, Holland Papier Biënnale 2004, 399(II)p, ingenaaid, nieuwstaat, pakketpost 16.00 €

 • 4200 GERHARDT, Ida/ BERKELMANS, F: Vroege verzen/ Kwatrijnen, sonnetten & kleengedichtjes, over drie genrebundels van Ida Gerhardt, 2 titels samen, Amsterdam, Athenaeum Polak & van Gennep, 1979, 156p, linnen met omslag/ Egmond, St Adelbertabdij, 2000, 173p met bijblad, ingenaaid, nieuwstaat 26.00 €

 • 5377 GéTé(= TEUNIS, G) Lichtflitsen en schaduwvlekken, uit het leven van kleine zakenmensen in moeilijke dagen, gedichten van GéTé, zp, 1950, 144p, ingenaaid ** poetische ontboezemingen over distributieproblemen tijdens de oorlog in de brandstoffenhandel ** 20.00 €

 • 10382 GEUZE, Adriaan en Fred FEDDES: Polders! Gedicht Nederland, Rotterdam, Nai uitgevers, 2005, 399p met los daarbij stamboom en kaart van de Nederlandse polders, vele ill, gebonden, nieuwstaat 75.00 €

 • 3549 GEZELLE, Guido -- COUTTENIER, Piet: Een eeuw Gezelle, 1899-1999, Leuven, Peeters, 2000, 228p, pbck, als nieuw, 28.00 €

 • 9306 GEZELSCHAPSLIEDEREN: Verzameling van gezelschaps-liederen bijeenvergaderd ten dienste van den beschaafden stand, (Deventer) z.j., 112p, oblong, omslag mist, ingenaaid, band is wat los, 50.00 €

 • 6798 GIDAL, Nachum T: De joden in Duitsland van de Romeinse tijd tot de Weimar Republiek, keulen, Könemann, 1998, 440p m talloze ill, gebonden, mooi 10.00 €

 • 3960 GILBERT, Martin: Een eeuw joods leven, een fotografische geschiedenis van de joden in de 20e eeuw (The Jews in the twentieth century, an illustrated history), foto's bijeengezocht door Sarah Jackson en Franziska Payer Crockett, Baarn, Tirion, 2001, 376p met vele zw-w foto's, gebonden m omslag, nieuwstaat ** verzending binnen Nederland 6,95 ** 10.00 €

 • 3283 GINSBERG, Kathrin M(red): 100 jonge Nederlandse schilders, jaargidsen 3, 4 en 6, Amsterdam, Living Art, 1994, 1995, 1997/'98, 131; 134; 131p met illustraties en registers, 3 delen ingenaaid, 4o 26.50 €

 • 4604 GIRAN, Etienne: Een onhoudbare leer, denkbeelden van Jezus over de leer, dat men het kwade niet met geweld te keer mag gaan (L'inacceptable doctrine), Paris, Noury/Amsterdam, Ten Have, [1916], 42p, ingenaaid, omslag deels verkleurd, sommige pp niet opengesneden ** uiterst zeldzaam geschrift van de strijdbare pacifistische predikant en verzetsman van de ëglise wallonne van Amsterdam 1871-1944 ** 35.00 €

 • 8811 GOED WONEN -- Goed wonen vijfde jaargang: 1952, 12 nrs ingebonden, Amsterdam, Goed wonen, 1952, 194p met talloze ill en z/w foto's, w.o. van Eva Besnyö, or linnen, enkele gebruikssporen 125.00 €

 • 5015 GOGH, Theo van en Eric SCHREURS: Recreatie, 30 liedteksten met illustraties, Amsterdam, Van Wulften BV, 1985, ca 65pp met bijgevoegde geniete folder 'Een nachtegaal spreekt tot u ..' waarin van Gogh de uitgave presenteert, ingenaaid met omslag ** een verzameling gruwelijkheden die voor zwarte humor moet doorgaan ** 65.00 €

 • 5283 GOGH, Theo van: De laatste 18, Theo van Gogh in gesprek, Amsterdam, Column, 2002, 1e jaargang nr 1, 222p, pb, groot 8vo, potloodonderstrepingen 40.00 €

 • 10029 GOGOL, N.W: Avonden op een dorp bij Dikanka, Mirgorod, Amsterdam, van Oorschot, 1984, 532p, pbck, goede staat, 10.00 €

 • 10867 GOGOL, Nikolaj: Dode zielen, vertaling Charles B. Timmer, 5e druk, Amsterdam, van Oorschot, 2009, 544p, hardcover met omslag, lichte gebruikssporen 15.00 €

 • 10953 GOLDSCHMIDT, Tijs: Wegkijken, een selectie uit het Spaarnestad fotoarchief, Amsterdam, Athenaeum, 2004, 54p, ing, nieuwstaat 22.00 €

 • 10596 GOMES DE MESQUITA, A.H: De Joodse begraafplaats te Eindhoven, Eindhoven, eigen beheer, mei 2000, ca 56 ongenummerde pp, geniet, nieuwstaat 20.00 €

 • 10247 GOMEZ KOPPENOL, Ria: Basiscursus Office 365, Den Haag, SDU, 2012, 143p, pbck, nieuw 15.00 €

 • 6837 GONGGRIJP, G.F.E: Geïllustreerde encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, reprint vd editie van 1934, Wijk en Aalburg, Pictures Publishers [1991], 1582p met ill en kaarten, linnen met omslag, mooi 24.00 €

 • 6844 GOOL, Johan van: De nieuwe Schouburg der Nederlantsche kunstschilders en schilderessen, delen I en II, sGravenhage, 1750, (XVI)480p met 7 portretten en 1 titelprent van L.F.D.B. en P.Tanjé; 1751, (XII)575p met 14 portretten en1 uitslaande plaat, (latere(?) hln schoolband met gemarmerde platten, handgeschreven rugtitels, onafgesneden, gebruikssporen 475.00 €

 • 10338 GORRIS, Gabriel ea : Dorp aan de vliet, geschiedenis van Voorburg, Scheveningen, Drukkerij van Leeuwen, 1953, 309p, or hlinnen m licht beschadigd omslag 10.00 €

 • 9863 GOUDSMIT, F.W: Bridge, een handboek voor beginners, gevorderden, volledige speeltechniek voor ervaren spelers, 3 delen, Amsterdam, van Holkema en Warendorf, 1951, 143p; 1950, 229p; 1956, 336p, 2 delen linnen en deel 3 linnen met omslag **verzending in NL 6,95 ** 16.00 €

 • 2475 GOUW, J. Ter: In de Kalverstraat, een drietal losse bladen uit de geschiedenis van Amsterdam, 1e druk, Amsterdam, Zeelt, 1866, 70p, (2), ingenaaid met illustratie op band, gebruikssporen, 15.00 €

 • 2477 GOUW, J.Ter: Amsterdamsche kleinigheden, Amsterdam, Brinkman, 1864, 180p, ing, met 2 kleurenlitho's op voor- en achterkant, rug geplakt met boekbindersplakband, scheur en vouw in voorkant, 10.00 €

 • 10269 GRAAFF, Bob de: Op weg naar Armageddon, de evolutie van fanatisme, Amsterdam, Boom, 2012, 755p, pbck, nieuwstaat ** verzendkosten in NL 6,95 ** 27.00 €

 • 2522 GRAFT, C. Catharina van der (tekstbewerking): Waarom en waardoor, nieuwe natuurlijke historie, oude volksverhalen geillustreerd door Nelly Bodenheim, Amsterdam/Antwerpen, De Spieghel/Het Kompas, (1936), 36 ongenummerde pp met kleurenillustraties, or halflinnen (minimaal gevlekt aan buitenzijde, verder mooi) 45.00 €

 • 10023 GRAM, Joh: Een nieuw kleed, novellen, Den Haag, Thieme, 1876, 253p, or versierd relief uitgeversbandje, Guldens-editie no 108 20.00 €

 • 6860 GRASHOFF, Pieter ea: Foei! Nieuwe pornografische verhalen van Nederlandse auteurs, Amsterdam, Triton Pers, 1970, 204p, pbck, omslagontwerp Walter van Leeuwen, stokvlekjes buitenzijde, gebruikssporen ** van Maanen, Membrecht, Nathusius, Vinkenoog, Hageman en Kossman ** 25.00 €

 • 10887 GREGORIUS VAN TOURS: Historiën, vertaling en aantekeningen F.J.A.M.Meijer, inleiding M.A.Wes, Amsterdam, Ambo, 2000, 671p, pbck, leesvouwen in rug, overigens goed, pakketverzending 18.00 €

 • 10912 GREK, Maksim -- LANGELER, Arno: Miksim Grek, Byzantijn en humanist in Rusland, een onderzoek naar enkele van zijn bronnen en denkbeelden, Amsterdam, Mets, 1986, 397p, linnen met omslag, nieuwstaat 8.00 €

 • 9930 GREVELINGEN, H. van: Verzameld werk, Amsterdam, van Oorschot, 1998, 560p, dundruk, linnen met omslag, nieuwstaat 10.00 €

 • 9687 GRIMM, opnieuw verteld door Lina Tervooren: Uit het sprookkjesland nr 5: Goud Jetje en zwart Betje, zeer vrij bewerkt naar de Kinder- und Hausmärchen, Amsterdam, Schelten & Giltay [1921], 72 (IV p reclame voor de andere 4 deeltjes van de serie), gebonden, geplastificeerd, 12,4x15,7 cm 16.00 €

 • 10894 GRINSVEN, Fons van: De tijd hervonden, gedichten naar aanleiding van enkele foto's van Willem Suermondt, zpzj, 24p, geniet, goede staat 2.00 €

 • 6847 GRITZBACH, Erich: Hermann Göring, werk en mensch, Amsterdam, Amsterdamsche Keurkamer, 1943, 310p, linnen, mooi, geen omslag 20.00 €

 • 8764 GROEN VAN PRINSTERER -- SOETERWOUDE, Elout van: Enkele herinneringen uit Mr.Groen van Prinsterer's laatste dagen, Amsterdam, Koninklijke nederlandsche Stoomdrukkerij [1885], 15p met los daarbij gevoegd gevouwen drie- kleurenlitho in groen, goud en zwart, 28,3x 19,3cm van de gedenksteenen geplaatst in den gevel der Groen van Prinsterer School te Doetinchem 25.00 €

 • 10570 GROENLEER, Gert: In veilige haven, joodse onderduikers in Colijnsplaat 1942-1944, Vissingen, ADZ, 1997, 64p m foto's, geniet met omslag, nieuwstaat 7.00 €

 • 8082 Groningen 1911 -- Groningen, kiekjes uit stad en provincie en enkele wetenswaardigheden, Groningen, Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer, 1911, 39p met 23 foto's, tekst in nederlands, duits en engels, oblong, geniet, goede staat 10.00 €

 • 9911 GROOT, I. de : K'lij Ho- nga woudo, de voorwerpen van Israëls eeredienst, met teekeningen van A.de Groot Iz., eerste deeltje, Amsterdam, Joachimsthal, 1926, 37(III)p, or linnen, buitenzijde minimale vlekjes, overigens prima staat 25.00 €

 • 9329 GROOT, Jan H. de; MAANEN, Willem G. van (inl): Bibliografie van Jan H. de Groot tot 1 maart 1976, Z.p., z.j., 14p, ingenaaid met omslag, 16.00 €

 • 9366 GROOT, Jan H.de: Herfstvacantie, negen sonnetten, Den Haag, Daamen, 1940(=1943), 16 ongenummerde en onafgesneden pp, ill van Bantzinger, ingenaaid, oplage 1000 exx, watermerk, buitenzijde licht gebruind en gevlekt ** de Jong 341 ** 5.00 €

 • 6886 GROOT, Paul; KLASHORST, Peter, a.o: Blind, vol.1 nr.1, uitgegeven als nummer 10 in de serie ZIEN en nummer 1 in de serie BLIND Amsterdam, Idea Books, 1989, 141 pp m vele z/w ill, ing, met daarbij toegevoegd reclame materiaal 25.00 €

 • 10123 GRUNBERG, Arnon: Liefde is business, gedichten, Amsterdam, Nijgh en van Ditmar, 1999, 118p, linnen met omslag, oblong, nr 41 van de gelimiteerde uitgave van 100 gesigneerde exx 200.00 €

 • 6893 GRUNWALD, Dolf: De muziek van de speler, de kunst van lesgeven en optreden, toon, expressie en psychologie, Haarlem, de Toorts, 1989, 300p, pbck 20.00 €

 • 10549 GRÃœNWALD, Levy: Wilhelm de banneling van Wieringen, Helder, De Roode Planeet-serie, 1923, 38p m ill van L.Pinkhof, geniet, papier gebruind 15.00 €

 • 9054 GRUYTER, Jos de Zelfportret als zeepaardje, memoires van W.Jos.de Gruyter, Bussum, Thoth, 2004, 487p met vele ill, ing, licht scheef, overigens goed ** pakketpost ** 18.00 €

 • 3310 GUÉRIN, Maurice de: De kentaur, vertaling en narede van R. van Genderen Stort, Arnhem, Hijman Stenfert Kroese & van der Zande, 1926, 28p, onafgesneden, ingenaaid met omslag, ** eerder gepubliceerd in de "Stem" ** 10.00 €

 • 9509 HAAN, J.I. & Mies de: Besliste volzinnen/ Jacob Israel de Haan, mijn broer, 2 titels samen, Amsterdam, de Beuk, 1954, 34p, ing m omslag/ 29p met 10 ill, ing m omslag 18.00 €

 • 6915 HAAN, J.I.de: De Amerikaansche kolonie, krantenknipsel van een artikel geschreven in jeruzalem en gedateerd 1 october, zp zj[1920] 44,7x 17,6 cm, waarschijnlijk uit het Algemeen Handelsblad **over de boycot van Selma Lagerlöff's boek "Jeruzalem" door de z.g. "Amerikaansche kolonie van vrome christenen die al 40 jaar in een commune in Jeruzalem leven** 15.00 €

 • 9275 HADEWYCH -- VERWEY, Albert: De vizioenen van Hadewych in hedendaagsch Nederlandsch overgebracht door Albert Verwey, Antwerpen, De Sikkel/ Santpport, C.A.Mees (1922), 106p, ingenaaid, boekverluchting Jozef CANTRÉ, onafgesneden, buitenzijde gebruind aan de rand, naam op titelblad, gebruikssporen buitenzijde, binnen goed 50.00 €

 • 10529 HAFFNER, Sebastian: Het verhaal van een Duitser 1914-1933, Amsterdam, Mets en Schilt, 2001, 262p, linnen met omslag, nieuwstaat 10.00 €

 • 9729 HAGADA -- POLAK, G.I.: Seder hagada , voordracht voor de beide eerste avonden van het Paaschfeest met aanwijzinf der voorschriften en gebruiken in de Nederlandsche taal, achtste druk, Amsterdam, Joachimsthal 5686 - 1926, 48p, ingenaaid, met de gebruikelijke wijnvlekken, voorzijde omslag mist, 15.00 €

 • 5296 HAGANA -- Dagelijks bulletin van Kol Jisraeel, officiële zender van de Hagana, juni/ juli 1948, 24 (van 35) bulletins Amsterdam, Nederlandse Zionisten Bond, 1948, nrs 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34. 21,5x 31cm, sommige bladen licht met kleine scheurtjes 240.00 €

 • 8491 HAHN, Albert: Onder zwart regime, 12 karikatuur-teekeningen ((kleurenlitho's) en op elk blad een 4 regelig spotdicht op Abraham Kuyper, gedrukt bij de ANDB drukkerij, 33x43cm in oorspronkelijke kartonnen map en reclamefolder van Soep Amsterdam, A.B.Soep, 1904 (1905), 120.00 €

 • 4235 HALEKAH -- Halekah, maandblad voor leer en leven des Jodendoms, eerste jaargang nr 1, Rotterdam, Joodsch Litteraire Club, 1910, 16p, geniet (rugje gerepareerd) ** toelating van joodsche kinderen tot het openbaar onderwijs te Rotterdam/ Wat beteekent semitisch? ** 50.00 €

 • 10723 HAMEL, Ronald: Over het denken van de architect, een cognitief psychologische beschrijving van het ontwerpproces bij architecten, proefschrift, Amsterdam, AHA books, 1990, 268p, gebonden met omslag, nieuwstaat 90.00 €

 • 6939 HANDBOEK -- Hand- en formulierboek voor burgers en kooplieden, om onderhandsche acten, pacht-, huur-, en andere overeenkomsten (..) zelve in geschrift te brengen, 2e vermeerderde druk, Arnhem, J.G.Meijer, 1854, 120p, ing, 18 cm, rug mist, voor-en achterzijde los en gevlekt ** 1e druk was van 1846 ** 25.00 €

 • 10066 HANDSCHADUWEN -- Handschaduwen, vroolijk tijdverdrijf voor de jeugd, [Nijmegen, Blomhert en Timmerman, 1874] boekje van 20 eenzijdige pp bedrukt met 43 z/w ill van indiaan, neger, Wellington, dieren als hazewindhond, olifant, een fransch soldaat, Schijlock(!), ingenaaid, gebruikssporen, titelblad mist 40.00 €

 • 10438 HANLO, Jan: Mijn benul, Amsterdam, van Oorschot, zj, 373p, pbck, goed ** porto pakketpost in NL** 5.00 €

 • 4817 HARDEMAN, Wim: Opera, 10 tintogravures, teksten Onno Schilstra, Amsterdam, Primavera, 1995, 21 pp, or halflinnen, als nieuw 25.00 €

 • 10180 HARDOUIN, E.(geteekend door -- te Batavia): Een Javaansche bediende en 12 andere kleurenlitho's 15x20 cm in passepartout van 26,4x32,7 cm geplakt op karton, Den Haag, K.Fuhri, 1853, gedrukt bij Lemercier te Parijs, hier en daar licht roestvlekkig in de marges, ** een Javaan/ Chinesche priester/ Koelies/ De hoenderverkooper/ javaansch matroos/ Soendanesche bruidegom/Djaljang Sekar/ Javaansch opperhoofd in jagtkostuum/ De Njei/ Kettingganger/ Arabier/ chineesche smid 300.00 €

 • 10202 HARLINGEN -- MERIAN, Matthäeus: 1 plattegrond nr 45 uit Topographia Germaniae inferioris(1659), originele ongekleurde kopergravure van Harlingen over een dubbele pagina (38,8x32cm), licht gebruind, verder goed 50.00 €

 • 3517 HASSELT, G. van: Stof voor eene Geldersche historie der heidenen, Arnhem, Moeleman jr, 1805, 79p, brochure, (los), blinde omslag (watervlekken), rug beschadigd, voorplat los, ** present vd schrijver aan M.Tydeman** 25.00 €

 • 4786 HATTUM, Jac. Van: Juliana - Regina, (Amsterdam, van Hattum, 1956, 2p, uitgegeven in eigen beheer) 1 gedicht, papier aan de randen vergeeld, 15.00 €

 • 10002 HECHT, Ben: Het wonder in de regen (Miracle in the rain), vertaling Paul Huf, Amsterdam, Ploegsma, 1948, 55p met handgeschreven opdracht gedateerd 14.V. 1955 van Paul Huf aan de actrice waarmee hij op de planken stond in de rol van Damiens, gebonden met (gehavend) omslag ** daarbij gevoegd 2 handgeschreven briefjes van Geert van Oorschot aan dezelfde actrice ** 45.00 €

 • 4580 HEGEL, G.W.F: Muziekesthetiek (Vorlesungen über die Esthetik), vertaling E.F.R.Bink, Groningen, Instituut voor Muziekwetenschap, 1985, 145p met 1 vouwblad , ing 47.00 €

 • 2894 HEIGMANS (bedoeld is HEIMANS), S.E. en G.I.POLAK: Hebreeuwsch en Nederlandsch woordenboekje, 4e verbeterde en vermeerderde druk, Amsterdam, Joachimsthal, 1885, 72p, ingenaaid, 11,5x 18,2cm, (rug onhandig met plastic geplakt, titelpagina beschadigd, achterzijde verstevigd met kartonnen plat) 30.00 €

 • 10791 HEIJDEN, Chris van der: Israel, een onherstelbare vergissing, Amsterdam/ Antwerpen, Contact, 2008, 159p, pbck, kras op titelblad, overigens goed 10.00 €

 • 3877 HEIJERMANS, Herman: 'N jodenstreek? 2e dr, Amsterdam, Becht, 1904, 116p, linnen, band vlekkig, inhoud goed 9.00 €

 • 10677 HEIJNEN, Hilde(red): Dat is architectuur, sleutelteksten uit de twintigsste eeuw, Rotterdam, Uitgeverij 010, 2004, 893p, gekartonneerd met leeslint, minimale gebruikssporen 60.00 €

 • 9703 HEIK, Krede Ben(pseudoniem van Hendrik Beeke): Achmed gezegd de Dorst naar het Schoone, Het boek Ontluiking, 1e druk Rotterdam, Brusse, 1906, 619p, or.linnen met daarbij gevoegd: Willem Kloos over dit boek, 15p geniete jubelende reclamefolder 13,2x19,5cm, 2 originele omslagontwerpen in kleur ** en 1 handgeschreven gedicht van Krede ben Heik: De Zee, gedateerd : Scheveningen 5 October 1904 ** 150.00 €

 • 2503 HEIMANS, J.; THIJSSE, Jac. P.: De levende natuur, Amsterdam, Versluys, 1936-1949, 8 overdrukken, geniet, 4o, januari 1949 mist omslag, 8-10p per stuk, met illustraties, 15.00 €

 • 3842 HEINE -- KARPELES, G: Heinrich Heine, biografische schetsen, (Biographische Skizzen)uit het hoogduitsch vertaald door H.M.Bruna, Nijmegen, Blomhert, 1871, 103p, papier gebruind, hoeken gestoten ** zeer vroege Nederlandse vertaling van de duitsepublicatie (1869) ** 40.00 €

 • 9927 HEINE, Heinrich: Florentijnsche nachten, vertaling Joseph Gompers, Maastricht, Leiter-Nypels, 1937, 129p, gebonden ill en omslag van Hubert Levigne, rug omslag licht gebruind 30.00 €

 • 10195 HELDEN, R.J.C. van: Hommage aan Martin Monnickendam, Zwolle, Waanders, 2009, 144p met los bijgevoegd 6 facsimiles en vele in de tekst, gebonden met omslag, nieuwstaat, ** pakketpost ** 20.00 €

 • 10569 HELDRING, Alexander: Het Saramacca project, een plan van joodse kolonisatie in Suriname, Hilversum, Verloren, 2011, 348p, ing, nieuwstaat 25.00 €

 • 9314 HELDT, B.H. (bewerkt door): Instellingen op sociaal en coöperatief gebied in België, Leeuwarden, Coöperatieve handelsdrukkerij, 1892, 144p, halflinnen bibliotheekbandje, stempel op titelblad 30.00 €

 • 7005 HELLINCKX, W. en Pol GHESQUIÈRE: Als leren pijn doet, opvoeden van kinderen met een leerstoornis, 2e dr, Leuven, Acco, 2000, 188p, linnen met omslag, nieuwstaat 10.00 €

 • 9929 HELMAN, Albert: De stille plantage, 1e druk, Rotterdam, Nijgh en van Ditmar, 1931, 254p, linnen met voorkant van het omslag van Charles Eyck, licht stokvlekkig op de snede 18.00 €

 • 9742 HELMAN, Albert: Het eind van de kaart, journaal van een kleine ontdekkingstocht in twee binnenlanden anno 1955, Amsterdam, AP Privédomein, 1980, 215p, ing 10.00 €

 • 9808 HELMAN, Albert: Het vlas en de beuk, een ware fabel, Zutphen, Bührmann Ubbens Papier, 1986, 43p, gebonden met omslag, ** gesigneerd en met handgeschreven opdracht vd schrijver aan Dolf Verspoor ** 22.00 €

 • 2489 HEMPEL, A.F.; VOSMAER, Jacob (vert): Grondbeginselen der ontleedkunde, naar het Hoogduitsch, derde vermeerderde en verbeterde druk, Haarlem, Loosjes, 1833, 662p, gekartonneerd, hoekjes iets beschadigd maar verder in goede staat, 50.00 €

 • 2873 HEN, E.S, J.KLEIN en S.POONS: Limod ha-jeladim hoe sefer bereschiet, het eerste boek Mozes opnieuw voor de jeugd in het Nederlandsch vertaald, Amsterdam, Joachimsthal, 1931, 221(I)p, or halflinnen 45.00 €

 • 10079 HENDRIKS, A: Van de Montelbaanstoren naar het Minervaplein, nieuwe en oude joodse wijken van Amsterdam 1900-1944, Amstelveen, Blankevoort, 2004, 174p m vele z/w foto's, nieuwstaat 12.00 €

 • 10598 HENKELS, F.R.A: Chassidische legenden verbeeld door H.N.Werkman, Groningen, Wolters-Noordhoff, 2e druk, 1982, (VI) 20 prenten met tekst, biografie en bibliografie, gebonden met licht sleets omslag, overigens goed 25.00 €

 • 7018 HERDENKINGSPLAATS -- Herdenkingsplaats de voormalige 'Hollandse Schouwburg', kartonnen mapje met 5 oorspronkelijke foto's, 9,5 x14,1cm, [Amsterdam] , Productie Bureau voorlicting en representatie Gemeente Amsterdam, ca 1955 25.00 €

 • 8904 HERGE -- STANISLAS, BOCQUET en FROMENTAL: De avonturen van Hergé, Amsterdam, Harmonie, 1999, 56(4)p, 4o, gebonden, als nieuw ** biografie en schets van de figuur Hergé in stripvorm ** 15.00 €

 • 3886 HERMANS -- Hermans magazine jaargang 6, nrs 21, 22 en 23 Amsterdam, 1996/1997, 96p, 4o, geniet 40.00 €

 • 3884 HERMANS -- Hermans magazine jaargang 5, nrs 17, 18 en 19 Amsterdam, 1995/1996, 95p, geniet, 40.00 €

 • 10210 HERMANS -- WFH-verzamelkrant over Willem Frederik Hermans, jaargang 3, nr 9, Het Proces, Amsterdam, december 1993, 31p, geniet, mooi 10.00 €

 • 10211 HERMANS -- Hermans-magazine jaargang 3, nrs 10, 11, 12, Amsterdam, maart, juni en september 1994, pp 35 t/m 126, geniet, minimale gebruikssporen 25.00 €

 • 3825 HERMANS -- ANTONISSEN, Bertus G: Reve/Hermans, een anekdote, foto's Cas Oorthuys, 1e dr Rotterdam, Cremers, 1988, 64p met paginagrote foto's, ingenaaid 25.00 €

 • 9126 HERMANS -- BAARTSE, Dirk en Bob POLAK(red): WFH Verzamelkrant jaargangen 4 t/m 16 (52 nrs samen in totaal) , per jaargang van 4 nrs, Amsterdam, 1994- 2007, 126p per jg, geniet, nieuwstaat 35.00 €

 • 10098 HERMANS -- JANSSEN, F.A. ea: Het bibliografische universum van Willem Frederik Hermans, Amsterdam, BB, 2000, 296p m ill, linnen met omslag, nieuwstaat 18.00 €

 • 10249 HERMANS -- OTTERSPEER, Willem: De mislukkingskunstenaar, biografie van W.F.Hermans, deel 1 (1921-1952), Amsterdam, BB, 2013, 862p m foto's, gebonden met omslag, nieuwstaat, ** pakketpost ** 30.00 €

 • 10435 HERMANS, Toon -- KLÖTERS, Jacques: Toon, de biografie, Amsterdam, Nijgh en van Ditmar, 2010, 534p m z/w ill en register, gebonden met omslag, nieuwstaat ** porto pakketpost ** 10.00 €

 • 3729 HERMANS, W.F. -- WFH verzamelkrant 18-22: sterfboek, Amsterdam, zj, 168p m ill, ingenaaid 17.00 €

 • 8844 HERMANS, W.F: Malle Hugo, vermaningen en beschouwingen, Amsterdam, BB, 1994, 328p met register, pbck, absolute nieuwstaat 15.00 €

 • 5338 HERMANS, W.F: Koningin Eenoog, Amsterdam, de Bezige Bij, 1986, 143pp, ingenaaid, nieuwstaat 35.00 €

 • 10710 HERMANS, W.F: Een landingspoging op Newfoundland en andere verhalen, Amsterdam, van Oorschot, 1957, 197p, linnen, gebruikssporen, 1e druk 20.00 €

 • 10128 HERMANS, W.F: Slaap, de verleider, gaat... /Een straat tusschen blaakrende achtertuinen/ Zwemmen, 3 gedichten in Ad Interim, Tijdschrift voor letterkunde no 7, [Utrecht], september 1945, pp 213, 214, 215, ingenaaid, papier tijdsgebonden gebruind op de randen, overigens goed 65.00 €

 • 8838 HERMANS, W.F: Een landingspoging op Newfoundland en andere verhalen, 1e dr, Amsterdam, van Oorschot Witte Olifant, 1966, 197p, gebonden met ( licht gebruind) omslag, naam op schutblad 12.00 €

 • 9391 HERMANS, W.F: Hermans is hier geweest, 1e dr Amsterdam, van Oorschot, 1967, 115p, gebonden met licht gevlekt omslag ** uitgegeven zonder toestemming vd auteur ** 75.00 €

 • 9136 HERMANS, W.F: Hermans-magazine jaargang 8, nr 31; jaargang 9 nr 33, 2 nrs samen Amsterdam, Stichting Hermans-magazine, 1999, pp 67 t/m 95; 31p + IV p register, vlekje op nr 33 ** Luxemburg 1952-1954/ Stamboom 2 ** 7.50 €

 • 7033 HERMBSTÄDT, S.F: Raadgever voor den burger en landman, bevattende een aantal voorschriften(..) voor huishoudelijk gebruik ( ..) kunsten, handwerken ,landbouw. uit het hoogduitsch vertaald, stukje rugtitel vermeldt: 1e deel, Groningen, Römelingh, 1819, XII, 178p, or kartonnen band met deels losse blinde gemarmerde platten, grootste deel van de rug ontbreekt, gebruikssporen ** recepten voor het maken van verf, vernis,, gist, brandewijn, etc. ** 45.00 €

 • 3757 HEROSS-beweging -- "Heross" 1933, wij zijn Nederlanders, partijprogramma, zpzj, 1933, 16p, geniet, oranje fond waarop een rood-wit-blauw vlaggetje, geniet ** curieus programma van een onbekende Groningse protestpartij tegen crisismisere, tegen wapens, voor Oranje, religieus en nationalistisch ** 20.00 €

 • 3029 HERREMAN, Raymond: Arbeiders dichten, Brugge, de Garve / Ach. van Acker, 1937, 63p, ingenaaid, delen van rug missen, 53.00 €

 • 9628 HERREMAN, Raymond: Arbeiders dichten, Brugge, de Garve / Ach. van Acker, 1937, 63p, ingenaaid, omslag beschadigd, inhoud goed, 20.00 €

 • 10443 HERREWEGHEN, Hubert van: Webben & wargaren, Leuven, P, 2009, 64p, ingenaaid, handgeschreven gesigneerd 30.00 €

 • 10968 HERSCHBERG, Sjifra en Tami ZER: Oost West, familieportretten uit Israel, Amsterdam, Atlas, 2010, 299p, bck, goede staat 7.00 €

 • 10796 HERTOG, Salvador: Meijer en ik, verhalen, Amsterdam, BB, 1981, 110p, pbck, minimale gebruikssporen 5.00 €

 • 10810 HERTOG. Peter den: Hitlers schutkleur, de oorsprong van zijn antisemitisme, Amsterdam/ Anwerpen, 2005, 264p m z/w foto's, pbck, nieuwstaat 9.00 €

 • 10706 HERTZBERGER, Herman: Lessons for students in architecture/ De ruimte van de architect, lessen in architectuur 2, 2 delen samen, Rotterdam, 010 Publishers, 2005, 274p, ill, sewn, folio/ 1999, 287p, ill, ing, folio, prima staat, pakketpost 35.00 €

 • 9108 HERZBERG -- KUIPER, Arie: Een wijze ging voorbij - het leven van Abel J.Herzberg, 2e dr, Amsterdam, Querido, 1998, 724p, ingenaaid, goed exemplaar ** pakketpost ** 10.00 €

 • 3784 HERZBERG, Abel J: De weg van den jood, Amsterdam, NZB, 1939, 15p, geniet ** alleen Palestina kan de joden uitkomst brengen** 65.00 €

 • 10802 HERZBERG, Abel J: Eichmann in Jeruzalem, Den Haag, Bert Bakker/Daamen, 1962, 204p, linnen met omslag waarin kleine scheurtjes, overigens prima staat 20.00 €

 • 10793 HERZBERG, Abel J: Amor fati, zeven opstellen over Bergen-Belsen, 2e dr, Amsterdam, Moussault, 1947, 95p, hln, licht vlekkig aan buitenzijde, handgeschreven opdracht op licht gebruind titelblad, naam vorige eigenaar 10.00 €

 • 10792 HERZBERG, Abel J: Tweestroomenland, dagboek uit Bergen-Belsen, Arnhem, van Loghum Slaterus, 1950, 285p, linnen met omslag, prima staat 20.00 €

 • 5478 HERZBERG, Abel J: Kroniek der Jodenvervolging, 1e druk, los uitgegeven als Onderdrukking en Verzet III, afleveringen 23 t/m 26 Arnhem Amsterdam, Van Loghum Slaterus en Meulenhoff, [1952], pp 1-256 m ill in oorspronkelijke omslagen, onafgesneden, ongeopend, licht stokvlekkig op de bovenrand, overigens goed 65.00 €

 • 10806 HERZBERG, Abel J: Kroniek der Jodenvervolging, Arnhem, van Loghum Slaterus/ Amsterdam, Meulenhoff, zj[1956], 254 (IV)p, linnen met omslag, prima staat 20.00 €

 • 5201 HET LIBERALE WEEKBLAD: Het liberale weekblad, officieel orgaan van de afd. Amsterdam vd liberale staatspartij De Vrijheidsbond, 2 afleveringen: verkiezingsnummer 19 juni 1935 en Een Welkom aan het Liberaal Congres! 18 sept 1935, 2 nrs, Amsterdam, 1935, 8p; 8p; en los bijgevoegd 4pp ongedateerd, 4o, gevouwen, gebruind ** onder de medewerkers: A.Asscher ** 30.00 €

 • 9983 HETTEMA Jr, H: Historische schoolatlas ten gebruike bij het onderwijs in de vaderlandsche en algemeene geschiedenis, 5e herziene en vermeerderde druk, Zwolle, Tjeenk Willink, 1908, 35 dubbele kaarten, overgebonden in halflinnen schoolband, 4o, gebruikssporen 20.00 €

 • 9982 HEUSDEN, Els van: Walcheren zoals het was en weer worden zal, Den Haag, Boek en Periodiek, 1949, 35p tekst met 120 z/w foto's, gebonden met omslag, mooi 17.00 €

 • 3643 HEUVEL, Fritz van den: Het valse kunstgebit, Gent, de Schaar, 1990, 43p, 4o, ingenaaid 8.00 €

 • 3642 HEUVEL, Fritz van den: De verdwenen stembanden, Antwerpen, Dedalus, 1989, 43p, 4o, ingenaaid 8.00 €

 • 3644 HEUVEL, Fritz van den: Operatie vrouwenhart, Gent, de Schaar, 1991, 43p, 4o, ingenaaid 8.00 €

 • 7046 HEUVEL, Fritz van den: Het laatste einde, Gent, de Schaar,1993, 37p, 4o, ingenaaid 8.00 €

 • 3646 HEUVEL, Fritz van den: De criminele coverdief, Gent, de Schaar, 1992, 31p, 4o, ingenaaid 8.00 €

 • 3641 HEUVEL, Fritz van den: De vermaledijde daders, Gent, de Schaar, 1994, 36p, ingenaaid, 4o, kleurenstrip 8.00 €

 • 6041 HEYMANN, Fritz Der Chevalier von Geldern, eine Chronik der Abenteuer der Juden Köln, Melzer, 1963, 480S, Olw, gut erhalten 10.00 €

 • 9134 HEYMANS, Hugo en J.MELKMAN(red): Menorah 5702, joods jaarboek, Amsterdam, Nederlandse Zionistenbond, 1941, 155p met enige foto's, or gebonden, rugje mist, inhoud goed 20.00 €

 • 8863 HEYMANS, Hugo en J.MELKMAN(red): Menorah 5701, joods jaarboek, Amsterdam, Nederlandse Zionistenbond, 1940, 160p met enige foto's, or halflinnen, licht beschadiging in t linnen 14.00 €

 • 8864 HEYMANS, Hugo en J.MELKMAN(red): Menorah 5701, joods jaarboek, Amsterdam, Nederlandse Zionistenbond, 1940, 160p met enige foto's, or halflinnen, rugje licht gevlekt 15.00 €

 • 2528 HEYMANS, Justus: Als sportvlieger naar Indië en terug, Amsterdam, Holkema & Warendorf, bandtekening en tekstills van Bernard van Vlijmen, 182p, gekartonneerd, stokvlekkig op de snede, 15.00 €

 • 10405 HIRS, Margreet: Bittere honing, een literaire misdaadroman/ Romeins theater, een literaire misdaadroman, 3 delen samen, np, Luitingh Sijthoff, 2000, 238p/2001, 223p/2003, 223p, 3 pbcks met handgeschreven opdracht en potlood aantekeningen, goede gelezen staat ** pakketpost ** 25.00 €

 • 9620 HIRSCHEL, H: Korte schets van de feest- en vastendagen ten gebruike der Nederl.Israel.godsd.scholen (in Vragen en Antwoorden), derde vermeerderde en verbeterde uitgave, Amsterdam, Gber.Levisson firma D.Proops Jz, 1877, 16p, gebrocheerd (gebruikssporen) 30.00 €

 • 10127 HIRSCHFELD, H.M. e.a: Het Marshall-Plan, handleiding tot het Europese herstel programma, Den Haag, Stichting Economische Publicaties, September/October 1948, 164p m ill en bijgevoegd publicatie nr 3: voorwaarden levering invoer van goederen, minieme gebruikssporen, 20.00 €

 • 10162 HISTORISCHE FOTO AMSTERDAM gedateerd 21.5.'32 -- 1 originele z/w werkfoto van de restauratiewerkzaamheden aan de achterkant vh Huis met de Hoofden in Amsterdam, Keizersgracht 123, waar van 1909-1931 tijd het Conservatorium gevestigd was en nu gestut moest worden, Amsterdam, Fotograaf Van Daal, Zoomstraat 64, (17,6x23.4 cm), goede staat 35.00 €

 • 10163 HISTORISCHE FOTO BOUWWERKEN WILHELMINA GASTHUIS AMSTERDAM 30er JAREN -- 1 originele z/w werkfoto vd uitbreiding vh Wilhelmina Gasthuis, genomen vanaf de van Lennepkade, Amsterdam, Fotograaf Van Daal, Zoomstraat 64, (17,5x23.1 cm), goede staat 35.00 €

 • 10161 HISTORISCHE FOTO'S AMSTERDAM-NOORD II, 30'er jaren -- 6 originele, meest ongedateerde z/w werkfoto's vd bouw aan de Electriciteitscentrale II aan de Hemweg in Amsterdam in de 30er jaren Amsterdam, Fotograaf Van Daal, Zoomstraat 64, 5x (17x23,3 cm), en 1x (15,1x 24cm) , goede staat 65.00 €

 • 10160 HISTORISCHE FOTO'S AMSTERDAM-NOORD II, 30'er jaren -- 13 originele z/w werkfoto's vd bouw aan de Electriciteitscentrale II aan de Hemweg in Amsterdam-Noord, gedateerd 9.5.'29 t/m 6.8.'29, 15.7.30, 26.2.32., plus 1 (8x10.5cm) dd 3.9.'30 en 1 (8.9x14cm) ongedateerd, Amsterdam, Fotograaf Van Daal, Zoomstraat 64, formaat 17x23,3 cm, goede staat 150.00 €

 • 9613 HISTORISCHE VOORDRACHTSKUNST VOOR BRUILOFTEN EN PARTIJEN -- Schrift waarin met de hand overgeschreven gedichten uit de Almanak voor Hollandsche blijgeestigen van 1850, 1862, 1863, 1864, 1865 zp, ca 1870, 76 genummerde pp, geen omslag ** Negatieve Spijskaart, Huwelijks-cadeau, Waar blijft toch het geld, Bedelaars-monoloog etc ** 30.00 €

 • 4618 HITLER -- MASER, Werner/ CHARLIER, J.-M en J. de LAUNAY/ SCHIRACH, H. von: Hitler, legende, mythe, werkelijkheid/ Eva Hitler geboren Braun/ Der Preis der Herrlichkeit, Erinnerungen 3 titels samen Amsterdam, AP, 1971, 531p m register, geb met omslag/ Gent, Het Volk, 1980, 271p met foto's, pbck/ München, Heyne, 1978, 255S, TB 30.00 €

 • 9313 HOBBEL, J: Socialistisch onverstand met een voorwoord van H.J.BETZ, 1e dr, Amsterdam, Sikken, 1883, 102p, gekartonneerd halflinnen schoolbandje ** gericht tegen F. Domela Nieuwenhuis ** 30.00 €

 • 3951 HOBBS, George, naar; BROWNE, Francis; GRIMM, Gebrs; GERSTACKER, F.: Avonturen van drie dwergen /Het gastmaal der dwergen en andere Kerstverhalen/ Blijhart en zijn wonderviool en In het wondere Woud /Het huis in het Woud / De Koekoek en de Vreugdeboom / Mijheer Malhuber, 6 dln samen Leeuwarden, Hepkema & van der Velde, ca 1910, boeken voor jongens en meisjes no 77; no 82; no 152; no 60; no 58; no 204-5, 60p; 59p; 58p; 59p; 59p; 97p met ill, ingenaaid met rood omslag, 16o, 6 dln samen, 80.00 €

 • 3733 HOLLANDER, J: Iets over de sociale gevaren van het fascisme/Socialisme dat niet sociaal is, enkele opmerkingen over het sociale beeld van het nationaal-socialisme, sociale vragen van dezen tijd no 1 en 2, Den Haag, Lakerveld, ca 1933, 19; 19p, 2 deeltjes geniet 15.00 €

 • 10965 HOLLEEDER -- MULDER, Gerhardt: De loodgieter, de zaak Holleeder, Schoorl, Conserve, 2007, 187p, pbck, goede gelezen staat 15.00 €

 • 10095 HOLOCAUST ONTKENNING -- FAURISSON, ROGIERS ea: Vrij Historisch Onderzoek(10x) Antwerpen,1985 t/m 1992, diverse formaten, geniet of gebrocheerd, gelezen staat, naam vorige eigenaar, 175.00 €

 • 4557 HOMO'S IN NEDERLAND -- WARMERDAM, Hans/ HEKMA, Gert/ TIELMAN, Rob: Cultuur en ontspanning, het COC 1946-1966/ Goed verkeerd/ Homoseksualiteit in Nederland, 3 titels samen, Utrecht, COC, 1987, 413p m ill, ing/ Amsterdam, Meulenhoff, 1989, 265p met foto's, pbck/ Meppel, Amsterdam, Boom, 1982, 335p met register, ingenaaid 35.00 €

 • 10314 HOOFDAKKER, R.H. van den: Een pil voor Doornroosje, essays over een wetenschappelijke psychiatrie, Amsterdam, van Gennep, 1976, 131p, pbck, goed 7.00 €

 • 7081 HOOGEVEEN STERCK, L. van: Een Paasch-boekje voor de lieve kleinen, derde geheel omgewerkte druk, Amsterdam, van Heteren, 1854, 32p, ing, 7x11,9 cm, ongeopend 25.00 €

 • 9319 HOOGEVEEN, M.B: Handleiding voor het aanvankelijk leesonderwijs, toelichting bij Hoogeveen's leesplank en bij de vertelselplaat, 5e druk, Groningen, Wolters, 1914, 156p[ IV] en 16pp reclame vd uitgaven van Wolters, or linnen, prima staat 175.00 €

 • 10226 HOOGVELD, Carine: Glas in lood in Nederland 1817-1968, Den Haag, SDU, 1989, 410p m vele ill, linnen met licht beschadigd omslag, boek zelf in prima staat 120.00 €

 • 3350 HOORNIK, Ed.: De overlevende, Amsterdam, Meulenhoff, 1968, 109p, pbck, met opdracht van de schrijver aan Ellen Vogel en daarbij gevoegd de rouwkaart van zijn overlijden, gedicht met foto 21.00 €

 • 9307 HOORNIK, Ed: Tweespalt, 2e druk, 's Gravenhage, Stols, 1946, 220, halflinnen, **met een handgeschreven brief van de auteur aan Arnold Saalborn en een kranteknipsel** 115.00 €

 • 10789 HORST, Prof.Dr. Pieter W. van der: De mythe van het joodse kannibalisme, de ongecensureerde versie, rede uitgesproken tgv zijn afscheid vd Universiteit Utrecht op 16 juni 2006, plus de op last vd Universiteit Utrecht uit de rede verwijderde passages, zp, Aspekt, CIDI informatiereeks, 2006, 58p m z/w ill, pbck, goede staat 10.00 €

 • 8818 HOUWER, Greg: Ik, mezelf en wij, over de constructie van onze identiteit, Leuven, Lipsius, 2011, 226p, pbck, nieuwstaat 15.00 €

 • 10466 HRABAL, Bohumil: De tedere barbaar, Amsterdam, Bert Bakker, 1994, 130p, pbck, nieuwstaat 20.00 €

 • 5189 HULSENS, Eric: Waarom lusten kinderen nog reuzen? Een kennismaking met het volkssprookje en zijn opname in de kinderliteratuur, Leuven, infodok, 1980, 141p, pbck, goed 10.00 €

 • 4515 HUNINK, Maria: De papieren van de revolutie, het internationaal instituut voor sociale geschiedenis 1935-1947, Amsterdam, 1986, 364p, linnen, mooi, 10.00 €

 • 10398 HUYGEN, Peter: Emmen, de bouw van een aangename stad in het groen, Rotterdam, Nai, 84p m ill, ing, goed 6.00 €

 • 9200 HUYGENS, C: Koren-bloemen, Nederlandsche gedichten met ophelderende aanteekeningen van W.Bilderdijk, 3e deel: Trijntje Cornelis, klucht/Sneldichten, 1e dr Leyden, Herdingh, 1824, 341p, ingenaaid, 9,5x 15cm, boeken XI t/mXVIII ** deel III van 6 delen ** 36.00 €

 • 9493 HYLKEMA, C.B: Het Nederlandsch fascisme, wat het is, wat het leert, hoe het geworden is, 3e dr Utrecht, Nenasu, 1934, 160p zonder omslag, wat slordig exemplaar 45.00 €

 • 9672 HYLKEMA, C.B: Het Nederlandsch fascisme, wat het is, wat het leert, hoe het geworden is, 6e dr Utrecht, Nenasu, 1935, 160p met omslag waarin wat scheurtjes en wat vlekken, binnen prima exemplaar 40.00 €

 • 10730 IBELINGS, Hans: Van den Broek en Bakema 1948-1988, architectuur en stedenbouw, de functie van de vorm 'Rotterdam, Nai, 2000, tentoonstellingscatalogus, 160p m vele ill, nieuwstaat 75.00 €

 • 10151 IN MEMORIAM WILLEM III -- Extra nummer Het Nieuws van den Dag van Zondag 23 November 1890 (met haastige spelfout 1980), Amsterdam, Nieuws van den Dag, 1890, 1 blad folio 33,5x48,5cm met op voorzijde zwart omrande overlijdensbericht en op achterzijde uitgebreide levensbeschrijving over het gehele blad dat ondanks enkele scheurtjes goed leesbaar ** NB dezelfde die van L.M.Hermans in zijn spotblad De Roode duivel nog in 1893 de bijnaam Koning Gorilla kreeg ** 45.00 €

 • 2361 Industrie -- Nederlandsche industrieele gids 1947, Apeldoorn, Vereenigde Vakpers, 1947, 750p, or halflinnen 25.00 €

 • 10738 Instituut Miep Olff Van Boven(IMOVA) Cursus Mode-instituut IMOVA in 4 mappen: beginners/patroontekenen/vervolg en slot, lessen 1 t/m 88, compleet in kartonnen foedraal, Hilversum, (50er jaren), talloze z/w ill, geniet, goede staat 45.00 €

 • 8538 ISRAELS, Isaac -- WAGNER, Anna: Isaac Israels, with a summary in English, Rotterdam, Lemniscaat, 1967, 73p tekst met vele foto's en zw/w en kleurenill, or linnen m omslag (waarin 2 scheurtjes) overigens goed 10.00 €

 • 9322 ITALIE, Enoch: Beknopt Hebreeuwsch-Nederlandsch woordenboek, 1e druk, Rotterdam, Nevens, (1907), XV, (I), 336p, or.halflinnen (rug beschadigd) ** zeldzaam** 135.00 €

 • 2926 J.F.B. -- Als de kanonnen zwijgen... Loge Luctor et emergo, onafhankelijke orde van tempelieren, uitgave No 8, augustus 1917, 8p, geniet, ** oproep tot pacifisme door de vrijmetselarij ** 25.00 €

 • 2277 J.P.W.S: Nederland en Duitschland, een keur van documenten bijeenverzameld en toegelicht door een Nederlander, 3e verm. Dr, Den Haag, 1916, Expl.Mij van Dagbladen, 80p, ing, 9,5x 16,3cm 15.00 €

 • 9813 JAATINEN, Martta: Die mittelniederdeutsche Ãœbersetzung der sog.Hieronymusbriefe nach der Lübecker Handschrift (Ms theol.germ.11), Helsinki, Suomalaisen 1950, Serie B, tom. BLII, 135p, ing bibl-ex, stempels, overigens goed 15.00 €

 • 4178 JACOB, Max -- Roeping, speciaal Max Jacob-nummer, Tilburg, H.Gianotten, 30e jaargang 1954, 144p, ingenaaid, beduimeld, rugje geplakt 10.00 €

 • 9127 JACOBS, Herm.J.(red): Voor de jeugd, weekblad voor meisjes en jongens, tweede jaargang nrs 1 t/m 13; nrs 14 t/m 26; nrs 27 t/m 38; 40 t/m 52, Den Haag, Haga, 1923, 832p met foto's, illustraties, rebussen etc in 4 identieke halflinnen schoolbanden, 8vo, op sommige plekken min of meer handig gerepareerd met tape, 50.00 €

 • 4266 JACOBS, Louis: Hasidic thought, the chain of tradition series Volume V, New York, Behrman House, 1976, 246p, pbck, sunning to back, 10.00 €

 • 1905 JACOBS, Luise: Moord in Schloss Hartheim, Wateringen, Voss & Bieleik, 1997, 77p, ingenaaid, 13.00 €

 • 4619 JACOBS, Paul: Ruzie voor beginners, Antwerpen, Dedalus, 1988, 119p, pbck 7.00 €

 • 10824 JANSEN, Hans: Raymond Martini's manuscript 'Pugio Fidei' (dolk van het geloof') infecteert West en Oost, een receptie-geschiedenis van middeleeuwse literatuur over joden, intreerede, Kampen, Kok, 1990, 61p, geniet, goede staat 15.00 €

 • 3014 JANSEN, J.F.: De val van den geweldige, leesboek voor de jeugd, Leeuwarden, Hugo Suringar, 1865, 58p met gevouwen kaartje van Waterloo, gedeeltelijk onopengesneden, ingenaaid, rugje geplakt met boekbindersband, 50.00 €

 • 5096 JAPANSE KAMPEN -- MEYIER, Han de/ SCHEPEL-VERSCHOOR, M/ VAS DIAS, R: Kamperen onder de rijzende zon/ Is deze vrede nog niet over? Hulpverlening aan kinderen uit de Japanse bezetting/ Kampherinneringen, 3 titels samen Menaldum, eigen beheer, 1986, 75p, IV, (IV)p eenzijdig gestencilld, oblong, 4o/ zp, IVABO Vrouwen en welzijnswerk, 1986, 33p (VII), eenzijdig gestencilld, 4o/ zp, eigen beheer, 1948(?), 50p eenzijdig gestencilld, 4o 35.00 €

 • 7132 JETSES, C: Nederland bevrijd door de geallieerden, de Irene-Brigade en de Binnenlandsche Strijdkrachten (B.S), gesigneerd linksonder '45-'46, schoolplaat waarop de Nederlandsche Maagd van de Germaanse adelaar , 50,5 cm x 72cm Alphen ad Rijn, Samsom, [1945/46], 50,5x72 cm schoolplaat in kleur, in 4en gevouwen, papier gebruind, prikgaatjes ** naast haar de Nederlandsche leeuw die van het prikkeldraad wordt bevrijd door B-S.ers en Oranjebrigades. Punaisegaatjes, scheurtjes, verkleuringen ** 20.00 €

 • 7146 JODEN IN NEDERLAND -- GANS, M.H./ KLEIN, W.F. en M.KOPUIT/ MELKMAN, J: De Joden in Nederland, intreerede/ De Joden in Nederland, een beeld van hun leven na 1945/ Geliefde vijand, het beeld van de Jood in de naoorlogse nederlandse literatuur, 3 titels samen, Leiden, Universitaire Pers, 1976, 18p, geniet/ Assen, van Gorcum, 1969, 143p, pbck/Amsterdam, AP, 1964, 112p met namenregister, gebonden 15.00 €

 • 10273 JOLLES, André -- THYS, Walter: André Jolles (1874-1946) 'gebildeter Vagant', brieven en documenten, Amsterdam/Leipzig, Amsterdam University Press/ Leipziger Universitätsverlag, 2000, 1173p, gebonden met stofomslag, lichte gebruikssporen ** pakketpost** 17.00 €

 • 9841 JONG NEDERLAND -- Jong Nederland, weekblad voor Hollandsche jongens en meisjes, jaargang 15, Amsterdam, 1931, 1040p, gebonden in linnen, minieme gebruikssporen, goede staat ** pakketpost** 25.00 €

 • 7357 JONG, A. de en L. van AMERONGEN-ASSCHER(samengesteld door): Haggadah 5705, Eindhoven, Niesan 5705 , 24p, geniet, 8,5x12,1 cm, originele verkleinde en beperkte "nood-haggadah" voor de Pesachviering van maart/april 1945 uitgegeven in het dan al bevrijde zuiden des lands ** zeldzaam ** 500.00 €

 • 1878 JONG, Clara de: In nacht verloren, de deportatie van de Amsterdamse Joden 1940-1945 in tekeningen en schilderijen, Amsterdam, Heiermann, 1985, VIII, 19 afb in zwart/wit en 4 in kleur, oblong, 4o, linnen met omslag ** gesigneerd en gedateerd door de kunstenares ** 17.00 €

 • 7156 JONG, Nico de: Autorijden levensgevaarlijk, Den Haag, van Hoeve, 1968, 182 p met foto's, pbck, leesvouw in rug, stokvlekkig op de snede, maar buitengewoon onthullend en leerzam ** auteur was technisch redacteur van het weekblad Autovisie ** 7.00 €

 • 7157 JONGE KRACHT -- Jonge Kracht, orgaan van den Kweekelingen-Geheel-Onthouders-Bond (KGOB) ca 69 exx van februari 1910- mei 1919 w.o. doubletten en tweede bladen, Amsterdam, 1910-1919, in 4en gevouwen blaadjes 10,8x 17,6cm met bijbehorende verzamelmap bestaande uit 2 houten plankjes 10,7cmx 17,6cm met (deels gebroken linten om de planken vast te binden. ** De plankjes zijn met houtsnijwerk versierd, bloemen en de woorden "Jonge Ktacht"** 290.00 €

 • 9089 JONGE, S.de(red): Morgenrood, zondagsblad gewijd aan Wetenschap, Kunst en Letteren, 2e jaargang nrs 1 t/m 52, Amsterdam, 1894, 412p ingebonden in rode linnen band (rug band mist) folio ** tijdschrift waarin o.a. een portret van Alexander Cohen die er enige tijd aan meewerkte ** 65.00 €

 • 9386 JONGEJAN, W.J: Vierde leesboekje voor het aanvankelijk leesonderwijs, 7e dr Amsterdam, Versluys, 1906, 48p met ill, ing 30.00 €

 • 8532 JONK, Nic -- Nic Jonk 1928-1994, Grootschermer, Museum en Beeldentuin Nic Jonk, 1994, 335p m vele ill, gebonden met omslag, goed exemplaar, ruim 2 kilo ** pakketzegel ** 45.00 €

 • 10948 JONKER, Ingrid: Ik herhaal je, gedichten, vertaling Gerrit Komrij Amsterdam, Podium, 2006, 219p, pbck, opdracht in pen, overigens prima 16.00 €

 • 7160 JOODS AMSTERDAM -- Collectie "De Amsterdamse Jodenbuurt " nrs 1-18, uit de collectie van Louis Putman Amsterdam, Uitgeverij Historia, zj, 18 nadrukken in groen doosje 18.00 €

 • 10809 JOODSCHE QUAESTIE -- VPRO DOCUMENTAIRE SPOOR TERUG: De joodsche quaestie 1 en 2, een reconstructie vd terugkeer vd joden uit de concentratiekampen en hoe het verder ging, afleveringen 1 t/m 4 op 2 cassettebandjes, Hilversum, VPRO, 1995, 2 cassettebandjes in doosjes, prima staat 20.00 €

 • 4270 JOODSE KUNST -- BELINFANTE, Judith C.E: /SWETSCHINSKI, Daniel M(ed): Joods Historisch Museum, Jewish historical Museum/ Orphan objects, facets of the textiles collection of the Joods Historisch Museum Amsterdam, 2 titels samen, dutch and english text Haarlem, Enschedé, 1978, 96p m ill, ing/ Zwolle, Waanders, 1997, 248p with many color ill, sewn 15.00 €

 • 7166 JOURNALISTIEK -- R.Ferdinandusse 1959-1984 VN felicitatieagenda, Amsterdam, Vrij Nederland, 1984, 183 lege agendapagina's vol stijlbloempjes, roddels, cartoons , moppen en citaten van en over het reilen en zeilen van Ferdinandusse tijdens 25 jaar VN-bestaan, kunstleren band met portret, prima staat 45.00 €

 • 8912 JOURNALISTIEK -- BOISSEVAIN, C./ HARPEN, N. van/ SCHOUWENAAR, J: Van dag tot dag, verzamelde opstellen/ menschen die ik heb gekend/ Tussen beurs en binnenhof, J.W. van den Biesen en de politieke journalistiek van het handelsblad 1828-1845, 3 titels samen Amsterdam, van Campen, 1925, 288p, linnen/ Rotterdam, Brusse, 1928, 106p, linnen/ Amsterdam, Prometheus, 1999, 460p, pbck ** pakketpost ** 45.00 €

 • 4129 JOYCE -- FRENCH, Marilyn: Het boek als wereld, een inleiding tot James Joyce's Ulysses, vertaling Piet Verhagen, Amsterdam, Meulenhoff, 1982, 374p met register, pbck ** pakketpost ** 8.00 €

 • 10688 JOYCE, James: Ulysses, vertaling John Vandenbergh, Amsterdam, BB, 1969, 876; 216p aantekeningen, 2 delen linnen in (licht beschadigde) cassette, boeken zelf in prima staat, pakketpost 18.00 €

 • 10829 JUDT, Tony: De geheugenhut, vertaling Wybrand Scheffer, Amsterdam, Contact, 2011, 223p, linnen met omslag, nieuwstaat 17.00 €

 • 10828 JUDT, Tony: Het land is moe, verhandeling over onze ontevredenheid, vertaling Wybrand Scheffer, Amsterdam, Contact, 2010, 239p, linnen met omslag, goed 12.00 €

 • 2480 JURRES, Prof.J.H.; KOK, A.A.: Romantisch Amsterdam, twaalf teekeningen, Amsterdam, Hollandsche uitgevershuis, 1945, 26pp, halflinnen, mooi, 4o, 10.00 €

 • 9624 KAAR, Th. van het -- Kaarten en kaartlezen, uitgave ANWB, zp, 1947, 30p met groen-wit-zwart omslag, getekend door (Eelco) Harmsen van Beek, mooi 25.00 €

 • 7177 KAART HOGE VELUWE -- Kaart Het nationale Park "De Hoge Veluwe", schaal 1: 50.000, 22x17,4 cm, oorspronkelijk bijlage dij de gids van A.B.Wigman en De Beaufort: Stichting Het nationale Park de Hoge Veluwe, [Wassenaar] [ca 1930] ingekleurd met rood, groen en zwart, drukstempel van drukkerij Wigman, Wageningen, minieme gebruikssporen, goede staat 25.00 €

 • 10184 KAART ZUIDERZEE EN OMGEVING -- Afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee, bijlage der memorie van toelichting, zitting 1915-1916, nr 459, Top.Inrichting, 1919, 49x54,5cm, schaal 1:400.000, waarop de 5 noordelijke eilanden, de 4 toekomstige polders, Ijsselmeer en de rest van zuidelijk Nederland tot aan Rotterdam, gebruikssporen, goede staat ** foto op aanvraag ** 45.00 €

 • 2458 KABUS -- Het boek van Kabus (Qãb-us-Nãmeh), uit het Perzisch, voor de jeugd bearbeid, benevens een aanhangsel van oostersche verhalen (uit het Hoogduitsch vertaald door Johann Kaspar Horner), nieuwe uitgave, Amsterdam, Kromsigt, 1833, IV, IV,148p onafgesneden met 2 ingekleurde ill, 10,5x 16,8 cm, contemp. blind kartonnen bandje (wormgaatjes in kartonomslag, binnen gaaf) **zeer zeldzaam ** 200.00 €

 • 10421 KAFKA -- BROD, Max: Franz Kafka, Amsterdam, AP Open Domein, 1983, 302p, ing, buitenzijde wat gevlekt 14.00 €

 • 9105 KALMA, D. (vertaald door): Shakespeare's Wurk yn fryske oersetting, diel II: Komeedzjes, De fekke nuet, In Midsimmernacht-dream, De Keapman fan Veneesje, Drachten, Fryske Shakespeare Stifting, 1959, 218p, gebonden, goed 18.00 €

 • 10575 KALMA, Ds J.J: Wat gebeurt er met de Joodse oorlogspleegkinderen? Redt de Joden/ Nogmaals: redt de Joden!, Amsterdam, AP, 1946, 15p geniet/(Amsterdam), Joachimsthal, 1946, 15p geniet, papier gebruind, gebruikssporen, met pen genummerd, 2 brochures samen 50.00 €

 • 10587 KAMP, Lody van de/ OUWENEEL, Willem J: Joden en Christenen, een verdiepend gesprek, Heerenveen, Medema, 2013, 165p, pbck, nieuwstaat 10.00 €

 • 10567 KAMP. Lody van de: Dagboek van een verdoofd rabbijn, persoonlijke notities bij een politieke aardverschuiving, Zoetermeer, Boekencentrum, 2012, 155p, pbck, practisch nieuw 17.00 €

 • 3002 KAMPEN, H.C.A. van en H.KERSKEN Hzn (bewerkt door): Schepen die voorbijgaan, een verzameling afbeeldingen en beschrijvingen van schepen die de Nederlandsche binnenwateren bevaren, 2e druk, zp, ANWB/ Kon.Verb.Ned. Watersport-vereenigingen, (1927), 351p met foto's en tekeningen, linnen, oblong (gerepareerde rug, enige gebruikssporen) 50.00 €

 • 10904 KANT -- NOORDRAVEN, Andreas: Kant's morele ontologie, historische oorsprong en systematische betekenis, proefschrift, Nijmegen, SSN, 2005, 392p, ingenaaid, nieuwstaat, pakketpost 10.00 €

 • 4759 KAPLAN, Felix: Moskou retour, Amsterdam, Nijgh & van Ditmar, 1998, 172p, pbck, als nieuw, 15.00 €

 • 10762 KAPPEN, Franklin van en Andrée van Es: De volgende oorlog, over de toekomst van de interventiepolitiek, Amsterdam, de BalieOpen Podiumreeks 3, 92p, pbck, nieuwstaat 10.00 €

 • 10837 KAPUSCINSKI, Ryszard: Reizen met Herodotus, Amsterdam, AP, 2005, 263p, pbck, goed 6.00 €

 • 10838 KAPUSCINSKI, Ryszard: Ebbenhout, vertaling Gerard Rasch, Amsterdam, Muntinga Sterpocket, 2000, 304p, nieuwstaat 5.00 €

 • 10164 KAREOL -- DUIJN ea: Kareol, legende landgoed, legende, Haarlem, Architect, 1986, 22pp m foto's, verguld karton, ingenaaid, nr 250 vd beperkte oplage van 444 exx, perfecte staat 75.00 €

 • 10167 KAREOL -- VOETS, Ton en Henk DUIJNS: Kareol opnieuw bezien, ontwerp voor een kunstenaarsklooster op het voormalige landgoed Kareol te Aerdenhout en waarvan de villa onder veel protest in 1979 is gesloopt, zp, 1986, zwarte map (22,2x 30,5 cm) genummerd 235 vd oplage van 500 exx waarin 8 z/w futuristische maquettes van de plannen vd opstellers ** met daarbij uitvoerige documentatie over de treurige geschiedenis van het megalomane Wagnerpaleis Kareol in Aerdenhout dat tenslotte ten prooi viel aan nietsontziende verniel- en geldlust ** 75.00 €

 • 10439 KARS, Theo: Memoires van een slecht mens, delen 1 en 2, Amsterdam, Athenaeum Polak en van Gennep, 2010, 359p, pbck, leesvouw rug/ 2013, 479p, pbck, leesvouw rug, ** pakketpost ** 21.00 €

 • 6050 KASTEIN, Joseph: Een geschiedenis der Joden, vertaling J.H.Snethlage, Arnhem, van Loghum Slaterus, 1933, 594p, linnen, ** gesigneerd door de schrijver op 27-11-1934 50.00 €

 • 4005 KAYZER, Wim: Geen dag, geen nacht, maar ook geen schemering/ Een schitterend ongeluk, Wim Kayzer ontmoet oliver Sacks ea, 12e dr, 2 titels samen, Utrecht, Veen, 1986, 207p, pb/ Amsterdam, Cpntact 1995, 431p, pb ** pakketpost ** 20.00 €

 • 9803 KEIJZER, T.P(ed): Nederlandsche Schippers-Almanak voor het jaar 1944, jaarboekje der Schippersvereniging Schuttevaer, Assen, Born, 1944, 95p met uitvouwbare kaart van vaarwegen in Nederland die 'snachts kunnen worden gebruikt, or halflinnen, mooi 15.00 €

 • 10705 KEMP, Pierre: Verzameld werk I, II, III, Amsterdam, van Oorschot, 1976, 1424p, 3 delen met omslag, lichte gebruikssporen, overigens prima staat, pakketpost 40.00 €

 • 4740 KERKBOEKJE -- Dobbel hemels Palm-Hof, verçiert met godvrugtige oeffeningen, kleine getyden en litanien, op elken dag van de week, (..), van nieuws overzien, en vermeerdert met de vespers, completen, en de gebeden onder het Lof, Turnhout, Brepols, 1793, 336p, goud op snee, or versierd kalfsleer, slotjes ontbreken, op schutbladen in handschrift geboortes en dood in de familie van de Pavert genoteerd van 1820-1833 300.00 €

 • 8979 KERS, Martin: Kijken naar het weer, foto's met tekst van Marijke Kers, Alpen a/d Rijn, ICOB, 1993, 159p, gebonden met omslag, groot 8vo, nieuwstaat 10.00 €

 • 9300 KEUCHENIUS, P.E: Bloed en mythe als levenswet, 1e dr Amsterdam, Amsterdamsche Keurkamer, 1940, 601p, linnen, voorschutblad verwijderd, rug gebleekt, overigens prima staat ** antisemitische propaganda ** 30.00 €

 • 7205 KEUKENMEID -- De schrandere Stichtsche keuken-meid, onderwyzende hoe men zonder groote kosten, allerhande spyzen, confituren en Nageregten, smakelyk kan kooken (..) 't Utrecht, by Robartus Oudemeijer, schuyns over het Stadhuys, 1754, XXIX,174p, gebonden in blind halfleren contemporain(?) schoolbandje met 6 ribben, 10,5x15,7cm, hoeken en randen gestoten, laatste schutblad mist, tijdgebonden bruinkleuring ** uiterst zeldzaam ** 6000.00 €

 • 10934 KEULEN, Chris: Le Tour d'Afrique, hete glassplinters, Utrecht, Ipso Facto, 2008, 160p, gebonden met slappe kaft, 4o nieuwstaat 25.00 €

 • 4267 KISCH, Prof Mr I.: De persoon in het recht, Handelingen van de vereeniging voor wijsbegeerte des rechts, inleiding voor de vergadering van 22 februari 1947, Nr XXX, 1947, 36p, geniet, licht gebruind papier in grijs omslag 30.00 €

 • 10121 KLAASSE, Piet: Een vleugje paradijs, chassidische vertellingen getekend door Piet Klaasse, Amsterdam, Becht, 1986, 120p, linnen met omslag, folio, scheurtjes in omslag, overigens goed 16.00 €

 • 9653 KLEDERDRACHTEN -- Nederlandse klederdrachten/, National costumes of the Netherlands, Les costumes nationaux de Hollande, Woerden, Eru kaasfabriek, [1951], 1p, (8)p met 24 ingeplakte gekleurde contourplaatjes, oblong, geperforeerd met koordje, 16x 24 cm, oblong, buitenzijde licht gevlekt 30.00 €

 • 9326 KLEEREKOPER, A.B: Oproerige krabbels, verzameld en ingeleid door Joh.Winkler, Amsterdam, AP, 1933, 181(III)p, or linnen, licht stokvlekkig op de snede, overigens goed 9.00 €

 • 5437 KLEEREKOPER, A.B: Vivos voco voor den één-mei-dag 1928/ "De brandkast het doel, de cel het middel", of het Anti-Revolutie-ontwerp, 2x samen Amsterdam, Ontwikkeling, 1928, 16p, geniet/ ibidem, 1920, 14p, geniet 15.00 €

 • 3024 KLEIJN, Gez. de: Catalogus van Vroolijke voordrachten, komieke scènes, kamerstukjes, blijspelen, tooneelstukken, voordrachten met piano-partij, Assen, de Kleijn, z.j., 8p, ingenaaid, omslag wat gevlekt, 32.00 €

 • 10187 KLEIN TARTARIE -- Klein Tartaryen met de Turksche Provintien grenzende aan de Zwarte en Azofsche Zeeen, na de Stelling van de Hr. G. d' L'Isle, kaart afkomstig uit: Weerelds Hand-atlas of nauwkeurig geografisch kaartboekje, Deventer, Jan de Lat en Almelo, Jacob Keizer, [1747], 32,5x ca 20 cm, met passepartout, geplakt op karton 450.00 €

 • 4225 KLEINBEELD-FOTO Kleinbeeld-foto, 2 dln, 3e Jaargang nr 2 en 3, 1939, 43-110p, geniet, ruggen verbleekt, 21.00 €

 • 10077 KLEINE BOEKEN -- CAMPERT, R./ HILLENIUS, D: Nr 1: Fabeltjes vertellen, ill F. ten Harmsen vd Beek/ Nr 5: De beestachtige bronnen van het geweld, 2 titels samen, Amsterdam, Rap, 1968, 29p, linnen met omslag/ 1969, ongepagineerd, m ill vd schrijver, tijgerprint gebonden 18.00 €

 • 10390 KLEY-BLEKXTOON, A. van der: Leerdam glas 1878-1930, Lochem-Gent, de Tijdstroom, 1984, 112p m ill, ing, gebruikssporen goed 8.00 €

 • 4509 KLIJSSEN, Wil: De drie treden, Ridderkerk, Kerco, 1975, 191p, pbck, geplastificeerd, 10.00 €

 • 10568 KLINKEN, G.J. van en J.H. de Vey Mestdagh: De joodse gemeenschap in het Groninger Westerkwartier, Peize en Roden, Groningen, Stichting Vrienden van het Rijksarchief, 1987, 279p m ill en namenlijsten, gebonden, 4o, goed 34.00 €

 • 10739 KLOEK, Els: 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, Nijmegen, van Tilt, 2013, 1555p, gebonden, 3e druk, nieuwstaat, pakketpost 50.00 €

 • 4308 KLÖNNE, B.H: Amstelodamensia, Amsterdam, Bekker, 1894, 294p, halflinnen versierde omslag 25.00 €

 • 10906 KLOOS -- VERGEER, Charles(red): Wrok- en wraaksonnetten van Willem Kloos, Oosterbeek, Bosbespers, 1987, 94p, ingenaaid, foto van Kloos ontbreekt op voorzijde 10.00 €

 • 2493 KLUFT, G.: Aardrijkskundig expeditieboek, ten dienste voor de verzending van goederen, reizigers en bagage door geheel Nederland met opgave van het naastbijzijnde spoorwegstation en stopplaatsen en verdere middelen van vervoer... Zutphen, Thieme, 1931, 357p, linnen, licht stokvlekkig op de snede, 65.00 €

 • 10016 KLUKHUHN, André: Sterf oude wereld, en inleiding tot de 21e eeuw, Amsterdam, AP, 1995, 453p, linnen met omslag, nieuwstaat ** pakketpost ** 10.00 €

 • 10015 KNAPPERT, E.C. -- Maatschappelijk werk, opstellen aangeboden aan Emilie C.Knappert op haar zeventigste verjaardag, 15 juni 1930, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1930, 278p, linnen, met daarbij gevoegd de toespraak van J.D.Bierens de Haan op diezelfde dag en een originele foto van Ons Dorpshuis 22.00 €

 • 8963 KNAPPERT, E.C. -- Maatschappelijk werk, opstellen aangeboden aan Emilie C.Knappert op haar zeventigste verjaardag, 15 juni 1930, Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1930, 278p, linnen, met daarbij gevoegd de toespraak van J.D.Bierens de Haan op diezelfde dag en een originele foto van Ons Dorpshuis 30.00 €

 • 10898 KOCH, Jan Willem Conrad: Herinneringen uit mijn leven, een Liemerse autobiografie, Zevenaar, De Haghensche Behuysinghe, december 1991, 47p, nieuwstaat 10.00 €

 • 3929 KOCHAN, Lionel(ed): The Jews in Soviet Russia since 1917, 3rd ed, Oxford University Press, 1978, 431p, paperback, fine 10.00 €

 • 8420 KOEHLER, Hansjürgen: Onthullingen over de Gestapo, Hitler's schaduw over de wereld, Batavia, Unie-bibliotheek, 1940, 306p, ingenaaid, boekblok scheef, buitenzijde gevlekt, binnen goed 20.00 €

 • 9661 KOELEMEIJER, Judith: Anna Boom, Amsterdam/Antwerpen, Atlas, 2008, 240p, gebonden met omslag, nieuwstaat 14.00 €

 • 10576 KOEMAN-POEL, Geeske S: De Joden van Bourtange en Vlagtwedde ….. een herinnering, Scheemda, Uitgeverij Actief, 1985, 104p met foto's, los bijgevoegd VVV toegangskaartjes, folder en plattegrond, or linnen met vlek op voorzijde, gesigneerd door de schrijfster 15.00 €

 • 7238 KOEMAN-POEL, Geeske S: De Joden van Bourtange en Vlagtwedde, een herinnering, Scheemda, Uitgeverij Actief, 1985, 104p m vele ill, or linnen 15.00 €

 • 10517 KOMRIJ & GAUTHIER: Dansen op spijkers, 1e druk, Amsterdam, BB, 2009, ongepagineerd met ill en CD, gebonden, 16o vierkant, nieuwstaat 14.00 €

 • 10513 KOMRIJ, Gerrit: De 21e eeuw in 185 gedichten, Amsterdam, BB, 2010, 220(IV)p, pbck, iets scheef maar verder prima 8.00 €

 • 10499 KOMRIJ, Gerrit: Morgen heten we allemaal Ali, vrolijke bespiegelingen over de tijdgeest, Amsterdam, BB, 2010, 301p, linnen met omslag, boekblok licht scheef, overigens goed 10.00 €

 • 9466 KOOGER, Hans: Joods leven in Doesburg, Zutphen, De Walburg Pers, 1981, 96 p met foto's, ingenaaid 9.00 €

 • 4801 KOOLS, Tij: De na-oorlogse relatie tussen Antoon Coolen en Huub van Doorne, Deurne, eigen beheer, 1986, 75p, ingenaaid 15.00 €

 • 9802 KOOY, G.C. van: De Rijn als vaarwater, 4e dr, Assen, Born, 1943, 128p, cloth, fine 20.00 €

 • 9827 KOOYMAN, AD en Rogier PROPER(red): VPRO-jaarboek 1 en 2, de beste teksten van seiizoen 1978/'79 en '1979/'80, Baarn, Erven Thomas Rap, 1979, 214; 1980, 205p 2 delen ingenaaid met foto's 18.00 €

 • 9640 KOPPELSTOCK, C.J: Burger oorlog in Europa? [Amsterdam] Fundament, onafhankelijk tijdschrift, 4e jg, extra nr, 1937, 20p, geniet ** fotocollage van Hitler en Mussolini op de voorkant, scan op verzoek ** 20.00 €

 • 10860 KOSZTOLANYI, Deszö: Anna, vertaling Henry Kammer, Amsterdam, van Gennep, 2004, 287p, gebonden met omslag, nieuwstaat 6.50 €

 • 10873 KOUSBROEK, Rudy: Hoger honing, Amsterdam, Meulenhoff, 1997, 112p, pbck, goed 5.00 €

 • 10981 KRABBÉ, Tim: Wij zijn maar wij zijn niet geschift, de schietpartij van Colombine, Amsterdam, Prometheus, 2012, 416p, pbck, prima 4.00 €

 • 9375 KRAIJENHOFF VAN DE LEUR, A.R.: Nederland bij een oorlog tegen Pruisen in 1877, met 5 schetsen, en Studiën over oorlogsvoering op Nederlandschen bodem, 's Gravenhage, van Cleef, 1877, 146; 157; 151; 125p, 4dln in 1 halflinnen blinde bibliotheekband met stempels, ** Op voorkant is het titelblad geplakt van Een schema van de landsverdediging, maar dat is dus niet de inhoud ** 145.00 €

 • 9180 KRAKERSBEWEGING -- Primavera drukkerij, voorbeeld van ons kunnen, 20,4cm x19,6cm [Amsterdam], Kollektief s&I, [ca 1993], (I) 11pp, geïllustreerd, doorschoten met verschillende papiersoorten, geniet met omslag 17.00 €

 • 4751 KRAMER, H: Wij schaken, de eerste Nederlandse encyclopedie over het schaakspel en de schakers, Baarn, In den toren, 1965, 149p, gekartonneerd 15.00 €

 • 2077 Krant -- De gil, opnuchterend orgaan voor onnuchter Nederland, speciaal Labbekak-nummer, nummer 10, Den Haag, 19 juli 1944, 4 pagina's 59x 41,5 ** parodie op het NSB-blad van dezelfde naam** 30.00 €

 • 2078 Krant -- Het vrije dagblad voor Zwolle en omgeving, nrs 2, 3, 4, 13, Zwolle, 19, 20, 21 april en 2 mei 1945, 27,5x 39, 4p; 2p; 1p (incompl); 2p 33x25, 4 nummers tesamen ** Canadeezen op 35 km van Amsterdam/Canadeezen staan in buitenwijken van Amersfoort/ Driekwart van nederland bevrijd/ Adolf Hitler gestorven ** 30.00 €

 • 2080 Krant -- Vrij Nederland 6e jg nrs 3, 13, 31, Amsterdam, VN, 15 sept, 24 nov 1945 en 30 maart 1946, 12pp; 12pp; 12pp; 3 nummers tesamen ** Wat doen we met de NSB-kinderen?/ Indonesie en de wereldpolitiek/ De Sovjet-Unie en wij ** 25.00 €

 • 2079 Krant -- Het Kompas, nederlands onafhankelijk en actueel weekblad, 3e jaargang nr 21, Nijmegen, april 1945, 28,5x 42, 8pp ** Zooiets doet mijn dochter niet, rondom de leave Centres, het probleem van de zg moffenhoeren met alle gevolgen vandien ** 15.00 €

 • 10436 KRAUSS, Nicole: De geschiedenis van de liefde, 27e druk, Amsterdam, Ambo, 2013, 289p, pbck, nieuwstaat 10.00 €

 • 10309 KRIKHAAR, Noor: Industrieel erfgoed, Deventer, DAVO, 2002, 30p met foto's en postzegels van de objecten, gebonden, nieuwstaat 20.00 €

 • 10572 KRISTEL, Connie: De repatriering van de Nederlandse overlevenden uit de koncentratiekampen, doktoraal-skriptie vakgroep Nieuwe en Theoretische Geschiedenis prof.dr.J.C.H Blom, Amsterdam, 1987, 80p, 25pp, gestencilld, prima staat 20.00 €

 • 8923 KRISTEL, Conny(red): Binnenskamers, terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog, besluitvorming/ Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog, regionale verschillen, 2 delen samen, Amsterdam, Bert Bakker, 2002, 432; 448p, 2 delen gebonden met omslag, nieuwstaat ** pakketpost ** 18.00 €

 • 2338 KRONENBURG, A.: Mode en kunst sedert de Fransche Revolutie, Amsterdam, Paris, 1942, 98p met tien platen naar ontwerpen van de schrijfster uitgevoerd door Quirine Collard, halflinnen, 15.00 €

 • 10581 KROON, Phocas: De joodse gemeenschap van Eindhoven 1940-1945, zp, eigen beheer, september 2003, 53, (XII)p namen en adressenlijst, gebonden, nieuwstaat 25.00 €

 • 5254 KROPOTKINE, Peter: Ethiek, de zedelijkheid, haar oorsprong en ontwikkeling, deel I en II, nederlandsch van Gerhard Rijnders, Zandvoort, B.O.O, 1932, 150; 152p, 2 delen versierd percaline 40.00 €

 • 5179 KROPOTKINE, Peter: Ethiek, de zedelijkheid, haar oorsprong en ontwikkeling, Nederlandsch van Gerhard Rijnders, Zandvoort, B.O.O, 1932, 150; 152p, 2 delen gebonden 40.00 €

 • 9708 KRUISRAKETTEN NEE -- Buitengewone oproeping, algemene mobilisatie. Dit is een waarschuwingsoproep (..) om het werk binnen 24 uur neer te leggen en u direkt naar Woensdrecht te begevenvoo een algemeen protest, , zpzj (1983), origineel affiche 35x50 cm 65.00 €

 • 3430 KUHN, Pieter J.: Kapitein Rob, De avonturen van het zeilschip de Vrijheid, Het Parool, 1946, 104p, geniet, voor- en achterblad los, oblong, deel voorzijde mist 25.00 €

 • 9650 KUIJK, Jan: Het gaat nu eenmaal niet zonder erotiek, over de rijmprent van P.C.Boutens bij het huwelijk van Prinses Juliana en Prins Bernhard, Amsterdam, Ochtendblad Trouw, 1987, 24p, ingenaaid, nieuwstaat ** uitgegeven tgv het 50-jarig huwelijk ** 10.00 €

 • 4655 KÃœNKEL, Fritz: Crisisbrieven, verband tussen economische crisis en karaktercrisis, Den Dolder, de Driehoek, z.j., 326p, ingenaaid met omslag, omslag gescheurd en beschadigd, deel van rug omslag mist, 15.00 €

 • 10932 KUNNAS, Mauri: The Beatles, de begindagen, stripverhaal in kleur, Antwerpen, Blloan, 2013, 79p, hardcover, nieuwstaat 10.00 €

 • 10847 KUNZRU, Hari: De poseur (The impressionist), vertaling Ronald Jonkers, Amsterdam, Podium, 2002, 447p, pbck, naam van vorige eigenaar, overigens goed, pakketpost 10.00 €

 • 4461 KUSTERS, Wiel: Ik graaf, jij graaft, aantekeningen over poëzie, Amsterdam, Querido, 1995, 207p, pbck 15.00 €

 • 9843 LA FONTAINE: De verhalen van La Fontaine, vertaald door Jan van den Berg, Leuven, Davidsfonds, 1996, 405p m ill, linnen met omslag, goede gelezen staat ** pakketpost ** 9.50 €

 • 10580 LAANSMA, S: De Joden van De Kleine Haar te Gorssel, een groep Palestina-pioniers, Zutphen, eigen beheer, 1986, 39p m foto's en namenlijst, ingenaaid, goede staat 10.00 €

 • 8898 LAAR, MR. A.R. van de: Landnationalisatie, beoordeeling van de voor en tegen Landnationalisatie aangevoerde gronden, Utrecht, De Kruyff, 1895, 246p, ing, hoekjes van rug licht beschadigd, rug gespleten, verder in goede staat, diss, 18.00 €

 • 10927 LABBERTÉ, L.D: Kamergymnastiek voor het mannelijk geslacht naar het Hoogduitsch van E. ANGERSTEIN en G.ECKLER: Rotterdam, Nijgh en van Ditmar [1889], 98p met 41 in den tekst gedrukte figuren, or linnen (vlekje op voorzijde, uitslaande plaat mist waarop dezelfde illustraties stonden als in de tekst) 160.00 €

 • 10137 LAGERWIJ, V en Plekkringa: Registratie 1940-1946, tweede uitdraai, deel IV- Het verzet, zp, zj, 72p, gestencilled, goede staat ** de situatie in Ede, Gelderland 1940-1945 ** 15.00 €

 • 4711 LAMPO, Hubert; KOSTER, Pieter Paul; WILSON, Colin (voorwoord): Arthur, Alphen a/d Rijn, Atrium, 1993, 160p, vele foto's, karton, oblong, mooi, 25.00 €

 • 9801 LANGE, Daniel de en G. KALFF: Nederlandsch volksliederenboek, kleine eenstemmige uitgaaf, 84 liederen voor zang in noten- en cijferschrift, 15e-20e duizendtal, Amsterdam, van Looy, Maatschappij tot nut van 't Algemeen, 1897, 126p, ingenaaid, buitenzijde licht beduimeld, binnen schoon 20.00 €

 • 10798 LAQUEUR, Renata: Dagboek uit Bergen-Belsen maart 1944-april 1945, Amsterdam, Querido, 1965, 152p, pbck, goed 5.00 €

 • 7310 LAROUI, Fouad: De rijkste vrouw van Yorkshire, vertaling Frans van Woerden,, Breda, de Geus, 2008, 154p, gebonden met omslag, nieuwstaat 10.00 €

 • 9916 LAST, Jef: Strijd, handel en zeeroverij, de Hollandse tijd op Formosa, Assen, van Gorcum, 1968, 120p, pbck, buitenzijde gebruind op de randen, met handgeschreven opdracht van de schrijver in chinese karakters en stempel, gedateerd 11 jan 1971, 40.00 €

 • 2194 LAST, Jef: Ontwaakt! Proletariërs aller landen, vereenigt u! Liedjes op de maat van de rottan, Rotterdam, Uitgave Storm, ca 1930, 16pp, geniet (hoekje omslag ontbreekt) 25.00 €

 • 9372 LAT, Joan de: Nieuw- en beknopt kaartboekje, vertoonende de XVII Nederlandse provintien(..) Kleef(..) Gulik(..) Meurs(..) Keulen en Luyk(..) vooreerst in een generaale, en dan in 22 aan elkander sluytende kaartjes zeer net verdeelt, Deventer, Joan de Lat, 1741, XII, 21 (van 22) dubbel uitslaande handgekleurde kaartjes met de hand genummerd, 2 wegwijzers en een eeuwigdurende almanak, 8,2x19cm, or oblong kartonnen bandje met gemarmerde platten, ernstige gebruikssporen, ** met de hand in potlood op de titelpagina geschreven: oorspr v Nescio ** 1000.00 €

 • 7314 LATZKO, Andreas: De redder der vrijheid en andere episoden uit het schimmenspel der Fransche revolutie, nr 50 van de serie "Het nederlandsche Boekengilde", met een nawoord over Daumier van Hans Rothe, vertaling Johan v.d.Woude [Baarn], Het Nederlandsche Boekengilde [1939], 223p, linnen, omslag- en bandteekening van Sacha (pseudoniem van Alexander Sacha Dawideit), minimale scheurtjes in het omslag 20.00 €

 • 9621 LATZKO, Andreas: Brieven uit een herlevend land, overgedrukt uit het dagblad "Het volk", Amsterdam, Ontwikkeling, Kleine Volk bibliotheek, 1923, 106p, 8x12cm, gekartonneerd, buitenzijde geschaafd, naam op voorschutblad 65.00 €

 • 7316 LAUTWEIN, Reiner (Fotos): Vooruit, map met 20 prachtige foto's van het gebouw Vooruit, Gent, Kunstencentrum Vooruit [1989], 20 originele kleurenfoto's 29x 37 cm met commentaar vd fotograaf in duits, frans, nederlands en engels, buitenzijde licht gevlekt, overigens goed ** pakketpost ** 250.00 €

 • 9084 LÉAUTAUD, Paul: Particulier dagboek 1933, Privé Domein 130, Amsterdam, AP, 1987, 145p, ing, minimale gebruikssporen 17.00 €

 • 10370 LEAVITT, David: De twee Hotel Francforts, roman, vertaling Boukje Verheij, Amsterdam, Harmonie, 246p, pbck, nieuwstaat 15.00 €

 • 10766 LEERDAM, John ea: Onverwerkt verleden … 5 jaar theatrale verbeelding door Stichting Julius Leeft! Amsterdam, Stichting Julius Leeft!, 2010, 56p met kleurenfoto's en DVD, ing, nieuwstaat 25.00 €

 • 1933 LEEST, J: Duitsche invloed op het Nederlandsch der protestantsche theologen sedert het begin der XIXe eeuw, dissertatie, Gronuingen-Den Haag, Wolters, 1929, vi; 256p, met index, linnen met gouden letters, voormalig bibliotheekexemplaar met nuttige aantekeningen in potlood, 7.50 €

 • 7328 LEEUWEN, K. van: Letterboek voor den teekenaar en ambachtsman, Amsterdam, Schreuders, 1907, 54 losse platen in kleurendruk met toelichting en omschrijving, in oblong Jugendstil map met sluitlint, buitenzijde wat groezelig 315.00 €

 • 7331 LEIDEN -- ANWB: Kaart van Leiden, herzien 1936, [Amsterdam] ANWB, 1936, schaal 1:15.000, gekleurd, 11x19,2 cm in opgevouwen staat, 18,4x15,5 cm opengevouwen ** waarop gemarkeerd staat dat het Pesthuis uit 1658 thans gesticht voor psychopaten is ** 35.00 €

 • 4192 LEIKER, Sjoerd: Drie miniaturen, Hoorn, eigen beheer, 1984, 16p, ingenaaid, oplage 125 genummerde exx tgv zijn 70e verjaardag ** gesigneerd h.s. exemplaar** 18.00 €

 • 10728 LEUPEN, B. ea: Ontwerp en analyse, Rotterdam, 010, 237p, paperback, 4o, nieuwstaat 25.00 €

 • 7525 LEVITA, David J. de: Over identiteit, artikel in: Symbiose, 5e jaargang nr 1, pp 26 t/m 32, Den Haag, NVSH, [1965], 52p, ing 15.00 €

 • 10203 LEVRWAERDEN -- MERIAN, Matthäeus: 1 plattegrond nr 47 uit Topographia Germaniae inferioris(1659), originele ongekleurde kopergravure van Leeuwarden over een dubbele pagina (38,8x 32cm), licht gebruind, aan de randen, overigens goed 50.00 €

 • 10800 LÉVY-HASS, Hanna: En misschien was dat nog maar het begin, dagboek uit Bergen-Belsen 1944-1945, Baarn, Wereldvenster, 1974, 114p, pbck, goed 5.00 €

 • 10660 LIAGRE BÖHL, Herman de: Amsterdam op de helling, de strijd om stadsvernieuwing. Amsterdam, Boom, 2010, 478p m ill, gebonden, nieuwstaat 23.00 €

 • 2543 LIEDE-BOEK -- 't Groot Hoorns, Enkhuyzer, Alkmaarder, Edammer en Purmerender Liede-boek, (deel 2), zijnde een vervolg op 't voorafgaande, vercierd met verscheide nieuwe en aangename bruylofts-liedekens en snaakze gezangen, Amsterdam, Abram Cornelis, 1762, 312p plus register (8p), ingenaaid met perkamenten omslag, 5x7,2 cm, zeldzaam, rug enigszins hol, bindgaren op sommige plekken los, 400.00 €

 • 9732 LIEPMANN, Heinz: De hulpeloozen (Die Hilflosen), vertaling naar het Duitsch door Anna van Gogh-Kaulbach, Amsterdam, van Kampen, [ca 1933], 217p, ing m or getekend omslag ,waarop slijtagesporen, overigens goed 16.00 €

 • 8634 LIGTHART, Jan en H.SCHEEPSTRA: Het boek van Piet van Dam, uitgave voor de huiskamer van "Dicht bij huis", Groningen, Wolters, [1912], 312p met tekeningen van C.Jetses, blinde halflinnen schoolband, hoeken gestoten, linnen rug ontbreekt, binnenzijde goed, gr 8vo 35.00 €

 • 10111 LINDEN, Fons van der: In linnen gebonden, Nederlandse uitgeversbanden van 1840 tot 1940, Veenendaal, Gaade, 1987, 170p m ill, linnen, goed 14.00 €

 • 10917 LINDERS, Joke van: Ik hou zo van … de Gouden Boekjes, het verhaal van de Goden Boekjes in Nederland, 1e druk, zp, Rubinstein, 2010, 183p, gebonden, krasje op achterkant, overigens nieuwstaat 14.00 €

 • 9368 LINNAEUS: Natuurlyke Historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineraalen, tweededeels, tiende stuk: De kruiden, Amsterdam, Houttuyn, 1779, 828p met 9 uitvouwbare oningekleurde staalgravures (rug mist, sterke gebruikssporen, voorplat los) **Monadelphia (enkelbroederig), Diadelphia (dubbelbroederig), Polyadelphia (veelbroederig) en Syngenesia(samenteeligen)** 240.00 €

 • 9040 LION CACHET -- Mechteld de BOIS ea (red); C.A.Lion Cachet 1864-1945, tentoonstellingscatalogus, Assen, Drents Museum en Rotterdam, Museum Boymans-van Beuningen, 1994, 324p met vele z/w ill, ing, folio, enkele wrijfplekken op de randen, overigens goed 27.00 €

 • 10812 LIPSCHITS, Isaac: De kleine sjoa, Joden in naoorlogs Nederland, Amsterdam, Mets & Schilt, 2001, 207p, linnen met omslag, nieuwstaat 9.00 €

 • 9346 LÖB, Kurt -- Kurt Löb boekkunstenaar, oeuvrecatalogus, Buchkünstler, Werkverzeichnis, handelseditie zp [1984], 91p met vele ill, ing 10.00 €

 • 7375 LÖB, Kurt (geïllustreerd door) -- BORDEWIJK, F: Huissens, een climacterium, handelseditie, Den Haag, Nijgh & van Ditmar, 1982, 57(IV)p, gekartonneerd, rug gebleekt 8.50 €

 • 9338 LÖB, Kurt (geïllustreerd door) -- COSTER, Charles de: De legende en de heldhaftige, vrolijke en roemruchte daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders, met tekeningen van Kurt Löb, 3e druk, Amsterdam, Meulenhoff, 1978, 400p, or linnen met stofomslag (omslag enigszins gevlekt), gesigneerd ** gesigneerd en met opdracht aan Martin van Amerongen: Dank voor je woorden op 13 september 1984 en nog dank voor de samenwerking bij 'Reigen' ** 100.00 €

 • 7378 LÖB, Kurt (geïllustreerd door) -- MAUPASSANT, Guy de: Mademoiselle Fifi, nieuwjaarswens december 1979 Drents Museum Assen, Meppel, Zetcentrale, 1979, 16(IV)p, 21,2x30cm, kartonnen band licht gebleekt, uiterlijke gebruikssporen, nr 144 van de gesigneerde oplage van 250 35.00 €

 • 7380 LÖB, Kurt (geïllustreerd door) -- TSJECHOV, Anton P: De nacht voor de rechtszitting, het verhaal van de beklaagde, tekeningen Kurt Löb, relatiegeschenk van Tjeenk Willink in Zwolle, Meppel, Zetcentrale, 1980, 17(V)p, 11,5x17cm, ing met omslag, ** met gesigneerde opdracht van Kurt Löb aan Martin van Amerongen, 28.10.1981 ** 30.00 €

 • 7381 LÖB, Kurt (geïllustreerd door) -- TSJ'ENG YUAN: De innerlijke overtuiging van de procureur, een verhaal uit de chinese 'samizdat', Zwolle, Tjeenk Willink, 1982, 48(IV)p, geïllustreerd kartonnen bandje, 12,3x18cm 15.00 €

 • 3196 LÖB, Kurt (geïllustreerd door): 4 handelsedities: Om een bokaal vol wijn/ Flaubert bibliomanie/Seghers: Het echte blauw/ Bordewijk: Huissens, Arnhem, 1967, 55p, gebonden/Gorinchem, de Mandarijn, 1982, 54p, ing/ Amsterdam, WB, 1968, 78p, in/ Den Haag, Nijgh en v Ditmar, 1982, 57p, gebonden 22.00 €

 • 7384 LÖB, Kurt (geïllustreerd door: 12 bibliofiele genummerde geschenkuitgaven 1980-1989 en 1991 en 1992 van Zetcentrale Meppel, waarvan 3 met wenskaart Meppel, Zetcentrale, in oplagen van 250 tot 425 exx niet in de handel ** waarbij O'Henry: Twee verhalen (1980) zowel genummerd als gesigneerd is ** 500.00 €

 • 7386 LÖB, Kurt: Mens ziet mens, een tekenaar over het zien van tekeningen, Veenendaal, Gaade, 1988, 126p m ill, 4o ** met handgeschreven gesigneerde opdracht aan Martin van Amerongen en extra gesigneerde opdracht aan dezelfde op bijgevoegde zelfontworpen visitekaart, gedateerd 23.9.'87 PS dit boek komt pas 1988 in de handel! ** 50.00 €

 • 10947 LOBO ANTUNES, Antonio: Fado Alexandrino, vertaling Harrie Lemmens, Amsterdam, Anthos, 2007, tweede druk, 605p, gebonden met omslag, goed , pakketpost 9.00 €

 • 7389 LOEB, Ernst A: Kunstfotografie voor den amateur, met een hoofdstuk: Het pigmogravureprocede, door Adriaan Boer, Bloemendaal, Focus, 1922, 108p met foto's, or halflinnen band 15.00 €

 • 10299 LOISEAU, Bernard -- CHELMINSKI, Rudolph: De perfectionist, leven en dood in de Franse keuken, Amsterdam, Walewein, 2007, 248p, ingenaaid, goed 17.00 €

 • 10928 LOMMEN, Mathieu(red): Bijzondere collecties, Zwolle, Waanders, 2007, 199p m talloze ill, gebonden met slappe kaft, nieuwstaat 9.00 €

 • 2298 LOO, Henriëtte van: De Fransche hofpers van 1789, Beverwijk, Slotboom, (1888), 276p, in halflinnen bibliotheekbandje, schutbladen en titelblad gebruind, 2 bibliotheekstempels, 65.00 €

 • 9518 LOTAN- PINKHOF, Esther: Het verhaal van mijn leven, Merom Golan, 1992, 219p dubbelzijdig gestencilld, ingenaaid, 4o ** de dochter van Meier Pinkhof( oudste broer van Clara Pinkhof), geb. 1922 Amsterdam, Westerbork, Vught, Belgen-Belsen, Amsterdam in 1945; antisemitisme; alyah, leven in Israel ** 25.00 €

 • 2869 LOUWERSE, P.: Geillustreerd Uitspanningsboek voor jongens en meisjes, 1e druk, Zutphen, Schillemans & van Belkum, 1894, 188p, met ills, halflinnen blind schoolbandje, prima staat 65.00 €

 • 2115 LOUWERSE, P: Lachen en leeren, vertellingen uit het leeven der viervoetige dieren, tweede verbeterde druk, Schoonhoven, van Nooten, 1878, viii; 102p, met een woord vooraf van J.J.A. Goeverneur, en een voorbericht van de schrijver, met 4 kleurenplaten, verguld en bewerkt linnen, enigszins los, gebruikssporen, 40.00 €

 • 9683 LOUWERSE, P: Toch Oranje boven! Of Willem Hendrik, Prins van Oranje-Nassau van 1650 tot 1672, 1e druk, Schiedam, Roelants, 1879, II, 211p m 4 kleurenlitho's, or versierd linnen( lichte schaafplekken buitenzijde, overigens prima staat ** serie: Nederlandsche geschiedverhalen ** 125.00 €

 • 9370 LOUWERSE, P: Kleine vertellingen, rijmpjes en vertelseltjes voor het kleine volkje, Voor de kinderkamer, jg XXII, 1e half jaar(?), Zutphen, van Belkum Az, [1902], 6 katerns genummerd A t/m F van elk 16p, voorafgegaan door een paginagrote plaat, halflinnen versierde band, gebruikssporen maar compleet 50.00 €

 • 9301 LOUYS, Pierre/ Kris de ROOVER: Koning Gonzales en de twaalf prinsesjes (Histoire du roi Gonzalve et des douze princesses), vertaling Huybrecht Leynbyter, Het eiland Java no 1, (Antwerpen), Loempia, 1990, 78 pp met 12 tipped-in kleurenillustraties van Kris de Roover, 4o, oblong, ingenaaid 75.00 €

 • 10074 LUCEBERT: Dag/Nacht, serie van 50 z/w foto's met bijpassende gedichten in Forum nr 12, 1959/60, Amsterdam, Saane, 1959, p 400-436 met 37pp advertenties en los inlegvel van Bakema met verwijzing naar Lucebert en de nieuwe stad waarin de kunstenaar broodnodig is, origineel geniet met omslag, gebruikssporen achterzijde en rugje 30.00 €

 • 10534 LUCEBERT: Van de afgrond en de luchtmens, Amsterdam, BB, 1978, 57p, pbck, 9e dr, ingenaaid, goed 10.00 €

 • 10519 LUIF, Marjan en Casper Verbrugge: Mevrouw ten Kate met tekeningen van Peter van Straaten, Amsterdam, van Goor, 1989, 92p, gebonden, goed 6.00 €

 • 10663 LURIJA, A.R: Grondslagen van de neuro-psychologie/ Een teveel aan geheugen, een neuropsychologisch geval, 2 titels samen, Deventer, v Loghum Slaterus, 1988, 414p m ill, pbck, geplastificeerd, goed/ Amsterdam, Bert Bakker, 1990, 119p, pbck, goed, pakketpost 17.00 €

 • 10150 MAANEN (Gelderland) -- Militaire kaart van Maanen no 468, verkend in 1870-'71, herzien in 1905-'06; gedeeltelijk herzien in 1910, schaal van 1: 25000, zp, 1914, 40,5x25cm in kleuren op linnen geplakt en verticaal in 4en gevouwen tot oblongformaat 10x 25cm waarop Ede, het Hoekelumsche Bosch, militaire terrein Ginkelsche Heide en Renkumsche Heide, etiket op buitenzijde, lichte gebruikssporen 30.00 €

 • 7416 MAANEN EDE militaire kleurenkaart -- Bonneblad nr 468, verkend in 1870-'71, herzien in 1905-'06, ged.herzien in 1910, Bureau Militaire Verkenningen, [ Uitgeverij 12 Provinciën] 1914, 40,5 cmx 25,1cm op linnen geplakt, schaal 1: 25000, in 4en gevouwen 20.00 €

 • 8512 MAANEN, Hans van: Encyclopedie van misvattingen, herziene en uitgebreide editie, Amsterdam, Boom, 2010, 359p, pbck, nieuwstaat 20.00 €

 • 8762 MACHIAVELLI, Nicolaas: De vorst, vertaling T.M.Roest van Limburg, Leiden, Cyfveer, 1834, XVIII(4)164(3)p, ingebonden in moderne blinde halflinnen band met marmerplatten 170.00 €

 • 7424 MAGGI -- Recepten voor fijnproevers, aangeboden door Maggi's Producten Maatschappij N.V, (2e druk?) Amsterdam,[ca 1930], 20 ongenummerde pp, geniet, 10,6x17,5 cm met los daarbij 2 reclamefolders voor Maggi producten. Op de buitenzijde is de oorspronkelijke tekst 'Aangeboden door de Fabriek van Maggi's Voedingsmiddelen' met rood doorgestreept 20.00 €

 • 5349 MAHLER -- VESTDIJK, S.: Gustav Mahler, over de structuur van zijn symphonisch oeuvre, De Haag, Bert Bakker/Daamen, 1960, 160p, kartonnen band met omslag, lichte slijtagesporen, 15.00 €

 • 4753 MALEISCH -- Maleisch in één week, directe methode om zonder onderwijzer spoedig Maleisch te spreken en te verstaan, met uitspraakleer, tweede, verbeterde druk, Amsterdam, Cohen Zonen, ca 1910, 34p, geniet 15.00 €

 • 7444 MANEN, Teun van: Zelfcontrole, een sociaal-cognitief interventieprogramma voor kinderen met agressief en oppositioneel gedrag, Houten, Bohn Stafleu, 2001, 159p, ing, nieuwstaat 20.00 €

 • 9381 MANGGARAI -- MEERBURG, J.W.: Dagboek van den controleur van Bima, gehouden gedurende zijne reis door het binnenland van Manggarai (West Flores); Proeve eener beschrijving van Midden-Manggarai; Lijst van eenige woorden der Manggaraische taal, [Bima, eigen beheer,1890, 36p; 51p m 2 uitvouwbare, licht beschadigde platen; 35p, convoluut in blinde halflinnen schoolband met vergulde rugtitel 1000.00 €

 • 10239 MANN, Thomas: De Buddenbrooks, roman over het verval van een familie, vertaling Johan de Molenaar, Utrecht, Bruna, 1980, 537p, gebonden met omslag waarin scheurtje, overigens goed 10.00 €

 • 10871 MANN, Viktor: We waren met z'n vijven, portret van de familie Mann, vertaling Elly Schippers, Amsterdam, Eldorado, 2006, 3e dr, 543p, pbck, gebruikt, pakketpost 7.00 €

 • 4923 MANNING COLES: De vijfde man, vertaling M.Sybr.Koops, Amsterdam, Scheltens & Giltay, 1947, 256p, halflinnen, papier gebruind 20.00 €

 • 10982 MARAI, Sandor: De opstandigen, vertaling Henry Kammer, Amsterdam, Amsterdam, WB, 2003, 238p, gebonden met omslag, nieuwstaat 4.00 €

 • 9196 MARCEL, G(uillaume): Chronologische tafelen behelzende d'achtervolging der Pausen, Keizers en Koningen, welke geregeerd hebben sedert de geboorte van Christus tot nu toe, Amsterdam, bij Pieter Mortier, boekverkooper op de Vygendam (..) 1693, 40 dichtbeschreven pp 12x 6,8cm in or lederen oblong omslag 12,2x 8cm, gebruikssporen, 1500 €

 • 10638 MARISSEN, Michael: Lutheranism, anti-judaism, and Bach's St.John Passion, with an annotated literal translation of the libretto, Oxford University Press, 1998, hardback, 109p, as new, 15.00 €

 • 10063 MARRES, René: Over Willem Frederik Hermans, de geschiedkunde en het fenomeen Friedrich Weinreb, Leiden, Dimensie, 1999, 123p, ingenaaid, nieuwstaat ** verdediging van Weinreb, aanval op Hermans ** 25.00 €

 • 7454 MARRES, René: Zogenaamde politieke incorrectheid in Nederlandse literatuur, ideologiekritiek in analyse, Leiden, Dimensie, 1998, 127p, pbck, nieuwstaat 19.00 €

 • 10322 MARX -- GIELKENS, Jan: Was is maar weer in Bommel, Karl Marx en zijn Nederlandse verwanten, een familiegeschiedenis in documenten, Amsterdam, IISG, 1997, 199p, pbck, nieuwstaat 10.00 €

 • 10005 MASEREEL -- PARYS, Joris van(red): Masereel, 100 houtsneden, eigen beheer, 1995, 112p, linnen met omslag, bibliofiele uitgave, nieuwstaat, handgeschreven vermelding Öngenummerd exemplaar ** met handgeschreven opdracht vd samensteller aan Martin van Amerongen ** 20.00 €

 • 4549 MATHIJS ACKET, J: Over de navolging Christi, 2e druk, Breda, Nieuwenhuis, 1904, 211p, blind linnen bandje, verspreid stokvlekkig, overigens goed 45.00 €

 • 10626 MATTHIJSEN, J.W: Anti-semitisme in Na-Oorlogstijd, ervaringen en beschouwingen van een, die partij is bij het pro en contra, Barendrecht, Carpe Diem, 1945, 63p, geniet, papier gebruind 10.00 €

 • 10288 MAYES, Frances: Toscane in huis, heerlijkheden uit het hart van Italië (Bringing Tuscany home) , vertaling W.Loos en Jaap Deinema, Amsterdam, Prometheus, 2004, 226p met foto's, gebonden met omslag, goede gebruikte staat 14.00 €

 • 10373 McCARTHY, Tom: C, vertaling Auke Leistra, Amsterdam, BB, 2011, 445p, pbck, nieuwstaat ** verzending binnen NL 6,75 ** 7.00 €

 • 7472 McCAY, Winsor: Kleine Nemo in Dromenland, vertaling Martin Beumer, inl August Derleth Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Real Free Press, 1969, 31p met tekeningen, geniet, oblong 10.00 €

 • 3377 MCGINN, Bernard: De antichrist, de geschiedenis van tweeduizend jaar aardse verdorvenheid, oorsprong, betekenis, doel, Baarn, Tirion, 1994, 431p, pbck, als nieuw 21.00 €

 • 10449 McGREGOR, Jon: Als niemand over opmerkelijke dingen spreekt, Amsterdam, AP, 2005, 235p, pbck, nieuwstaat 5.00 €

 • 10448 McGREGOR, Jon: Vele manieren om te beginnen, Amsterdam, AP, 2006, 330p, pbck, nieuwstaat, 5.00 €

 • 10803 MECHANICUS, Philip: In dépôt, dagboek uit Westerbork, ingeleid door J.Presser, Amsterdam, Polak en van Gennep, 1964, 303p, pbck, goed 10.00 €

 • 9402 MECHANICUS, Philip: Onder de Keizerskroon, 30 genummerde krantenknipsels over Amsterdam en 3 over Hendrik de Keyser, gesigneerd Ph.M. tussen 17 november 1940 en juli 1941, afgewisseld met stukjes v J.W. van Balen over Amsterdam en de zee zp, 1941, 64 ongenummerde pp folio in linnen album getiteld Album Handelsblad (lijm vd rug deels verdroogd en los) ** De joodse Mechanicus kon ondanks het duitse verbod blijven werken zolang hoofdredacteur Balluscheck in functie was. Op 5 juli 1941 viel de Sicherheitspolizei het Handelsblad binnen en werden 16 redacteuren, waarvan 12 joods, ontslagen** 100.00 €

 • 10808 MEDIENE -- VPRO DOCUMENTAIRE SPOOR TERUG: De mediene 1 t/m 3: Geschiedenis vd joodse bevolking in NL/ Provincie Groningen/ Maastricht, 3 cassettebandjes, Hilversum, VPRO, 1995, 3 cassettes in doosjes, prima staat 30.00 €

 • 10178 MEERMAN, Willem: Comoedia vetus of Bootmans Praatje, door eenige aentekeninge opgeheldert en vermeerdert/ Malle-waegen, zynde een vervolg, en verantwoording van de Comoedia vetus of Bootmans-praetje, met eenige verklaringen verrykt, Amsterdam, Pieter Visser, 1718, [8] 110p en Naemlijst scheepswoorden [17 ongenummerde pp], onafgesneden, ingenaaid in schoolomslag waarvan deel van de rug mist, frontispiece beschadigd door onhandig plakwerk 235.00 €

 • 7475 MEESTERS, J.H: Op zoek naar de oorsprong van de sabbat, diss, Assen, Prakke, 1966, 207p met stellingen, ing 15.00 €

 • 10112 MEIJER WICHMANN, Dr. Clara: Tegen de heerschende opvattingen omtrent misdaad en straf, Amsterdam, Comité van actie tegen de bestaande opvattingen omtrent misdaad en straf(CMS), 3e dr, 1919, 8p m omslag, geniet, lichte gebruikssporen, verder goed bewaard gebleven, 35.00 €

 • 10062 MEIJER, Arend: Vleesch koopen van clandestien geslacht vee is een misdaad, het berooft anderen van hun rechtmatig deel, n pl, [Nederlandsche Agrarisch Front, 1941] offset kleurenposter 119,5x 79,5cm, 2 minieme scheurtjes, overigens in prima staat 75.00 €

 • 10237 MEIJER, Berthe: De joodse keuken nieuwe stijl, Den Haag, Bzztoh, 1994, 160p, pbck, goed 10.00 €

 • 10578 MEIJER, J: Hugo de Groot: remonstrantie nopende de ordre dije in de laanden van Hollandt ende Westvriesland dijent gestelt op de Joden, naar het manuscript in de Livraria Montezinos uitgegeven en ingeleid, Amsterdam, 1949, 144p, ingenaaid, buitenzijde gebruind 15.00 €

 • 7476 MEIJER, Jaap: Victor E. van Vriesland als zionist, een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van het joods nationalisme in Nederland, Heemstede, 1976, 78p gestencilld, 4o, reeks alternatieve Joodse cahiers II, 21.00 €

 • 10506 MEIJER, Mike: Boem! Over drummen, drums en drummers, np, Uitgeverij de Thuisdocent, 2010, 98(II)p, pbck, lichte gebruikssporen 10.00 €

 • 10742 MEIJERINK, Gerda: De Taalvos Duits, valstrikken in de duitse taal, Amsterdam, Rap, 1994, 145p, pbck, enige potloodstreepjes, overigens goed 10.00 €

 • 9867 MEIJSING, Doeschka: De tweede man, 1e dr, Amsterdam, Querido, 2000, 398p, linnen met omslag, goed 15.00 €

 • 10293 MEIJSING, Geerten: De grachtengordel, roman, Amsterdam, AP, 1992, 347p, gebonden met omslag, gebruikssporen ** verzending in NL 6,75** 15.00 €

 • 10081 MELCHERS ea: Onverklaarbaar gelukkig, over de natuur in Amsterdam en de rest van Nederland, 2e dr, Vledderveen, Hypoxylon, 2004, 160p m ill, pb, als nieuw 7.50 €

 • 9860 MEMBRECHT, Steven: De zwakke partij, teksten, Amsterdam, de Beuk, 2005, 92p, ingenaaid, nieuwstaat ** met handgeschreven opdracht van de schrijver ** 10.00 €

 • 9882 MENDEL EN REDING: Kaarten van Nederland, 1e tm 7e en 10e t/m 12e aflevering van het Album voor de Aardrijkskunde inclusief Luxemburg, 10 afleveringen (van 12) samen sGrav, van Langenhuysen, [1841] handgekleurde litho's 23x 29,5 cm, niet ingebonden, goede staat 350.00 €

 • 4608 MENTEN -- Debat over de zaak Menten in Handelingen 2, zitting 1976-1977, 16-18 november 1976, Den Haag, Tweede Kamer der Staten-Generaal, pp1217 t/m 1412, losbladig met 2 perforeergaatjes 40.00 €

 • 10109 MENTEN -- Debat over de zaak Menten in Handelingen 2, zitting 1976-1977, 16-18 november 1976, Den Haag, Tweede Kamer der Staten-Generaal, pp1217 t/m 1412, losbladig met 2 perforeergaatjes 30.00 €

 • 8771 MENTZEL, Vincent : (Foto Vincent Mentzel) NRC Handelsblad, Weesp, de Haan, 1984, 152p m vele z/w foto's, 4o, buitenzijde wat vergeeld, overigens goed 7.00 €

 • 10357 MERCIER, Pascal: Nachttrein naar Lissabon, 13e druk, Amsterdam, WB, 2007, 414p, ingenaaid, leeuwvouw in rug, overigens goed ** verzending binnen NL 6,75 ** 6.00 €

 • 10551 MERSBERGEN, Jan van: De laaatste ontsnapping, roman, Amsterdam, Cossee, 2014, 217p, pbck, lichte rugvouw, overigens goed 16.00 €

 • 10680 MESDAG -- POORT, Johan: Hendrik Willem Mesdag, leven en werk, Wassenaar, Stichting Mesdag Documentatie (1989), 191p m vele ill, gebonden, prima staat 19.00 €

 • 4936 MESSEL, Saul van(= Jaap MEIJER): Gebed, een priapee, Mercator, 1998, opl 150 exx, 1p, met rood omslag, met de hand gezet uit de Lutetia, gedrukt voor de Bakenesser Avond, 20.00 €

 • 6792 MESSEL, Saul van(= Jaap MEIJER): Saul van Messel 75, Poëtische pas op de plaats, sl, Mercatorpers, 1987, 6 dubbelgevouwen en ongeopende pp, bep. Oplage van 75 genummerde en gesigneerde exx, nr 34 30.00 €

 • 10052 METRO-KUNST -- CROO, Herman de (inleiding): Kunst in de metro Brussel/ Kunst in de metro, addendum, 2 delen Brussel, MIVB, 1982, 214p m ill, ingenaaid/ 1987, 67p m iil en tekst, ingenaaid, goede staat 35.00 €

 • 10053 METRO-KUNST -- STRÖM, Marianne: Metro-kunst in de metro-polen, Brussel, Coessens, 1986, 186p m vele ill, ing, goede staat 11.00 €

 • 7493 METS, Hans ea(red): Rood liedboek, Amsterdam, Revolte [1971], 56p, gestencilld en geniet, 10,2x14,5cm ** internationale protestliederen door de eeuwen heen waarin liederen tgv de Maagdenhuisbezetting in 1969 ** 45.00 €

 • 5544 MEULEN, R. van der: Het boek in onze dagen, Leiden, Sijthoff, 1892, 132p met 14 kunstbijlagen en een aanangsel van 84pp reclames op boekdrukkers en grafisch gebied, or. Reliëfband, boekblok wat los, enige gebruikssporen 19.00 €

 • 7494 MEYDAM -- TEMMINCK, J. en B. AGERBEEK: F.Meydam in keramiek, Leerdam, Museum Het Oude Raadhuis, 2005, 138p m ill, gebonden, nieuwstaat, gesigneerd 30.00 €

 • 10822 MEYER, Hajo: Het einde van het jodendom, kritische beschouwingen over jodendom, holocaust en Israel, Amsterdam, Vassallucci, 2003, 310p, pbck, naam op titelblad, overigens prima 25.00 €

 • 9311 MICHMAN, Jozeph ea: Pinkas, geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland, Ede, Kluwer, 1985, 617p m ill, linnen met (enigszins verfromfaaid) omslag, inhoud goed, 1e dr ** verzending binnen Nederland 6,75 ** 13.00 €

 • 2254 MIEDEMA, Hessel: De greate wrakseling, proefnummer, Quatrebras, 9e jiergong nu 2, 1963, 7 dubbele pagina's met zw-wit fotocollages, ingenaaid met pakpapieren omslag en gekleurde betiteling 20.00 €

 • 10440 MIERAS, Mark: Ben ik dat? Wat hersenonderzoek vertelt over onszelf, 8e druk, Amsterdam, Nw Amsterdam, 2008, 333p, pbck, prima staat ** porto pakketpost in NL** 7.00 €

 • 7501 MIJERS, M.M: Tafereelen uit den Bijbel voor de Israelietische jeugd (..), de geschiedenis vanaf de schepping tot op de terugkomst der Israëlieten uit de Babijlonische gevangenschap, Amsterdam, S.M. Coutinho jr & Co, 1861, 207(I)p,halflinnen blinde bibliotheekband met gemarmerde platten, gebruikssporen, stempel van de Rijkswerkinrichting (= gevangenis) in Hoorn, 11,5x17,5 cm ** met ingeplakte waarschuwing aan de gevangenen om de boeken netjes te behandelen ** 60.00 €

 • 10306 MINCO -- VOETEN, Jessica: Marga Minco & Het bittere kruid 1957-1987, een kleine documentatie, nieuwjaarsgeschenk 1987/'88, Amsterdam, Bert Bakker, 1988, 45p, ing met omslag, goede staat, 10.00 €

 • 10300 MINCO, Marga: Een leeg huis, 4e druk, Den Haag, Bert Bakker, 1971, 158p,pbck, papier licht gebruind, met daarbij zeldzaam fotovouwblad van de schrijfster door Rudo Hartman 45.00 €

 • 4251 MIRANDA, F. de: Mendes da Costa, Jessurun de Mesquita, Nederlandse beeldende kunstenaars, joden in de verstrooiing, Wassenaar, Mirananda, 1978, 122p met 72 zw/w platen, gekartonneerd, naamstempel op schutblad, 12.50 €

 • 9073 MISKOTTE, K.H: Uit de dagboeken 1917-1934, verzameld werk delen 4 en 5A, Kampen, Kok, 1985, 616p/ 1990, 655p, 2 delen linnen met omslag ** verzending binnen Nederland 6,75 ** 20.00 €

 • 7516 MISKOTTE, K.H: Edda en Thora, een vergelijking van Germaansche en Israëlitische religie, 1e dr/ Gods vijanden vergaan, predikatie uitgesproken in de dankdienst bij de bevrijding van Nederland, 2 titels samen Nijkerk, Callenbach, 1939, 422p met errata blad, gebonden, potloodaantekeningen/ Amsterdam, Ten Have, 1945, 29p, geniet 20.00 €

 • 2388 Mobilisatie voor de vrede -- Wie Italië verhinderen wil oorlog te voeren, die verhindere het transport van en naar Italië ! Vlugschrift 1935 Amsterdam, (1935), 1 vel groot-8o 25.00 €

 • 8774 MOERKERKEN, E. van: Reportages in licht en schaduw, Amsterdam, van Oorschot, 1947, met een voorwoord van S. Carmiggelt, 106 foto's, kartonnen band met origineel omslag, licht roestvlekkig buitnzijde, lichte gebruikssporen, foto's prima 60.00 €

 • 9399 MOESMAN, Jopie -- VRIES, Her de, Laurens Vancrevel ea: Moesman, peilingen naar het wezen van de nederlandse surrealist Moesman, Utrecht, Moesman en van Rossum, 1971, 48p met 11 ill in kleur en vele zwart-wit,oeuvre-katalogus en tentoonstellingslijst, 48p, ingenaaid ** gesigneerd door de kunstenaar zelf ** 75.00 €

 • 8752 MOEYAERT, Bart: Het Paradijs, met tekeningen van Wolf Erlbruch, Amsterdam, Querido, 2010, 35p, or hln met CD, nieuwstaat 20.00 €

 • 4303 MOK, Maurits: Aan de vermoorden uit Israël en In memoriam Sororis, Bussum, Kroonder, 1950, 39p, onafgesneden, ingenaaid 20.00 €

 • 4675 MOK, Maurits: Het dorp, Bergen, KCB, 1985, vijf gedichten, genummerd en gesigneerd exemplaar van 220 exx, ingenaaid, 25.00 €

 • 9379 MÖLLER, Max vader en zoon: Italiaansche vioolbouw, van Gaspar da Salo tot Pressenda, beknopt overzicht van ontstaan en ontwikkeling der vioolbouwkunst in Italië, Amsterdam, Max Möller, 1938, Nummer 76 van gelimiteerde editie van 1000 exemplaren, 61p, 39 afbeeldingen, twee rode onderstrepingen op 2 bladzijden, halflinnen, rug begint te splijten, schutblad heeft wat vlekjes van roestige paperclip, verder goed, 110.00 €

 • 5416 MONASCH, M: Geschiedenis van het volk Israël, 3 delen, Amsterdam, van Creveld, 1891, 199(I)p; 1893, 216p; 1894, 315p, halflinnen blinde schoolbandjes met gemarmerde platten, papier gebruind, gebruikssporen ** met voorin het 1e deel het stempel van de Rijkswerkinrichting in Hoorn en waarschuwing model nr 61 aan de gevangene die een boek bemorst (..) of beschadigt (..) ** 40.00 €

 • 10851 MONTAIGNE, Michel de: De essays, vertaling Hans van Pinxteren, Amsterdam, Athenaeum Polak en van Gennep, 2006, 3e dr, 1557p, ing, gebruikssporen, pakketpost 40.00 €

 • 10441 MONTIJN, Ileen: Naar buiten! Het verlangen naar landelijkheid in de negentiende en twintigste eeuw, Amsterdam, SUN, 2002, 205p m ill, ingenaaid, nieuwstaat 7.50 €

 • 10308 MOORE, Thomas: De donkere nachten van de ziel, ontdek de positieve kracht van een crisis, vertaling Aleid Swierenga, Amsterdam, Rainbow Dimensie, 2008, 446p, gebonden met omslag, prima staat ** verzendkosten 6,75 wegens dikte ** 45.00 €

 • 10238 MÖRING, Marcel: Dis, 1e druk met handgeschreven opdracht van de schrijver, Amsterdam, BB, 2006, 508p, pbck, minimale gebruikssporen 25.00 €

 • 7536 MORRIËN, Adriaan: Brood op de plank, verzameld kritisch proza 1936-1999 in 2 delen, Amsterdam, van Oorschot, 1999, 638; 710p met bibliografie en register, twee delen, nieuwstaat ** versending binnen NL 6,75 ** 16.00 €

 • 7537 MORRIËN, Adriaan: Avond in een tuin, 1e dr/ Een toegevoegd zintuig, 1e dr, 2 titels samen, Amsterdam, van Oorschot, 1980, 64p, ing/ 1992, 43p, ing 15.00 €

 • 9367 MORRIËN, Adriaan: Antiquarische sonnetten met aquarellen van Erni Kwast, Amsterdam, galerie Hommage, 1995, 12 p los in portfolio, niet gesigneerd, ongenummerd 125.00 €

 • 4433 MORRIËN, Adriaan: Ik heb nu weer de tijd/ Plantage Muidergracht/ Lasterpraat, 3 titels samen Amsterdam/Antwerpen, Privé-domein, 1996, 311p/ 1991, 383p, ingenaaid, als nieuw/ Amsterdam, BB, 1975, 183p, pbck, licht geschaafd ** pakketpost in NL 6,75 ** 19.00 €

 • 10463 MORRIËN, Adriaan: Plantage Muidergracht, Amsterdam, AP, Privédomein, 1988, 383p, ing, vlek op bovensnede, overigens goed 6.00 €

 • 10186 MOSCOVIE -- T Zuiderdeel van Moscovie na de Stelling van G.de l'Isle, ingekleurde kaart afkomstig uit: Weerelds Hand-atlas of nauwkeurig geografisch kaartboekje, Deventer, Jan de Lat en Almelo, Jacob Keizer, [1747], 26,5x ca 20 cm, met passepartout, geplakt op karton 450.00 €

 • 10185 MOSCOVIE -- T Noorderdeel van Moscovie na de Stelling van G.de l'Isle, ingekleurde kaart afkomstig uit: Weerelds Hand-atlas of nauwkeurig geografisch kaartboekje, Deventer, Jan de Lat en Almelo, Jacob Keizer, [1747], 26,5x ca 20 cm, met passepartout, geplakt op karton 450.00 €

 • 10020 MOYAERT, Marianne: Leven in Babelse tijden, de noodzaak van een interreligieuze dialoog, Kalmthout, Pelckmans, 2011, 125p, pbck, nieuwstaat 10.00 €

 • 4003 MROZEK, Slawomir: De ambassadeur/ Het slachthuis, Amsterdam, Haagse Comedie, 1984, 76p, pb/ Amsterdam, F Act, 1986, 129p, pbck, samen 21.00 €

 • 10148 MUDDE, Joh: Letters, harde woorden en prikkelende opmerkingen over het misbruik van de lettervormen met de bedoeling in brede kring aandacht te vragen voor de schone letter en op te wekken dit misbruik zoveel mogelijk tegen te gaan Epe, Drukkerij Hooiberg, 1956, relatiegeschenk "Spiegeltje aan de wand, nr 9, 25p met 8 z/w paginagrote foto's, kartonband, rug bovenaan 1cm ingescheurd, overigens goed ** prachtig tijdsbeeld van Amsterdam in de jaren '50 ** 9.00 €

 • 10198 MUIDEN -- MERIAN, Matthäeus: 1 plattegrond Muyden, nr 76 uit Topographia Germaniae inferioris(1659), originele ongekleurde kopergravure, los blad 32x38cm, tekst rechtsboven Das Schloss Die Kirche Dammen Closter, licht gebruind op de randen, overigens prima staat 50.00 €

 • 9862 MULDER, Bart: The godmother, de criminele carrière van Thea Moear, mede-oprichter van de Bruinsma-groep, Amsterdam, Veen, 2000, 271p met foto's, pbck, goed 10.00 €

 • 3055 MULDER, I: Handleiding voor eerstbeginnenden tot het leeren vertalen der Heilige Schrift, eerste en tweede stukje, Amsterdam, J.B.de Mesquita, 1861, 272p; 14p bijvoegsel, or blinde halflederen schoolbandje, leren ruggetje beschadigd, schutbladen ontbreken, titel- en achterblad gebruind, inhoud goed bruikbaar, 11,5x 18cm, zou opnieuw ingebonden moeten worden 50.00 €

 • 4911 MULDER, S.I, vertaald door: Het boek der Psalmen, opnieuw in het Nederduitsch vertaald door dr S.I. Mulder, in leven Inspecteur der Nederl. Godsd. Israel. Scholen enz, met kerkelijke goedkeuring, 2e druk, Amsterdam 1864, Joachimsthal, 87p, m. uitslaande plaat, hebreeuwse tekst naast vertaling, linnen, ernstige gebruikssporen, 20.00 €

 • 10312 MÃœLLER, Herta: Ademschommel(Atemschaukel), vertaling Ria van Hengel, Breda, de Geus, 2009, 310p, gebonden met omslag, goede staat 12.00 €

 • 7559 MULTATULI -- Over Multatuli, nrs 51, 52, 54, 55, 56, 57, 6 nrs samen Amsterdam, Lubberhuizen, 2003-2006, ca 85pp per nummer, ingenaaid 25.00 €

 • 10844 MULTATULI -- Dik vd Meulen: Multatuli, leven en werk van Eduard Douwes Dekker, 6e druk, Amsterdam, SUN, 2003, 912p, pbck, nieuwstaat, pakketpost 10.00 €

 • 7560 MULTATULI -- DU PERRON, E: Multatuli's portretten, artikel in Elsevier's Maandschrift Dl 99, april 1940, Amsterdam, Elsevier, 1940, pp 273-289 met ill, ing met omslag, gebruikssporen buitenzijde, binnen goed ** in hetzelfde nummer De Turksche schommel van Elisabeth Augustin ** 22.00 €

 • 9943 MULTATULI -- MEULEN, Dik vd ea: Multatuli, een zelfportret, Amsterdam, Bert Bakker, 2010, 359p m ill, ing, nieuwstaat 10.00 €

 • 7562 MULTATULI -- STEMPEL jr, A.A. van der: Max Havelaar, een strijder voor recht en billijkheid, tooneelspel in vijf tafereelen, naar Multatuli's meesterstuk, voor Rederijkers bewerkt Amsterdam, Bom, 1871, 89p, ingenaaid, onafgesneden, naam op voorzijde, hoekje uit voorzijde, achterzijde beschadigd, rugje gespleten, inhoud intact 35.00 €

 • 3958 MULTATULI -- VEER, Paul van 't: Het leven van Multatuli, Amsterdam, AP, 1979, 473p met register, ingenaaid 21.00 €

 • 7567 MÃœNZER -- BLOCH, Ernst: Thomas Münzer, theoloog van de revolutie, Utrecht, Ambo, 1969, 211p, pbck 10.00 €

 • 10038 MURAKAMI, HARUKI: 1q84 boek een, april-juni, 4e druk, Amsterdam, Atlas, 2011, 429p, pbck, nieuwstaat ** 6,75 verzendkosten ** 15.00 €

 • 3743 MUSSERT -- Mussert's woorden vinden weerklank, stemt Mussert lijst 15, propagandavouwblad voor de Tweede Kamerverkiezingen zp, ca 1935, 36x 26,5, 4 pp zw-w fotomontages met opschriften 53.00 €

 • 2321 MUSSERT, A. en GENECHTEN: van: De N.S.B. in oorlogstijd, de feiten, de aanklacht van den leider, zp, (Nenasu), (1940), 32p, geniet, buitenzijde gebruind, scheurtje in achterflap ** klacht over represailles van de overheid tegen NSB-ers na het uitbreken van de oorlog ** 35.00 €

 • 2159 MUSSET, Alfred de: Een deur moet open zijn of dicht, naar het fransch door Jan Prins, Antwerpen, Donker, 1941(=1943), 23p, halflinnen, 4o, de Jong 585 10.00 €

 • 5005 MUSSOLINI -- "CASSIUS"/ FERMI. L/ MACK SMITH, D: Het proces Mussolini, vertaling Theun de Vries/ Mussolini, vertaling G.Messelaar/ Mussolini, a biography, 2 titels samen Amsterdam, Republiek der letteren, 1946, 112p, ingenaaid, gebruind oorlogspapier/ Utrecht, Bruna, 1965, 383p, pbck/ NY, Vintage books, 1983, 429p, pbck 20.00 €

 • 9361 MUSSOLINI -- PINI, Giorgio: Benito Mussolini, vertaling Mary Robbers, Amsterdam, Elsevier, (De Amsterdamsche Keurkamer), 1927( = 1941), 88p, oranje kartonnen bandje, rug verbleekt en beschadigd, ** CURIOSUM: op de titelpagina is de naam vd oorspronkelijke uitgever Elsevier in rood overgestempeld met de naam De Amsterdamsche Keurkamer, die pas in 1932 was opgericht ** 75.00 €

 • 9589 NABOKOV, Vladimir: De kunst van het lezen, Tsjechov, sl, Hoogland en van Klaveren, 2004, 90p, linnen met omslag 15.00 €

 • 10943 NADAS, Peter: Het boek der herinneringen, vertaling Henry Kammer, Amsterdam, van Gennep, 1993, 839p, pbck, holle rug met leesvouwen, binnenwerk goed, pakketpost 8.00 €

 • 9626 NAMAAK JO SPIER: Waarom……zoudt u in uw vacantie geen zeereis maken met één van onze schepen? En voor welke haven mogen wij dan uw passage boeken? Nijmegen, Passagekantoor Marck Spier [1937], 9pp geniet met ingekleurde plaatjes in de stijl van Jo Spier ** deze imitatie wordt vermeld in: Henk van Gelder: De tekenaar Jo Spier (1994)** 10.00 €

 • 2855 NARKISS, B: Spiegel van de joodse beschaving, Antwerpen, Bruna, 1974, 252p m 230 ill en index, linnen met omslag, 4o, privé-opdracht in pen, gebruikssporen, 15.00 €

 • 10075 NATIONAAL-SOCIALISTISCHE BEWEGING DER NEDERLANDEN: Mededeelingen nr 2 van het Bureau voor Bijzondere Aangelegenheden van de Hoofdafdeling Pers en Propaganda, eigendom van de NSB, alleen voor dienstgebruik bestemd, Utrecht, sprokkelmaand (=februari) 1943, 28p gestencilld met omslag, geniet, 21,7x 27,5 cm, hoekje achterzijde mist ** het antwoord op de vraag: "Gelooft u aan de overwinning van het Bolsjewisme en welke gevolgen verwacht u daarvan? " door 947 Volksgenooten in Midden- en Zuid Nederland ** 200.00 €

 • 9865 NAZAR, H.ea: Kamus Indonesia-Belanda, Jakarta, Mutiara Jakarta, 1984, 235p, gebonden, lichte gebruikssporen maar goed 15.00 €

 • 7584 NAZI-PROPAGANDA -- Democratie en moraliteit, bulletin van het Informatie-Bureau onder eiding van Nederlanders in Duitschland, groep Hamburg, Hamburg, maart 1940, 4pp gestencilld (kleine scheurtjes, lichte beschadigingen op de vouw), 4o ** nog net vooroorlogs antisemitisch pamflet tegen de Bond van Burgerwachters onder leiding van "de jood Fuld ", Koos Vorrink en "Het Perfide Albion" 26.50 €

 • 10065 NAZIPROPAGANDA: Adolf Hitler, zijn leven, zijn werk, zpzj, 31p m zw foto's, fotomontage en tekst, geniet, Keurkamernummr K113, prima staat 20.00 €

 • 7588 Nederlands Bijbelgenootschap(red): De Bijbel, Nieuwe Bijbelvertaling, dundruk uitgave, zp, Querido Jongbloed, 2004, 2399p, gebonden met leeslint en omslag, scheurtje in omslag, licht gevlekt op de snede, overigens goed ** pakketverzending ** 17.00 €

 • 7618 NEDERLANDSCE JOURNALISTEN- KRING -- Ledenlijst van den Nederlandschen Journalisten-Kring 1937, zp, 24p, geniet, prima staat 25.00 €

 • 2303 NEDERLANDSCHE VEREENIGING VOOR VRIJHANDEL: Vrede vraagt Vrijhandel Nos 11, 13 (Vechttarieven) en 72 (Autarkie), Den Haag, van Langenhuysen, 1927 en 1933, 22p; 20p; 38p, geniet, omslag wat gebruind, verder in uitstekende staat, 30.00 €

 • 7590 NEDERLANDS-INDIE -- Achter Kawat en Gedek, [Mijdrecht], De Nederlandsche Padvinders,1947, 111p met tekeningen en foto's, ing, papier gebruind op de randen 10.00 €

 • 4822 NEIJNDORFF, Frank: Een Indo in Holland, Den Haag, eigen beheer, 1997, 183p met foto's, pbck 15.00 €

 • 7592 NELLIE, ps Nellie van Kol (bewerkt door) Drie kleine kabouters, versjes voor kleine en groote kinderen ( leeftijd 4-8 jaar) met 20 teekeningen van Netty Heyligers, Alkmaar, [1920], 40p m zw-wit ill, ing met omslag, omslagtekening in groen, bruin, zwart en wit, rugje deels gespleten op de kneep, papier gebruind, goede staat 25.00 €

 • 10872 NERUDA, Pablo: Ik beken, ik heb geleefd, herinneringen 1 en 2, vertaling met noten van Robert Lemm, Amsterdam, AP Privédomein, 1975, 233p; 224p, 2 delen ingenaaid, gebruikssporen, redelijke staat, pakketpost 10.00 €

 • 9937 NERUDA, Pablo; BRUINSMA, Klaas: Oade oan de sipel (Oda a la cebolla)/ Ode aan de typografie, vertaling Cees Nooteboom, 2 titels samen De Jouwer, de Hynsteblom, 1981, 8pp, ingenaaid met omslag, Friese vertaling van Spaans gedicht/ Amsterdam AP, jaarwisselinggeschenk 1989, 39p, ing 20.00 €

 • 3331 NESCIO: Boven het dal, Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1964, 171p, linnen met omslag, in serie Witte Olifant, 21.00 €

 • 10554 NEWTON, Helmut: Helmut Newton 1998 Taschen Kalender, Köln, Taschen Verlag, 1998, 35x30cm, 12 schw/w Fotos, einige Gebrauchspuren, sonst gut erhalten 50.00 €

 • 10758 NIE, René van: The heart of San Nicolas, Amsterdam, Teleboek, 1987, 30pp z/w foto's, ing, oblong, met handgeschreven opdracht van de fotograaf, goede staat 10.00 €

 • 8751 NIETZSCHE -- IJSSELING, Hester(red): Wijsgerig perspectief: Friedrich Nietzsche, Meppel, Boom, 2000, jg 41, nummer 1, 56p, ing, nieuwstaat 10.00 €

 • 10921 NIETZSCHE -- ONFRAY LEROY: Nietzsche, vrijheid scheppen, stripverhaal in kleur, Brussel, Le Lombard, 2010, 129p,gebonden, nieuwstaat 45.00 €

 • 9147 NIEUW GUINEA IN HOLLANDS WEEKBLAD -- Kennedy en Nieuw Guinea/ De impasse over N.G./ We gaan nog niet naar huis/ Een jaar na terugkeer, essays in Hollands Weekblad nrs 99, 120, 154 en 196, Amsterdam, Born, 1961, 16p; 1961, 16p; 1962, 16p; 1963, 48p ** Poll, van Galen Last, Röling, de Kadt, Nuis ea ** 20.00 €

 • 9189 NIEUWENHUIJSE, M: Het paard in het bedrijf, Zutphen, Thieme, 1964, 79p m ill, ing 15.00 €

 • 10330 NIEUWENHUIS, G: Spoorwegmaterieel in Nederland, Alkmaar, de Alk, 1987, 192p m vele foto's en ill, gebonden, goede staat 15.00 €

 • 9443 NIEUWENKAMP, W.O.J: Zwerftochten op Bali, 1e dr Amsterdam, Elsevier, 1910, 241p, vi, halflinnen, folio, schutbladen stokvlekkig, inhoud goed, prachtige illustraties, omslag mist ** omslag ontbreekt ** 100.00 €

 • 9268 NIEUWMARKT JURIDISCHE GROEP: Aangiftenboek Nieuwmarkt, 1e druk Amsterdam, juni 1975, XXII, 211p met enquete formulier, gestencilld, 29,8x21cm, oblong, geniet, goede staat 25.00 €

 • 7616 NIJLAND-VERWEY, Mea: De geschiedenis van een kraai, naar waarheid verteld door M.E.A. met illstraties van L.S.[= Leon Senf], Santpoort, Mees en Antwerpen, de Sikkel, 1923, 32p in rood en zwart, or halflinnen, lichte gebruiksporen en een ingescheurde pagina professioneel gerestaureerd zonder tekstverlies, 45.00 €

 • 5084 NIMWEGEN, Aarjan van (inl): Tijl Uilenspiegel, van Uilenspiegels leven en daden en de wonderlijke avonturen die hij meemaakte, want hij liet geen schelmenstreek ongedaan/ Van Uilenspiegels leven en daden, 2 delen, Zaltbommel, Koninklijke van de Garde, 1990, 86p; 1992/93, 80p met ills, linnen, groot 8vo, beide nieuwstaat 30.00 €

 • 4555 NOLET, Pastoor W: De geschiedenis van de Kerk op honderd bladzijden, Amsterdam, Nelissen, 1943, 100, XVp, gebonden met omslag, ongelezen, exemplaar vd schrijver ** tevens auteur van het werkje "Wij, katholieken, hebben de "oudste brieven" ** 13.00 €

 • 9392 NOLTE, Titus en Alex de VRIES(red): Alti Novri, jaargang 1 nr 1/ jaargang 2, nr 1, alles wat verschenen is, Utrecht, Stichting Legende, 1991/1992, 40p; 41p, ingenaaid met omslag ** zeldzaam speels en kunstig tijdschrift m bijdragen van mechanicus, hanlo,atte jongstra ea ** 65.00 €

 • 10287 NOOTEBOOM, C. -- SAFRANSKI, R: Zielsverhuizing vindt niet na, maar tijdens het leven plaats, Rüdiger Safranski leest Cees Nooteboom, vertaling Paul Beers, Amsterdam/Antwerpen, Atlas, 2008, 171p, gebonden met omslag, nieuwstaat 12.00 €

 • 5513 NOOTHOORN, A.E. van: Reizen en lotgevallen van Henry Warton in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, Amsterdam, Sijbrandt, (1846), 103p met 2 zwart-wit litho's, 250.00 €

 • 10950 NOOY, Arjan de( verzorgd door): De facto, een geschiedenis van de Nederlandse fotografie, Utrecht, Uitgeverij Ijzer, 2009, 144p m foto's, ingenaaid met omslag, nieuwstaat 17.00 €

 • 3777 NORDEN, Hans van: Lobella, of: Alleen de kunst kan ons redden/ Hans van Norden, 505050 Bildpornographie, Amsterdam, De handpers, 1979, 47p, pbck, niet in de handel/ Ulm, Vannordengesellschaft, Kobolds Pornographien, ca 1964, 92p met kolderieke foto's en fotocollages, samen ** beide met opdracht vd schrijver aan Martin van Amerongen ** 35.00 €

 • 10574 NORDHEIM, Lion -- R.M.M.Hoogewoud-Verschoor: Lion, een schets van het leven van Lion Nordheim 1910-1945 en een keuze uit zijn artikelen, Jeruzalem, eigen beheer, 1995, 100p m 9 foto's, ingenaaid, nieuwstaat 15.00 €

 • 9639 NSB -- Antwoord van het Nederlandsch Nationaal-socialisme (fascisme) op een tiental Nederlandsche vragen, brochure nr IV,( van 5) zp, 1934, 30p, onafgesneden, los gevouwen ** waarin de NSB zich nog distancieert van Hitler's rassenwaan en antisemitisme** 30.00 €

 • 3991 NSB PROPAGANDA MUSSERT -- Wordt ook uw kerk een paardenstal? zpzj, ca 1936, 32p met ill, geniet 32.00 €

 • 7625 NUVER, A.H.L: Steendruk offsetdruk, Amsterdam, Vakgroep steen- en offsetdruk [1950], 137p, 24x31,5 cm met vele ill, ringband deels gebroken maar zonder schade aan het boek zelf) ** uniek historisch tijdsdocument ** 20.00 €

 • 10895 NUY, Marius en Frans BRINKMAN(red): Wanorde in een mensenleven, een bezinning op thuisloosheid, Amsterdam, SWP, 2004, 189p, pbck, goed 7.00 €

 • 3063 NUYENS, A.: Dizionario Italiano-Olandese e Olandese-Italiano, Gouda, van Goor, ca 1886, 948p; met fondslijst 95p, linnen, rug overgeplakt, schutbladen gebruind, 25.00 €

 • 10654 OLSEN, Donald: De stad als kunstwerk 1814-1914, Londen Parijs Wenen, Amsterdam, Agon, 1991, 432p m vele z/w ill, gebonden met omslag, nieuwstaat, pakketpost 10.00 €

 • 6033 Ontrechting -- 1933 De ontrechting der Joden in Duitschland, documenten en beschouwingen Amsterdam, Joachimsthal mei 1933, in opdracht van het Comité voor bijzondere joodsche belangen, 64p, geniet, zeldzaam ** Protests and documents about the situation of the Jews in Germany ** 40.00 €

 • 4721 OORSCHOT, Wouter van: De vaste boekenprijs en de losse flodders van de Consumentenbond, pamflet, Amsterdam, van Oorschot, 1999, 43p, ingenaaid, met vele potloodonderstrepingen en 10 volgeschreven Post-its waarin van Martin van Amerongen met hem in debat gaat of oefent voor een artikel 20.00 €

 • 3008 OORTWIJN, H.: Opmerkingen op de nadere toelichting der staats-commissie van mijne beschouwingen van sommige door de staten der provincie Groningen vastgestelde ontwerpen ter algemeene verbetering der scheepvaart-kanalen... Groningen, Schierbeek, 1857, 19p, blinde gemarmerde kartonnen band, rug verbleekt, 40.00 €

 • 9627 OOSTERHOF, Ant.P: Materialenkennis voor den timmerman, Weten en kunnen nr 58, 2e dr Amsterdam, kosmos, [1923] 35p met 41, ill, 1 uitslaande pagina waarop 3 platen, ingenaaid, versierd jugendstil omslag 20.00 €

 • 5532 OPGROEIEN ALS JONGEN ONDER HITLER -- FÃœHMANN, F./ SYDOW, R. von: De katachtige wilden we verbranden/ Ademnood, een jeugd onder Hitler, 2 titels samen Amsterdam, WB, 1985, 171p, ing/ Baarn, Hollandia, 1984, 143p, pbck 15.00 €

 • 5167 OPLAND: Het dolvermakelijk partij-wezen-spel: de Volkskrant conferentie over het partijwezen, in het Kurhaus te Scheveningen op 4 en 5 november 1966, familiespel voor jong en oud, Volkskrant, 1966, 48p, geniet, papier gebruind, roodwitblauw omslag van Opland 21.00 €

 • 9397 ORANJELIEFDE -- HOOGSTRATEN, P. van/ STAVEREN, Daniel: De ware vrienden van Vaderland en Oranje/ Zegepraal van Oranje-liefde, lierzang, 2 titels samen, 'sGravenhage, Thierry Mensing/ Dethune, 1817, XII,69(I), ing met blind omslag/ Amsterdam, Moolenijzer [1813], 8 p vouwblad, Knuttel 23590 45.00 €

 • 9761 ORFF, Carl: Carmina Burana, de liederen van Carl Orff, vertaald Rik Deweerdt, Antwerpen, Kritak, 1996, 108p, pbck, nieuwstaat 15.00 €

 • 9641 ORIGINEEL PROPAGANDABLAD MUSSERT-- Mussert's woorden vinden weerklank in de steden, op het platteland, in Indië, stemt Mussert lijst 15, propagandavouwblad voor de Tweede Kamerverkiezingen zp, ca 1935, 36x 26,5 cm, 4 pp zw-w fotomontages met o.a suggestieve antisemitische opschriften 53.00 €

 • 10227 OS, Henk van: Gebed in schoonheid, schatten van privé-devotie in Europa 1300-1500, Zwolle, Waanders, 1995, 192p m vele ill, gebonden met omslag, goed 10.00 €

 • 10204 OSBURG (= OOSTBURG) -- MERIAN, Matthäeus: 1 plattegrond nr 103 uit Topographia Germaniae inferioris(1659), originele ongekleurde kopergravure van het Zeeuwse Oostburg over een dubbele pagina (40x 32cm), licht gebruind, 40.00 €

 • 7650 OSSELEN-VAN DELDEN en Marie HILDEBRANDT: Bobo, geschiedenis van een aap (vertaling van Caramel, histoire d'un singe), Amsterdam, Holkema en Warendorf [1905], 72p met kleurenill van Benjamin Rabier, or halflinnen, 24,5x 31,8cm, platten en hoeken geschaafd en licht gevlekt, binnen goed bewaard gebleven 55.00 €

 • 10310 OUSPENSKY, P.D: Op zoek naar het wonderbaarlijke, fragmenten van een onbekende leer, 4e dr, Wassenaar, Mirananda, 1979, 422p, ingenaaid, leesvouw, naam op schutblad, wat vlekjes, goed leesexemplaar 17.00 €

 • 10145 OUWENDIJK, Cees: Een metro in Amsterdam, uitgave ter gelegenheid van de opening(..) van het 1e deel van de metro oostlijn op 14 oktober 1977, Amsterdam, Publieke Werken Metrovoorlichting, 1977, 63p met foto's, geniet, 4o ** met origineel toegangsbewijs tot Theater Carré en brief aan de medewerkers van de dienst ** 35.00 €

 • 10780 PAGRACH-VAN COEVERDEN ea(productie): Herinneringsalbum van de bijzondere dienst tgvh Vijftigjarig bestaan van de Staat Israël in de Esnoga te Amsterdam zondagmiddag 26 april 1998, Amsterdam, NIK, 1998, 19p m foto's, tekst en bijbehorende CD, prima staat 10.00 €

 • 7665 PAKKET VAN 5 NUMMERS VAN LITERAIR TIJDSCHRIFT OPTIMA A.F.TH./ Zes schrijvers in het voetspoor van Calvino/ Hafid Bouazza/ Adraan van Dis/ Kees van Beinum, 5 nummers samen, Amsterdam, Prometheus, 2001 nr 1, 159p/ 2002 nr 2, 126p/ 2002 nr 3, 103 p/ 2003 nr 4, 226p/ 2004 nr 5, 85p, allen ingenaaid, goede staat ** verzending binnen Nderland 6,75 ** 25.00 €

 • 9454 PALESTIJNSE OPSTAND -- BOOGAARD, R. vd en R. v BROEKHOVEN/ LOHUIZEN, K. van: De Palestijnen, brochure n.a.v. de radioserie october 1979/ Leven in verzet, de Palestijnse volksopstand, 2 titels samen, Hilversum, Villa VPRO, 1979, 64p m artikelen en foto's, ing, oblong/ Amsterdam, Ravijn, 1988, 105p m foto's, ing 15.00 €

 • 10562 PAM, Max: De armen van de inktvis, een keuze uit het journalistieke werk, samengesteld door DAP Hartmann, Amsterdam, Prometheus, 2005, 608p, pbck, nieuwstaat ** verzending binnen NL 6,95 ** 20.00 €

 • 10826 PAMUK, Orhan: Het Museum van de onschuld, vertaling Margreet Dorleijn, Amsterdam, AP, 2009, 621p, gebonden met omslag, minimale gebruikssporen, pakketpost 17.00 €

 • 10983 PAMUK, Orhan: Istanbul, herinneringen en de stad, Amsterdam, AP, 2005, 445p m ill, gebonden met omslag, nieuwstaat, pakketpost 5.00 €

 • 7669 PARA, Theo: Wraak der wijsheid, het verlangen van Suriname, Amsterdam, BB, 1998, 95p, ing, nieuw 10.00 €

 • 10868 PASOLINI, Pier Paolo: Meedogenloos bestaan, roman, vertaling Graziella Rais, 2e dr, Amsterdam, Meulenhoff, 1993, 333p, pbck, prima 10.00 €

 • 7681 PATRIOTTEN EN STADHOUDERSGEZINDEN -- Generaale Petitie van den Raad van Staate voor den jaare 1757/Uitvoerig antwoord aan den onbeschaamde schryver van zekere missive van een zogenaamd Hollandsch Heer over de voorgestelde Augmentatie, 2 pamfletten samen, zp, 29 december 1756, 219 p, 4o, met touw bijeengehouden/ Amsterdam etc, 1758, 22p, met touw bijeengehouden, 8o 50.00 €

 • 10876 PAUSTOVSKIJ, Konstantin: Begin van een onbekend tijdperk, herinneringen aan de Russische revolutie, 2e druk, Amsterdam, AP Privédomein, 1978, 267p, pbck, miniem deukje, overgens prima 20.00 €

 • 10875 PAUSTOVSKIJ, Konstantin: Verre jaren, herinneringen aan het tsaristische Rusland, Amsterdam, AP Privédomein, 1970, 333p, pbck, deuk in rug, enkele roestplekjes op de bovennsnede, rafelig opengesneden, overigens intact 14.00 €

 • 5056 PELCKMANS, Paul: De ambitie van Werther, een wandeling langs de tederheidscultuur, Kampen, Kok Agora, 1996, 190p, pbck, potloodaantekeningen van Martin van Amerongen, ** over Thomas Mann, Ulrich Plenzdorf, Roland Barthes, Milan Kundera, Goethe ** 7.00 €

 • 9806 PELIKAAN-PRENT-BRIEFKAART met daarop een 1/16 verkleinde houtsnede van Jac. Van den Bosch waarop De Pelikaan d.d. 10 januari 1934 t.g.v." de vlucht Amsterdam-Batavia 18-22 en terug 27-30 december 1933 in 100 uren en 35 minuten" zp, zj (1934), 10,5x15cm, en aan ommezijde de woorden pelikaan-prent-briefkaart, licht gevlekt " Hulde aan de directie der KLM en haar koene mannen I. Smirnoff P.Soer J.M.H.Grosfeld C.N. van Beukering, dat het vliegtuig moge dienen tot heil en verbroedering der menschheid! " helft van de verkoop is ten bate van het Pelikaan-Comité 65.00 €

 • 4661 PELLICO, Silvio: Mijne gevangenissen, 's Gravenhage, Maatschappij van schoone kunsten, 1841, 4 dln in 1 band, 59; 68; 70; 53p, houtgravures van J. Coomans, verschillende titelbladen gescheurd, voorste titelblad onhandig afgesneden en geplakt, cont. halflederen band, 26.50 €

 • 10362 PEPER, Rascha: Fantoompoezen, Amsterdam, Querido, 2012, 151p, linnen met omslag, goede gelezen staat 10.00 €

 • 3966 PERRON, E. du: Cahiers van een lezer, reprint, inleiding Goedegebuure, Utrecht, Reflex, 5 delen ingenaaid in cassette 21.00 €

 • 7691 PERRY, J. ea: Honderd jaar sociaal-democratie in Nederland 1894-1994 SDAP PvdA, Amsterdam, Bert Bakker, 1994, 363p, ing, groot formaat ** verzending binnen Nederland 6,75 ** 15.00 €

 • 10152 PERSGESCHIEDENIS -- Extraordinare Courant, 1684, in twistmaand (= maart), Duytsland en aangrenzende Ryken, Vrankryk, Engeland, Nederlanden, Amsterdam, zp, 1684, 4pp origineel geschept papier, 15,8x19,5 cm, roestvlekkig aan de randen maar goed leesbaar ** origineel exemplaar, geen belgische internetcopie !! ** 300.00 €

 • 4081 PERSZUIVERING, Commissie voor de: Zuivering van het Nijgh-concern, Rotterdam, 1946, 34p, gestencilld, geniet, papier gebruind ** zeer zeldzaam** 50.00 €

 • 9378 PESTERIAANSE CABALE -- Zamenspraak gehouden in het ryk der dooden tusschen H.A.Wttewaal, B.de Gruyter en J.F. Roëll/ Tweede zamenspraak tusschen P.Vryburger, J.Voorregt en C. van der Stigt over (..) het nodig redres(..), 3 pamfletten, [Utrecht] zj, 65; 3;4p, , ing, titel ontbreekt (copie van Knuttel 20286/ 1784, 84p, ing, Knuttel 20958/ 1784,58p, ing, Knuttel 20956 ** patriotse protest- en spotpamfletten gericht tegen de vriendjespolitiek van de Utrechtse zetbaas van Willem V, W. N. de Pesters van Wulperhorst, bijgenaamd de Pest van Utrecht ** 100.00 €

 • 10903 PFEIL, Tom: Tot redding van het vaderland, het primaat van de Nederlandse overheidsfinanciën in de Bataafs-Franse tijd 1795-1810, proefschrift, zp, NEHA-Series III, 591p, pbck, redelijk 10.00 €

 • 10057 PHILIPS, Marianne: De doolhof, 1e druk, Bussum, van Dishoek, 1940, 221p, linnen (rug scheef en verbleekt), **met handgeschreven opdracht: v.d.s. voor L. Veenstra, met vriendschappelijke gevoelens ** 18.00 €

 • 10336 Pianobouw -- Pianobouw, 5e druk, Rotterdam, Rijken en de Lange, ca 1943, 31p m foto's en krantenknipsels over problemen op dit gebied, geniet, lichte gebruikssporen, overigens goed, 15.00 €

 • 1981 PICARD, Leo: Het einde van het Vlaamse nationalisme en de bevrijding van de Flamingant, Antwerpen, De Sikkel, 1950, 31p, geniet, 4o, buitenzijde gevlekt ** zeldzaam ** 65.00 €

 • 10493 PIERRE, José (samenstelling en inleiding): Seksuele obsessies, surrealistische séances 1928-1932, Utrecht, Ijzer, 1996, 218(IV)p, pbck, licht schuingelezen, leesvouw in rug, overigens goed 16.00 €

 • 10376 PIKKEMAAT, Guus: Eleonore van Aquitanië (1122-1204), Soesterberg, Aspekt, 2008, 607p, pbck, lichte gebruikssporen ** verzending binnen NL 6,75 ** 20.00 €

 • 9403 PILES, Roger de: Beknopt verhaal van het leven der vermaardste schilders met aanmerkingen over hunne werken, etc, (Abrégé de la vie des peintres) vertaalt door J.Verhoek, 1e dr Amsterdam, Balthasar Lakeman, 1725, XXVIII, 531 (4)p, conteporaine leren band met 5 ribben, rug versierd met vergulde stempels en titel, ornamenten op de bordranden, gebruikelijke slijtageplekken op hoeken, gebruind op de snede, binnenwerk goed 500.00 €

 • 10026 POESJKIN, A.S: Verzamelde werken deel 1: Proza en dramatische werken, vertaling Charles B.Timmer, 5e druk, Amsterdam, van Oorschot, 2003, 724p dundruk, linnen met omslag, prima staat, 19.00 €

 • 7729 POGGIO BRACCIOLINI: Het pauselijk leugenpaleis, amusante anekdoten uit de 15e eeuw, vertaling Patrick de Rynck, Leuven, Uitgeverij P, 2003, 55p, ingenaaid 10.00 €

 • 5135 POLAK, G.I: Gebeden der Israelieten voor het geheele jaar, 6e druk, Amsterdam, Joachimsthal, 1872, 128p, blind halflinnen (gebruikssporen, voorplat praktisch los), klein 8o 25.00 €

 • 10192 POLEN -- T'Koninkrijk Polen gelegen na de stelling van den Hr De L'Isle, ingekleurde kaart afkomstig uit: Weerelds Hand-atlas of nauwkeurig geografisch kaartboekje, Deventer, Jan de Lat en Almelo, Jacob Keizer, [1747], 32,5x ca 20 cm, met passepartout waarin scheurtje, geplakt op karton 425.00 €

 • 9515 POLIAKOV, Léon: De arische mythe, over de bronnen van het racisme en de verschillende vormen van nationalisme, Amsterdam, AP, 1979,436p, pbck, minder mooi maar inhoud goed leesbaar ** pakketpost in NL 6,75 ** 7.00 €

 • 9709 POLITIONELE ACTIES -- SPOOR-DIJKEMA, Mans: Achteraf kakelen de kippen, herinneringen aan generaal KNIL S.H.Spoor, legercommandant in Nederlands-Indië, opgetekend door zijn weduwe, Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 2004, 304p met vele foto's, linnen met omslag, als nieuw 20.00 €

 • 10383 POLKE -- Sigmar Polke, catalogus Stedelijk Museum Amsterdam, Amsterdam, 1992, 136p m vele ill, ing, gebruikssporen, 14.00 €

 • 7734 POOL, Rosey E: Lachen om niet te huilen, Rotterdam, Lemniscaat, 1968, 175p, ing m licht beschadigd omslag, verder prima 15.00 €

 • 9622 POS, W. Ph.: Structuur en partituur van het drama, openbare les gehouden bij de opening van zijn colleges als privaat-docent in de dramaturgie aan de Universiteit van Amsterdam op 13 oct. 1953, Assen/Amsterdam, Born, 1953, 19p, geniet, 14.00 €

 • 10951 POSTHUMA DE BOER, Eddy: Gezichten van de wereld, voorwoord Cees Nooteboom, catalogus bij de expositie in de Kunsthal, Amsterdam, Atlas, 2006, 4o, linnen met omslag, nieuwstaat 10.00 €

 • 2909 POTGIETER, J.C.; PANHUIS, J.L. van: Alteratie en ampliatie op de ordonnantie op de Schuitenveer, tusschen de steden Leiden en Den Haag, Leiden / Den Haag, Raad der stad Leiden / Raad der gemeente Den Haag, 30. October 1806, 6p, ** vastgestelde "vragtloonen" voor het vervoer van personen ** 36.00 €

 • 10433 PRAAG, Marga van en Ad van LIEMPT: Jaap & Max, het verhaal van de broers van Praag, Amsterdam, Nijgh en van Ditmar, 2011, 301p m foto's en register, gebonden met omslag, nieuwstaat ** porto pakketpost in NL** 9.00 €

 • 9003 PRAAG, S.E. van: De leerares, een joodsch verhaal, eerste deel, overdruk in: Leven en werken, maandblad voor meisjes & vrouwen o.l.v. E.C.Knappert et Annie Salomons, jaargang IX no 6, Amsterdam, Mij voor goede & goedkoope lectuur, juni 1924, pp 371 t/m 394, ing ** waarschijnlijk van Praag's debuut van nooit elders verschenen verhaal ** 100.00 €

 • 9636 PRAKKE, H.J: Uw naam, Dubbeld Hemsing, werd een program! Radio-voordracht tgv Dubbeld Hemsing's geboortedag(28 jan.1947 voor de R.O.N. gehouden) overdruk uit "Erica"-Drente-nummer, Maart 1947 8p geniet, voorzijde gevlekt, overigens goed 30.00 €

 • 7750 PREMSELA, B: Ter wille van het kind, aan de ouders en hen, die het willen worden, posthuum uitgegeven door zijn zoons Benno en Robert, Amsterdam, Blitz, 1946, 56p, gekartonneerd, goede staat, maar rugje mist **een van de vele manuscripten die Premsela Sr in zijn onderduiktijd gereed maakte ** 21.00 €

 • 9645 PRESSER, J.: Beeldbaarheid en beeldvorming in de jongste Amerikaanse historie,openbare les uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector in de politieke geschiedenis en de didactiek en methodiek der geschiedenis aan de UVA Amsterdam/Brussel, Elsevier, 1947, 23p, geniet, gesigneerd door de schrijver met handgeschreven opdracht, 100.00 €

 • 9216 Prijscourant -- Prijscourant kantoorartikelen De Bock & Co. N.V. Amsterdam, Amsterdam, 1938, 55p met ill, 4o, geniet 36.00 €

 • 7752 PRINS, Rabbijn A: Chanoeka lichtenfeest, aan onze jonge Joodse vrienden, Amsterdam, Joachimsthal, december 1946, 15p met los bijgevoegd inlegvel van de Ned-Isr Hoofdsynagoge in de Tulpstraat, waarin extra diensten worden aangekondigd t.g.v. Chanoeka en waar welke rabbijn spreekt. ** with very scarce leaflet announcing special services in Amsterdam with the names of the rabbis who are in charge there** 65.00 €

 • 10831 PRONK, Iris: Schrijven doe je zo, mmv Wim de Bie, Erwin Mortier ea, Amsterdam, Querido, 2008, 195p, pbck, nieuwstaat 7.50 €

 • 4523 PROOST: Proost Prikkels nr 66, Amsterdam etc, Proost, 1940, 28p, geniet, 20.00 €

 • 7755 Propria Cures Lustrumnummer 1965, nr 14 /15, Amsterdam, Clausen, 1965, 24p met omslag, ill Peter Vos, folio, geniet 15.00 €

 • 8991 PROPRIA CURES -- BOLKESTEIN, F/ BUREMA, M ea/ANONYMUS/ ZANDBERGEN, J(red): Frits Bolkestein, de PC artikelen 1957-1957/ PC, een bloemlezing uit de laatste 4 jaargangen van PC/ Leefde Willy Alfredo nog maar.. Een selectie van gedichten 1972-1985, 3 titels samen Amsterdam, PC, 1988, 53p, pb/Amsterdam, AP, 1958, 95p, ing m omslag dat gevlekt is/ Amsterdam, PC/AP, 1986, 62p, ingenaaid 18.00 €

 • 5091 PROPRIA CURES -- DAM, C. van ea/ DROSTE, P/ LIGTENBERG, L. en B. POLAK(red) Haalt alle toeters uit het vet, bloemlezing 100 jaar PC/ Ons blad zal een bijzondere plaats innemen, 100 jaar PC/ Een geschiedenis van PC 1890-1990, 3 titels samen Amsterdam, GTP, 1990, 136p, pb/ Asd, Universiteitsmuseum Agnietenkapel, 1990, 20p, geniet/ Nijgh & vDitmar, 1990, 382p m vele ill, ingenaaid 35.00 €

 • 9586 PROUST, Marcel: De kant van Guermantes I en II, vertaling Thérèse Cornips, Amsterdam, BB, 1986, 623p, gebonden met omslag ** pakketpost binnen NL 6,75 ** 43.00 €

 • 4957 PUCHINGER, G: Is de gereformeerde wereld veranderd?/ Hergroepering der partijen?/Hervormd-gereformeerd, één of gescheiden?/Christen en kunst/ Polarisatie? Gesprekken, 5 delen tesamen Delft, Meinema, 1966-1972, 30.00 €

 • 7758 PUTTEN, Bas van: Nachtlied, roman, Amsterdam, AP, 2009, 208p, pb 15.00 €

 • 9978 PUTTER, Ineke de: Sago op een tinnen bord, bewerking van het archief van Jan Petrus de Putter, bestuursambtenaar in Nederlands-Indië van 1932 tot 1944, aangevuld met schriftelijke en mondelinge herinneringen van zijn vrouw en kinderen, zp, Uitgeverij Ineke Jonker, 2005, 253p met foto's, ingenaaid 21.00 €

 • 10374 QUEIROZ, Eça de: De stad en de bergen, roman, vertaling Harrie Lemmens, Amsterdam, AP, 1992, 264p, linnen met omslag, goed 10.00 €

 • 10946 QUENEAU, Raymond: Odile, vertaling Karina van Santen en Martine Vosmaer, Amsterdam, Bezige Bij, 1990, 134p, pbck, goed 20.00 €

 • 10944 QUENEAU, Raymond: Hondsgras, vertaling en nawoord J.P. vd Sterre, Amsterdam, Bezige Bij, 1990, 334p, pbck, scheefgelezen, overigens goed 12.00 €

 • 10945 QUENEAU, Raymond: De blauwe bloemen, vertaling en nawoord J.P. vd Serre, Amsterdam, Bezige Bij, 1992, 252(I)p, pbck, goed 20.00 €

 • 10804 RABKIN, Yakov M: In naam van de Thora, de geschiedenis van de antizionistische joden, vertaling Hans Keizer, Antwerpen/ Amsterdam, Houtekiet, 2006, 336p, pbck, nieuwstaat, pakketpost 10.00 €

 • 8859 RADIUM -- Iets over radium en Radiumtherapie, Rockanje, Mij RORA [1917], 112p, ing, papieromslag ** reclamefolder uit de 1e wereldoorlog met geciteerde medische artikelen uit binnen- en buitenland over geconstateerde effecten van radium-modderbaden op verschillende ziektes** 45.00 €

 • 5154 RANDWIJK-LEZING --THIJN, E. v/ SOETENDOR, A./ NIEHAUS, C./SCHUYT, K./DETIEGE, L Solidariteit als norm/ Onderwijs in mededogen/ Een soort droom/ Naar de vermenselijking/Stap naar gelijkwaardigheid, nrs 1 t/m 5 Zomeruniversiteit Zeeland, 1993-2001, 30; 31; 30; 20; 20p, 5 cahiers geniet, in goede staat 25.00 €

 • 7772 RAU, Hugo: Brussel aan de Amstel, herinneringen aan Brusselaars in Amsterdam/ Een nederlandse wandeling in Brussel, Nederlanders aan de Zenne, Brussel. De Troyer, 1992, 40pp; 36pp m foto's, ing, nieuwstaat 10.00 €

 • 10777 REGENHARDT, J.W. mmv C.GROOT: Om nooit te vergeten … passages uit het verzet van de Palestina-pioniers en hun Nederlandse kameraden, zp, eigen beheer, 1984, 68p, geniet, naam op buitenzijde, overigens prima staat 10.00 €

 • 10977 REICH-Ranicki, Marcel: Mijn leven, vertaling Gerda Meijerink, Amsterdam, Bert Bakker, 2000, 380p m register, pbck, goede staat, pakketpost 10.00 €

 • 9635 REINHARDT, Staatssecretaris: Algemeen Plan tegen de werkloosheid, voordracht, gehouden in den Klub te Bremen, Berlijn, Stalling, 1933,28p, geniet, prima staat ** de nieuwe weg van Adolf Hitler ** 45.00 €

 • 6279 REININK, Maarten: Dagboek voor New York, brieven van een 16-jarige uit bezet Nederland aan een joods meisje in Amerika, 2 titels samen Bussum, Thoth, 2001, 262p m ill, gebonden 15.00 €

 • 7787 RENDERS, Hans: Gevaarlijk drukwerk, Een vrije uitgeverij in oorlogstijd, Amsterdam, BB, 2004, 255p met vele ill, linnen met omslag, enkele minieme scheurtjes in omslag, overigens nieuwstaat 14.00 €

 • 3419 RENKUM -- Renkumsche Courant 1933 waarin opgenomen de Nieuwe Renk. Courant, nieuws- en advertentieblad voor Renkum, Heelsum en omstreken, Renkum, Manasse, 1933, ca 230pp met vele advertenties en tekst, folio in halflinnen karton, 47cm x 64cm, gebruikssporen ** zeldzaam ** 125.00 €

 • 10183 RENSBURG, Eugene: Veluws tafereel met boerin, huizen, hooiberg, en put, originele ets gesigneerd, 12,5x8cm in passepartout van 21,9x24,5cm, zp ca 1970 , goede staat ** foto op aanvraag ** 20.00 €

 • 10182 RENSBURG, Eugene: Weg naar Elspeet Veluwen '70, originele ets gesigneerd, 12,5x8cm in passepartout van 21,9x24,5cm, zp ca 1970 , landschap met hooiberg, herder, dieren en boerderijen, goede staat ** foto op aanvraag ** 20.00 €

 • 10050 REVE, Gerard -- Gerard Reve 65, speciaal nummer Elseviers Weekblad, Amsterdam, EW, 44e jaargang nr 49, 10 december 1988, 172p waarvan de pp 120 t/m 139 zijn gewijd aan Reve, geniet, prima staat 30.00 €

 • 8840 REVE, Gerard Kornelis van het: Tien vrolijke verhalen, 2e dr, Amsterdam, van Oorschot witte olifant, 1962, 166p, gebonden met compleet omslag, rug en randen licht gebruind 10.00 €

 • 9866 REVE, Gerard: Terugkeer, gedichten, 3e dr, inleiding Tom Rooduijn, Schoorl, Conserve, 1999, 69(II)p, linnen met omslag, goed 14.00 €

 • 9281 REVE, Gerard: Een circusjongen, levensroman, Amsterdam, Athenaeum, 1975, 188p, linnen met omslag, naam op schutblad en uitgeknipt hoekje, overigens goed 10.00 €

 • 8843 REVE, Gerard: De Avonden, een winterverhaal, Jubileumuitgave 2e dr, Amsterdam, Athenaeum Polak en van Gennep, 1978, 224p, linnen met licht verkleurd omslag 16.00 €

 • 9276 REVE, Karel van het -- HOLMAN, Theodor: Karel Zjizn njenoezjnogo tsjelovjeka, Amsterdam, Aarts, 1991, 199p m register, ingenaaid, licht schuingelezen, 20.00 €

 • 10540 REVE, Karel van het: Afscheid van Leiden, 1e dr, Amsterdam, van Oorschot, 1984, 254p, ing, vlekje op de snede, naam op schutblad, overigens goed 7.00 €

 • 10539 REVE, Karel van het: Nacht op de kale berg, 2e dr, Amsterdam, van Oorschot, 1979, 214p, ingenaaid, gebruikssporen 7.00 €

 • 10010 REVE, Simon van het: Voorpublicatie van De avonden in Het Woord, Amsterdam, Bezige Bij, 1947, pp 113-136, ingenaaid, gebruikssporen, papier gebruind 10.00 €

 • 8504 REYNAART -- Een zeer genoeglijke en vermakelijke historie van Reynaart de Vos met hare moralisatien als ook argumenten voor de capittelen(..) van nieuws overzien ende verbeterd, Amsterdam, Holkema & Warendorf [1942] Dwergenreeks, 117(II)p, bandontwerp J.J. van Kralingen, boekverzorging J. van Krimpen, or linnen, sterke gebruikssporen 15.00 €

 • 10206 RHEES -- MERIAN, Matthäeus: 1 platteggrond nr 120 uit Topographia Germaniae inferioris(1659), originele ongekleurde kopergravure van Rhees over een dubbele pagina (38,5x 32cm), licht gebruind aan de rand, vouw in rand 30.00 €

 • 10207 RHYNBERG -- MERIAN, Caspar: 1 plattegrond nr 121 uit Topographia Germaniae inferioris(1659), originele ongekleurde kopergravure van Rhynberg over een dubbele pagina (39,5x 32cm), licht gebruind aan de rand, vouw in rand 30.00 €

 • 2128 RIEMENS-REURSLAG, J: Nieuwe zakelijkheid in opvoeding, Amsterdam, Holkema en Warendorf, 1932, typografische verzorging en ills door Ch. Muratti,128p, gebonden, versierde linnen band, 64.00 €

 • 9304 RIES, L.A -- HEIDE, A. van der/ BOUMAN, H.J: De zaak tegen Mr. L.A. Ries, thesaurier-generaal bij het Departement van Financiën, eenige beschouwingen en kritische opmerkingen/Nota van Mr.H.J.Bouman betreffende de vervolging/Tweede Nota, 3 boeken samen Den Haag, Leopold, 1936, 72p, ing/ zp, (1936), 91p, ing/ zp (1937), 87p, ingenaaid ** verdediging en pleidooi door de advocaat van Ries ** 120.00 €

 • 2580 RIESEN, G.N.H. van: Geillustreerd handboek over paardenkennis, fokkerij, dressuur, hoefbeslag, het paardrijden en rijden van den bok, ziekten, paardenhandel, enz, Zutphen, van Belkum Az. [ca 1912], VI (II), 262p (1)p met 96 afbeeldingen, percaline reliëfband met vergulde letters, prima staat ** met los bijgevoegd: kwitantie anno 1916 van F.J.Fuchs, rijtuig- en automobielmaatschappij in Batavia, voor 1 maand stalling paard + stroo, fl 31,10 ** 150.00 €

 • 10482 RIMBAUD -- MICHON, Pierre: Rimbaud de zoon (Rimbaud le fils), vertaling Rokus Hofstede, Amsterdam, van Oorschot, 1998, 103p, pbck, goed 5.00 €

 • 10484 RIMBAUD, Arthur: Brieven 1870-1875, vertaald door Paul Claes, tweetalige uitgave, Amsterdam, Athenaeum Polak en van Gennep, 2002, 166p, linnen met omslag, nieuwstaat 30.00 €

 • 10483 RIMBAUD. Arthur: Obscene gedichten, een keuze uit niet eerder vertaalde poëzie van Rimbaud en Verlaine, samenstelling Lex Spaans, vertaling uit het Frans Judith Mok, Amsterdam, Arena, 1991, 46p, gebonden met omslag, goed 8.00 €

 • 10918 ROBIN: De zoon van Rembrandt, Antwerpen, Blloan, 2011, 303p, stripverhaal, pbck, nieuwstaat 19.00 €

 • 10260 RODENKO, Paul: Verzamelde essays en kritieken I, bezorgd door Koen Hilberdink, Amsterdam, Meulenhoff, 1991, 598p met register, gebonden met omslag, nieuwstaat ** verzending in NL 6,75 in EU 9,45 ** 30.00 €

 • 10254 RODOREDA, Mercè: Gebroken spiegel, roman, vertaling Robert Adelaar, Amsterdam, BB, 1991, 356p, pbck, goed 8.00 €

 • 3324 RODRIGUES DE MIRANDA, S.: De vrouw de woning en de waschtobbe, Amsterdam, ontwikkeling, 1924, 16p, geniet, 14.00 €

 • 10043 ROEMER, Astrid: De achtentwintigste dag, briefboek/ Gewaagd leven, 2e druk, gesigneerd, 2 boeken samen, Breda, de Geus, 1988, 34p, ingenaaid, nieuwstaat/ Amsterdam, AP, 1996, 239p, pbck, gesigneerd 15.00 €

 • 10349 ROGERS, Carl R: Mens worden, een visie op persoonlijke groei (On becoming a person), Utrecht, Bijleveld, 1995, 316p, pbck, goed 14.00 €

 • 3360 ROLAND HOLST-vd SCHALK, Henr: Over leven en schoonheid, opstellen over aesthetische en ethische onderwerpen, Arnhem, van Loghum Slaterus, 1925, 488p, linnen 15.00 €

 • 10521 ROLIN, Olivier: DE leeuwenjager en Manet, vertaling en nawoord Katelijne de Vuyst, Utrecht, Ijzer, 2011, 187p m ill, pbck, goed 6.00 €

 • 9110 RÖLING -- PLOEG, H.J.L. vd ea: Matthijs Röling, schilderijen, Amsterdam, Galerie Mokum, 1993, 143p, linnen met omslag, gesigneerd door de schilder 40.00 €

 • 8937 ROMEIN, Jan: Het fascisme in de internationale politiek, Waakzaamheid 3e reeks nr 1, Rotterdam, Nijgh en van Ditmar, 1939, 32p, geniet, ontwerp Jan Bons 20.00 €

 • 1938 ROMEIN, Jan: Een historisch moment, de betekenis der nieuwe sovjet grondwet, Amsterdam, Contact, 1936, 38p, met foto's en fotomontages van BROGEL, geniet (kleine gebruikssporen) ** uitbundige pro-Stalin propaganda!** 25.00 €

 • 10444 ROMIJN MEIJER, Henk -- speciaal nummer De Parelduiker: Henk Romijn Meijer 1929-2008, jg 16, nr 3/4, Amsterdam, 2011, 160p m foto's, ing 7.50 €

 • 10278 ROOY, Piet de ea(red): Waakzaam in Amsterdam, hoofdstad en politie vanaf 1275, Amsterdam, Boom, 2011, 627p, gebonden, nieuwstaat ** verzending in NL 6,75 ** 13.00 €

 • 9081 ROS, Martin: Bloednacht Mayerling 1889-1945 / Liefde en ouderdom, 2 boeken samen, Antwerpen/Baarn, Hadewych, 1989, met 62 pp ill, pbck / Amsterdam, Arbeiderspersm 2e druk 1993, 200p, pbck, beiden met opdracht van Martin Ros aan Martin van Amerongen, met getypte en met de hand gecorrigeerde persoonlijke brief van de auteur, 75.00 €

 • 10610 ROSENBERG, Jacob G: East of Time, Australia, Brandl & Schlesinger, 2011, 220p, pbck, as new 18.00 €

 • 9595 ROTH, Joseph: De geschiedenis van de 1002e nacht, vertaling J.Verstraete Bilthoven, Nelissen, 1965, 212p, or linnen 15.00 €

 • 9418 ROTTERDAM -- Plattegrond van Rotterdam met beknopte gids van Rotterdam en alphabetische stratenlijst, nieuwe uitgave, Rotterdam, Bredée, (1914), 78(II)p, ingenaaid met uitslaande kleurenlitho van Stadler & Sauerbier, totaal formaat van het vouwblad 61x64,5 cm, formaat van de kaart: 47x 48cm, gerepareerd scheurtje, overigens intact 150.00 €

 • 10191 ROTTERDAM -- Origineele afbeelding van de Nieuwe Delftsche Poort der stad Rotterdam, volbouwt 1773 [Amsterdam, Mourik] In de Mercurius Augustus 1774, los blad met ets, 21x 15,5cm, goede staat 150.00 €

 • 7829 ROTTERDAM -- Oud en nieuw Rotterdam, plattegrond van de binnenstad van vóór mei 1940, met het plan van de nieuwe stadskern en de stand van de herbouw op 18 mei 1955, schaal 1: 5000, Rotterdam, Gemeentewerken afd Kartografie [1955], 51x75 cm in kleur, opgevouwen 17,7x25,6cm, buitenzijde groezelig 35.00 €

 • 7837 ROYEN, D.V.: Ordre op de bon-reparatien, klapper-lantaern en bon-geldt, Leyden, Geregten der stadt Leyden, 5 augusty 1733, 3p, naam en een paar nummers in kroontjespen op eerste bladzijde, lichte gebruikssporen 25.00 €

 • 2874 RUSSELL of Liverpool, Lord: De gesel van het hakenkruis, een korte geschiedenis van de oorlogsmisdaden der Nazi's, vertaald door Jan Vrijman, Amsterdam, Bezige Bij, derde druk 1955, 283p, linnen, 15.00 €

 • 3450 SAALTINK, Hans: Joris Ivens 65 jaar, Amsterdam, Nederlands Filmmuseum, 1964, 23p, geniet, met foto's, 9.00 €

 • 9473 SACHER, H ( verzameld door): Het zionisme en de toekomst der Joden, opstellen van verschillende schrijvers (Zionism and the jewish future), vertaald door Caroline Franken, deel 1 en 2, Deventer, van der Burgh [1916] 156 en 166p in 1 linnen band, wat stempels, goed exemplaar 14.00 €

 • 7846 SACHS, Hans: De duivel en het oude wijf, toneelstukje, Amsterdam, AJC, 1931, 16p, geniet met omslag in zwart en rood door Fré Cohen 15.00 €

 • 10030 SALTYKOW, M.E: De familie Golowljow, 2e druk, Amsterdam, van Oorschot, 1987, 310p, pbck, goede staat, 10.00 €

 • 9104 SAMAMA, Leo: Voorspel tot een nieuwe dag, 70 jaar Nederlandse muziek 1915-1985, Amsterdam, Querido, 1986, 323p, ing, goed ** verzendkosten binnen Nederland 6,75** 10.00 €

 • 10687 SAND, George: Metella, vertaling Rosalien van Witsen, tweetalige uitgave nederlands en frans, Groningen, Boekwerk, 1994, 155p, pbck, nieuwstaat 7.00 €

 • 8620 SANDBERG STEDELIJK MUSEUM CATALOGI De duivel in de beeldende kunst/ Vals of echt?/ Ouborg/ Picasso Guernica/ Hedendaagse negerkunst uit centraal-Afrika/ Leven met beelden/ Henry Moore, alle 7 in één koop Amsterdam, Stedelijk Museum, 1952-1961, 7 catalogi geniet, 4o ** 94, 96, 120, 147, 167, 198 en 275 40.00 €

 • 9976 SANDBERG, Henri: Dolle dinsdag was niet nodig! Herinneringen aan de jaren 1941-1945, met een antwoord van Lou de Jong, Amsterdam, SoMa, 1979, 16p, geniet, reeks kleine geschiedenis ** verwijt aan de Jong dat hij door zijn onbesuisde uitspraken voor de microfoon Dolle Dinsdag heeft veroorzaakt ** 15.00 €

 • 10607 SANDERS, Ewoud: De handel en wandel van de boekenjood, over vermaarde, vergeten en fictieve straatboekhandelaren, Heemstede, eigen beheer, 2014, 143p, halflinnen, nieuwstaat 12.00 €

 • 2087 SANDWIJK, Gijsbertus van: Prenten-Magazijn voor de jeugd met 120 houtsnee-gravures, vierde jaargang, Purmerende, J.Schuitemaker, 1845, (II)32; 32; 22; 32; 32; 32 (I), zonder omslag, losse katernen, waarvan sommige bladen los, sommige ingescheurd ** Vaderlandsche geschiedenis 1795-1815/Aardrijkskunde: Nederlandsche bezittingen in Afrika, Java, Palembang, Fort Zeeland/ Spreekwoorden/ Kermisvermakelijkheden/ Bijbelsche geschiedenis/ Natuurlijke geschiedenis. Uiterst zeldzaam** 65.00 €

 • 8727 SARPHATI -- BOTTENHEIM, S: Dr Samuel Sarphati en zijne beteekenis voor Amsterdam, Amsterdam, Joost van den Vondel, 1945, 29p m ill, ing, prima exemplaar ** daarbij 2 ingekleurde kaarten (bijlagen 9 en 10 bij J. van Eck's De Amsterdamsche Schans en de Buitensingel (1948), 3x Amstelografie(1957), briefhoofd 1956, folders, Cultureel entremets, krantenknipsels over Sarphati's Amstel Hotel ** 45.00 €

 • 9500 SARPHATI, Samuel -- Catalogus van een bijzonder uitgebreiden, ja weergaloozen topographischen Atlas van Amsterdam(..) voorts van eenige werken over Amsterdam(..) nagelaten door wijlen den wel-edelen zeer geleerden Heer S.Sarphati, Amsterdam, Frederik Muller, 1866, 114p met 3429 nrs en prijsaantekeningen, ingenaaid, scheefgelezen, voorzijde omslag ontbreekt, enkele gebruikssporen, zeer goed bruikbaar 250.00 €

 • 7864 SATRICUM -- WAARSENBURG, D.J: Satricum, kroniek van een opgraving, Satricana deel 4, Tonden, Stichting Nederlands Studiecentrum voor Latium, 1996, 100p m foto's, ing 10.00 €

 • 10843 SAUNDERS, George: Tien december, vertaling Harm Damsma en Niek Miedema, Amsterdam, Podium, 2013, 278p, ingenaaid, nieuwstaat 18.50 €

 • 10520 SAVATER, Fernando: Het goede leven, ethiek voor mensen van morgen, 8e dr, Utrecht, Bijleveld, 2006, pbck, goed 5.00 €

 • 8498 SAVENIJE, Wenneke: Over Mozart gesproken, Wenneke Savenije in gesprek met Amsterdam, Nieuw Amsterdam, 2007, 376p met mp3 cd, ing, nieuwstaat 12.00 €

 • 9825 SCARABÔTOLO, Hélio A: Beknopte geschiedenis van de Braziliaanse letterkunde, vertaling M.H.Houwens Post, Amsterdam, Boekhandel Plus Ultra, 1952, 53p, kartonnen bandje, met handgeschreven opdracht van de auteur aan Dolf Verspoor, 20.00 €

 • 5148 SCHAAP, S.; WAGENAAR, L.: Orach Tefilah, handleiding voor de Israëlitische jeugd tot het leeren vertalen der gebeden, 1ste stukje, Amsterdam, Joachimsthal, 1892, 9pp, geniet, 12.00 €

 • 10644 SCHACTER, Daniel L: De kunst van het geheugen, de herinnering, de hersenen en de geest, Amsterdam, Anthos, 1997, 446p, pbck, naam op titelblad, overigens nieuwstaat, pakketpost 12.00 €

 • 7868 SCHAKEN -- FLOHR, Meester Salo: Euwe-Aljechin, de wedstrijd om het wereldkampioenschap schaken, analyse der 30 partijen, originele bijlage van het Algemeen Handelsblad [Amsterdam] Algemeen Handelsblad[1936], 40p, 21,2x 28cm met diagrammen, papier gebruind, buitenzijde scheurtjes zonder schade aan de tekst 25.00 €

 • 10659 SCHAMA, Simon: Overvloed en onbehagen, de Nederlandse cultuur in de Gouden Eeuw, Amsterdam, Contact, 1989, 682p m z/w ill, pbck, leesvouw in rug, overigens goed, pakketpost 10.00 €

 • 10006 SCHENKMAN, J: Pierrot, Amsterdam, Vlieger (1907) , 32p met 16 ingekleurde teekeningen van Louis Raemaekers, 4o oblong halflinnen met gemarmerde platten, gebruikssporen (vlekkig, enigszins los in band, hoeken gestoten), reeks: Verjongde Oudjes nr 1 70.00 €

 • 8728 SCHEPP, S.M: Honderd gezegden en verhalen onzer Rabbijnen, opgedragen aan de Israëlietische jeugd door S.M.Schepp te Maastricht, 2e druk, Amsterdam, Joachimsthal, 5659-1899, 64p, rood-zwart Jugendstil reliefbandje, voorste binnenkneep los, overigens prima staat 20.00 €

 • 9972 SCHETSKAART -- Schetskaart van de Italiaansch-Turksche oorlog (1911-1912) 65,5 x 84cm np, ca 1913/'14, 65,5 x 84cm, de gebieden van Italië en Italië nationaal ingekleurd, gaatjes op sommige hoeken, buitenzijde smoezelig 50.00 €

 • 7874 SCHILDER, A.H.: Pneuma, (Soest, Schilder), 1984, 55p zwart/wit foto's, ingenaaid, 20.00 €

 • 3005 SCHIM, Jan en REITZ, Wilh. Otto: Aanmerkingen over den loop van Merkurius/ De berekening van kunsttallen Z.p., (1755 en 1756), pp 117- 224, bijeengebonden in blinde gemarmerde kartonnen band, rug vergeeld, blauwe vlek op laatste blz langs de naad, tekst onaangetast, verder goed, 65.00 €

 • 10340 SCHMIDT, C: Om de eer van de familie, het geslacht Teding van Berkhout 1500-1950, een sociologissche benadering, Amsterdam, De Bataafsche Leeuw, 1986, 280p m vele ill, gebonden met omslag, naam op schutblad, opdracht vd schrijver, prima staat 15.00 €

 • 9438 SCHOLTEN, Reinhard Lodewijk Over makelaars in zee-assurantie, academisch proefschrift, Amsterdam, Metzler & Basting, 1879, 84 (X)p, goud op snee, groene verkleurde reliefband, schutbladen gevlekt, vuil en bobbelig, inhoud prima ** met de opmerkelijke laatste stelling van deze aankomende rechtsgeleerde: "Algemeen stemrecht is af te keuren" ** 175.00 €

 • 7900 SCHOMPER, Pans: Indië vaarwel, de belofte van de eierboer, 4e druk, Amsterdam, Drukkerij Peco, 1995, 244p, pbck 15.00 €

 • 8478 SCHÖNBERGER, Elmer: Het gebroken oor, over muziek, Amsterdam, Meulenhoff, 2005, 391p, pbck ** pakketpost in NL 6,75 ** 18.00 €

 • 10462 SCHOPENHAUER, Arthur: De wereld deugt niet, vertaling Dinke Davids, Amsterdam Privédomein, 1992, 434p, ing met omslag, prima staat, pakketpost 20.00 €

 • 10395 SCHOPENHAUER, Arthur: Bespiegelingen over levenswijsheid, vertaling Hans Driessen, 5e dr, Amsterdam, WB, 2004, 254p, ing, lichte gebruikssporen 15.00 €

 • 1940 SCHORER, Willem en WYN, Hendrik van: Dertig rechtsgeleerde vraagen, uit de Inleidinge tot de Hollandse Regtsgel. van Hugo de Groot(..), 's Gravenhage, Johannes Mensert, 1777, XX, 159p, or. contemp. leren band (gebruikssporen: hoekjes gestoten) THIS IS THE ORIGINAL COPY, NO REPRINT 175.00 €

 • 9332 SCHOTEL, B.A.: Het bloed der aarde zingt in Hitlerland, Baarn, Bos en Keuning, Libelle-serie 371-372, (1939), 69p, ing, licht stokvlekkig op de snede, vouw in voorplat, overigens goed ** bewondering voor Hitler en de "dichter"Baldur on Schirach" ** 23.00 €

 • 2344 SCHOUTEN, D.: Catalogus voor het werf- reederij- en havenbedrijf 1940, 's Gravenhage, (1940), xxxi; 166p met vele ills en reklames, halflinnen, 4o, licht stokvlekkig, 40.00 €

 • 9371 SCHREUDERS, Piet: Paperbacks, U.S.A. een grafische geschiedenis, 1939-1959, Amsterdam, Loeb, 1981, 248p met vele ill en namenregister, pbck 7.00 €

 • 10622 SCHUT, E: Geschiedenis van de Joodse gemeenschap in de Pekela's 1683 - 1942, Groninger Historische Reeks 7, Assen/Maastricht, van Gorcum, 1991, 247p, pbck, nieuwstaat 14.00 €

 • 4942 SCHUTTE, J.A: Spreekwijzen voor het meerendeel aan het dagelijksch leven ontleend, 2e dr, Zutphen, Thieme, 1907, 80, VIIIp, ingenaaid, rugje deels beschadigd 30.00 €

 • 10347 SCHWALBE, Will: De leesclub voor het einde van het leven(The End Of Your Life Book Club) , vertaling O. Biersma en L.Dorresteyn, Amsterdam, Ambo, 2012, 304p, gebonden met omslag, enige strepen in de bibliografie achterin, overigens goed 18.00 €

 • 9767 SDAP Congresverslagen: Verslag van het 14e, 15e, 16e, 17e, 19e, 21e , 22e en Buitengewoon Congres der SDAP, 8 verslagen samen, Amsterdam, SDAP, 1908 t/m 1917, ca 80pp p stuk, ingenaaid, gebruind, lichte gebruikssporen 85.00 €

 • 10970 SEBALD, W.G: De emigrés (Die Ausgewanderten), vertaling Ria van Hengel, Amsterdam, BB, 2005, 254p, gebonden met omslag, nieuwstaat 15.00 €

 • 2586 SEMMELINK, J.: Geschiedenis der Cholera in Oost-Indië vòòr 1817, met eene kaart, Utrecht, Breijer, 1885, XII, 494 onafgesneden pp, percaline reliefband, hoeken licht gestoten, slijtageplekken op de band, 1 miniem bibliotheekstempel op titelblad, 40.00 €

 • 8534 SEUMEREN-HAERKENS, Margriet van(red): Een mooi ding, ambacht, vormgeving, kunst 1890-2010, tentoonstellingscatalogus, Wormer, Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 2010, 168p m vele ill, ing, nieuwstaat 17.00 €

 • 10618 SFAR, Joann: De kat van de rabbijn compleet, 5 delen samen, vertaling Ruben Verhasselt, Amsterdam, Oog en Blik Classics / BB, 2013, 288p, pbck, nieuwstaat 28.00 €

 • 4556 SHAKESPEARE met John FLETCHER:-- HAMILTON, Charles: Cardenio of Het tweede treurspel van de Jonkvrouwe, vertaling Peter Verstegen ea, Baarn, Bodoni, 1996, 398p met ill en register, linnen met omslag 20.00 €

 • 10799 SHEPHARD, Ben: Na zonsopgang, de bevrijding van kamp Bergen-Belsen, 1945, Amsterdam, Contact, 2005, 288p, pbck, nieuwstaat 5.00 €

 • 10703 SHORTO, Russell: Amsterdam, geschiedenis van de meest vrijzinnige stad ter wereld, Amsterdam, Ambo, 2014, 403p, pbck, nieuw, pakketpost 20.00 €

 • 9485 SHYLOCK -- GROSS, John/ AMERONGEN, Martin van: Shylock, four hundred years in the life of a legend/ Shylock, woekeraar, 2 titels samen, London, Chatto and Windus, 1992, 353p, hardcover, dj, good copy/ Amsterdam, Mets en Schilt, 2002, 46p, ingenaaid, nieuwstaat 12.00 €

 • 2451 SICK SACK (=ps van Bertus AAFJES): Warenhuis wankelt, (Amsterdam), de Woedende Wesp, 1946, 38p m ill van Bantzinger, ingenaaid (buitenzijde gebruind) 10.00 €

 • 10139 SIEGENBEEK VAN HEUKELOM, A.A: Brieven aan Bernard, 2e dr, Amsterdam, eigen beheer, 2001, 54 ongenummerde eenzijdig bedrukte pp, gebonden, 11,5x14,9 cm, nieuw 20.00 €

 • 10760 SIJIE, Dai: Balzac en het Chinese naaistertje, vertaling Jan de Meyer, Amsterdam, AP, 2001, 182p, pbck, goed 6.00 €

 • 10675 SILLEVIS, John: Hollandse aquarellen uit de 19e eeuw uit het Prentenkabinet, Rijksmuseum Amsterdam, Amsterdam, 1985, 22p en 62 afb met commentaar, z/w en kleur, ing, nieuwstaat 9.00 €

 • 5511 SIMONSZ, A. FOKKE: De vaderlandsche historie in themata, Amsterdam, Arend Fokke Simonsz, 1783, 151p, in nieuwere linnen band met goudopdruk, naam A. Ver Huell 1834 op schutblad en 1883 op titelblad, met tekeningen van Ver Huell op 1 van de platen met de hand bijgetekend, in goede staat (rug verkleurd), 800.00 €

 • 7940 SINGEL262 -- Complete serie jaarboekjes en -boeken van uitgeverij Querido 1948 t/m 1990, 43 titels in totaal, Amsterdam, Querido, 1948 t/m 1990, 43 exemplaren, verschillende maten, soms gebruikssporen 400.00 €

 • 2733 SINGELS, Han; MAK, Geert: Foto's voor de Groene van Han Singels, teksten van Geert Mak, Amsterdam, De groene amsterdammer, 1985, ca 44pp, pbck, 4o, vele foto's, prima 5.00 €

 • 9208 SJETSJKOWA, L.S: Beknopte Nederlands-Russische tolk, 3e dr/ Russisch-Nederlandse tolk, 2 titels samen Moskou, Uitgeverij Russische taal, 1979, 192p, kunstleer/ 1980, 280p, pbck 15.00 €

 • 7943 SLATIUS, Hendrik; CORVINUS, Johannes Arnoldi: De gepredestineerde dief, ofte een t' samensprekinge gehouden tusschen een predicant der Calvinusgezinde, ende een dief, die verwesen was om te sterven; de bekeeringe van den gepredestineerden dief, 2 delen in 1 band, Gedruckt nae de copye tot Frederick-stadt, (ca 1660), 37p; 83p, perkamenten band, naam op schutblad, in goede staat, band iets gevlekt maar wel stevig, tekst schoon, Knuttel 2979 **voorafgegaan door een lijst namen der leeraren, by de welken de Leere der precise predestinatie werdt gedreven, ende in dit Traktaet worden aengewesen** 500.00 €

 • 8427 SLAUERHOFF, J: Verzameld proza, 2 delen linnen in cassette, Den H, Nijgh en van Ditmar, 1975, 974p, 2 delen linnen, nieuwstaat 30.00 €

 • 9800 SLEESWIJK: Sleeswijk's atlas van Nederland voor wandelaars, wielrijders en automobilisten, schaal 1: 400000, Bussum, Sleeswijk, (1927), 1 overzichtskaart en 8 uitslaande gekleurde kaarten, 30p alphabetische klapper, waarvan het papier is gebruind, gebonden, oblong, gebruikssporen, stempels op titelblad, gespleten op de voorkneep, bandje sleets ** waarin de ontworpen afsluitdijk naar het plaatsje Piaam ** 19.00 €

 • 10971 SLICHT, Frits: Verteld om niet te vergeten, herinneringen aan de joodse bewoners van Amsterdam Oost/Transvaalbuurt 1925-1945, Amsterdam, eigen beheer, 2014, 114p met foto's, ingenaaid, goede staat 14.00 €

 • 2581 SLOB, W: Leidraad voor de landelijke rijvereenigingen, Den Haag, Ten Hagen, 1926, 99p, ingenaaid 40.00 €

 • 3339 SLOTEMAKER, A: De symbolen der Vrij-Metselaren, hun oorsprong en ontwikkeling, Eerste Graad, 1e gedeelte: de Voor-wijding, Den Haag, van der Loeff, 1901, 91p, ingenaaid, goede staat ** zeer zeldzaam** 265.00 €

 • 10974 SLOTERDIJK, Peter: Woede en tijd, een politiek-psychologisch essay, vertaling Hans Driessen, Amsterdam, SUN, 2007, 319p, pbck, goede staat 10.00 €

 • 9441 SLUIJS, D.E. en Jacob HOOFIEN: Handboek voor de geschiedenis der Joden, Amsterdam, J.B.de Mesquita, 1870/'71/'73, 424;XXV; 323;XXX(I);(V)XI, 672; LXVI (II)p, 3 delen halflinnen blinde schoolbanden (sterke gebruikssporen, onhandige reparaties, sommige vochtplekken, maar zonder schade aan de tekst) 100.00 €

 • 9448 SLUYSER, Meyer: Niemand die het antwoord weet, Amsterdam/ Antwerpen, Kosmos, 1967, 144p, pb ** met handgeschreven opdracht van de schrijver ** 20.00 €

 • 10768 SMET, Rudy (red): Jodendom in China/ Jews in China, colloquium dd 28/29.11, 1981, Gent, Rijksuniversiteit, 1984, 84p, pbck m knipsels, ing, teksten in nederlands en engels, goede gebruikte staat 19.00 €

 • 9442 SMITH, Ronald: Van den Congo tot Zanzibar, of Stanley in Tropisch Afrika, naar de tweede engelsche uitgave van Ronald Smith en andere gegevens bewerkt door H. Poutsma, Leeraar H.B.School te Almelo, Amsterdam, Stemler, 1890, 176, Ivp, met portret va Stanley en 8 z/w platen waarvan 2 dubbel, or. Hlin, deel rug mist, randen geschaafd ** de boekhandel/uitgever gebruikt hierbij de achterkant van dit boek om de verkoop van de " H.K.H. Prinses Wilhelmina Pen" te promoten ** 50.00 €

 • 10393 SMITH, Zadie: NW, vertaling Jan de Nijs, Amsterdam, Prometheus, 2012, 358p, pbck, nieuwstaat 15.00 €

 • 10394 SMITH, Zadie: Over schoonheid, 7e dr, Amsterdam, Prometheus, 2008, 414p, pbck 15.00 €

 • 10392 SMITH, Zadie: Het boek van andere mensen, Amsterdam, BB, 2008, 287p, gebonden, nieuwstaat 9.00 €

 • 10510 SNIJDERS, A.L: De taal is een hond, Heimelijke vreugde, Amsterdam, Thomas Rap, 2011, 287p, pbck, 2e dr, met handgeschreven opdracht van de schrijver, nieuwstaat 25.00 €

 • 9435 SNITKER, Willem: To Miles ( Davis), [Heemstede] [Galerie de Bleeker] 1987, Hardcover boards 21x 29,6 hold together by plastic spiral binding, contents 7 original linocuts in red and black with free decor. in col. felt tip pen, one sm. linocut on 1st page, ed of 1/1, signed, number 77 95.00 €

 • 9434 SNITKER, Willem: Een etmaal voor een boek van klasse ! [Heemstede] Edition de Bleeker, dec 1986, 12pp combination of collage and handwritten text, edition of 1/1, stapled, 14,7cmx 18,7cm , signed by the artist 95.00 €

 • 9390 SOCIALISME -- 100 zangen voor het volk, Gent, Samenwerkende Maatschappij Het Licht, ca 1900(?), 126p, ingenaaid, oblong, papier gebruind en beduimeld ** op titelblad herdoopt tot 107 zangen ** 30.00 €

 • 9325 SOETENDORP, J. en R.A.LEVISSON: Hagadah voor Pesach, Amsterdam/ Den Haag, Verbond van Liberaal religieuze Joden, 1964, 56p m ill, or ing 9.00 €

 • 10590 SON, Salomon van: Ik zeg nu, nu, 430 jaar wel en wee van een Nederlandse Joodse familie, Amsterdam, eigen beheer, 1992, 458p reprodruk m z/w ill, or linnen, nieuwstaat met daarbij: Blanes 3 juli 1992 over sefardim, joodse genealogie 35.00 €

 • 10437 SONTAG, Susan: Herboren: dagboeken en aantekeningen 1947-1963, nagelaten werk deel II, Amsterdam, BB, 2009, 334p, pbck, leesvouw in rug, overigens goed 10.00 €

 • 10975 SPAAN, Henk: De rapen zijn gaar, les carottes sont cuites, een tweede huis in Frankrijk, Amsterdam, Nieuw Amsterdam, 2009, 224p, gebonden met omslag, nieuwstaat 5.00 €

 • 7970 SPAARNESTAD -- VERRBIEST, J.V.L.M./ Spaarnestadiana nr 3: Tantièmemisten, "in fraudem legis"/ nr 4:De R.K. pers door Spaarnestadbril gezien/ nr 5: Nazi-regeering en Spaarnestad, 3 pamfletten samen, Amsterdam, Fidelitas, [1936], 15; 20; 16p, geniet ** ernstige kritiek van frauduleuze financiële manipulaties binnen de uitgeverij en politieke bemoeienis met het Duitse Nationaal-socialisme ** 65.00 €

 • 10597 SPAHR vd HOEK, J.J. en Joh.Frieswijk: De Vlekke Gorredyck, 2e gewijzigde druk, Leeuwarden, Fryske Akademy, 2000, 218p, gebonden, nieuwstaat 5.00 €

 • 4158 SPIER, Jo -- HULSTIJN, Wouter: Bouw zelf uw radio-toestel, een eenvoudige handleiding voor ieder die zonder veel moeite een 1-2-3-4 lamps of een ultra-kortegolf radio wil construeeren, Amsterdam, Kosmos, ca 1928, 62p met foto's ,tekeningen en prachtige zw-w reclames, or halflinnen zonder omslag, nieuwstaat ** met kleine ornamentjes van Jo SPIER uit zijn begintijd ** 200.00 €

 • 9444 SPIER, Jo: Origineel reclamevouwblad voor Velpon waarop 12 getekende gekleurde figuurtjes met gebroken voorwerpen: De Hollander zegt: kapot, Een belg zegt: kaduuk, enz Maar ik zeg niks: ik neem Velpon van Ceta Bever zp, Ceta Bever, ca 1935, 23,3x 31cm, enige vouwen en minimaal gebruind 75.00 €

 • 10788 SPIER, Jo: Dat alles heeft mijn oog gezien, herinneringen aan het concentratiekamp Theresienstadt 1942-1945, Amsterdam/ Brussel, Elsevier, 1978, 120p m vele ill, pbck, goed 8.00 €

 • 9412 SPIER, Jo: Lof van den Bordeaux en de Bourgogne, (Amsterdam), Vereeniging van Nederlandsche Wijnhandelaars, 1934, 40p, geniet (buitenzijde licht gevlekt) ** met de zeldzame bijbehorende reclamefolder door Jo Spier getekend waarop een gekleurde uitgebreide kaart van La France vinicole, ledenlijst vd Vereeniging van Wijnhandelaars en kleurenillustraties ** 35.00 €

 • 10775 SPIJER, A.E: Zandvoorts wijzen kwamen uit het oosten, Zoetermeer, Boekencentrum, 1995, 119p m ill en lijst van omgekomenen, gebonden, goede staat 9.00 €

 • 10778 SPITZ, R.J: Een rest keert weer …. Aspecten van na-oorlogsch jodendom, Amsterdam, Joachimsthal, 1946, 85p, ing, stempel en naam op titelblad, papier gebruind 9.00 €

 • 10343 SPORCK, Jo: Uit de doeken, uit de kleren, over de essentie van muziek, np, eigen beheer,2006, 133p, pbck, goed 20.00 €

 • 8495 SPRINGER, F: Allemaal gelogen, de herinnering als mooi verhaal, Amsterdam, Querido, 2002, 287p m ill, ing, goed 10.00 €

 • 7981 SPRINGER, Ralph: Om de macht, Leiden, Batteljee en Terpstra, [ca 1932], 433p, or linnen versierde band, roestvlekkige rand voorzijde, overigens goed ** fascistisch bedoelde sleutelroman gericht tegen A.M. de Jong en de SDAP ** 65.00 €

 • 9440 ST.FRANCISCUS: Il cantico al sole, het Zonnelied, vertaling Gabriël Smit, Utrecht, De Roos(1947), gelithograveerd frontispiece J.B.Sleper, 13 ongenummerde en onafgesneden pp, nr 29 van de beperkte oplage van 175 exx, 4o, 24,7x 34,5 cm 50.00 €

 • 9669 STADSREINIGING AMSTERDAM -- NOPPEN, A.M: De schoone stad aan het Y, zakboekje, Amsterdam, Stadsdrukkerij [1938], 71p ill z/w en kleur van Jo Spier. ingenaaid, 10x15 cm, prima staat 150.00 €

 • 2350 STADSSCHOUWBURG AMSTERDAM: Programma Stadsschouwburg, 1932, 20pp, programma-aanduiding, foto's van acteurs en reklames, fotomontage op omslag van Paul Citroen en Roelofsz, geniet, prima staat 30.00 €

 • 10115 STADSVERNIEUWING AMSTERDAM -- Enkele Amsterdame problemen kort toegelicht voor de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal ter gelegenheid van een werkbezoek op 22 april 1960, Amsterdam, Gemeentebestuur, 1960, 39p met foto's en grote kaart, genoemd Bijlage A, schaal 1: 5000, ** wederopbouw Waterlooplein, IJtunnel plannen tec, die allemaal door de regering in 1957 waren afgeblazen ** 30.00 €

 • 9632 STATUTEN - - Huishoudelijk regelement en regelement voor de bibliotheek van het Vereenigd Amsterdamsch Schaakgenootschap te Amsterdam, Amsterdam, 1928, 15p, geniet,naam op buitenzijde, goede staat 35.00 €

 • 10329 STEFFELAAR, Wouter: Muzikale stijlgeschiedenis, de evolutie van stijlkenmerken in de westerse klassieke muziek, Amsterdam, Uitgeverij Nieuwezijds, 2003, 192p ZONDER CD, verder prima staat 15.00 €

 • 10740 STEFFEN, Peter en Hans EVERS: Scheuren in het kleed, het joods-katholieke gezin Löb 1881-1945, Nijmegen, Valkhof Pers, 2009, 507(III)p met foto's en beknopte stambomen, gebonden met omslag, nieuwstaat, pakketpost 38.00 €

 • 10584 STEGEMAN, H.B.J. en J.P.VORSTEVELD: Het Joodse werkdorp in de Wieringermeer 1934-1941, Zutphen, Walburg Pers, 1983, 208p, gebonden met omslag, goed 30.00 €

 • 2085 STEMPEL, A. van der (bewerkt door): Schat van practische handelskennis, (..) goederenhandel, bankwezen, effecten, wissel en geldhandel , ..etc Amsterdam,Warendorf, 1889, 136p met voorbeelden en register, or linnen, 17x 11cm (sommige pp los, papier gebruind ** zeldzaam** 20.00 €

 • 10963 STENDHAL: De kartuize van Parma, vertaling Theo Kars, nawoord Arnon Grunberg, Amsterdam, Salamander Klassiek, 2007, 749p, gebonden, papier licht gebruind op de snede, overigens goed, pakketpost 20.00 €

 • 9206 STICHTING DUTCH PHOTOGRAPHY: Het beslissende beeld/ The decisive image, hoogtepunten uit de Nederlandse fotografie van de 20e eeuw, dutch and english text Amsterdam, BIS, 1991, 221p w many ill, large 8vo, cloth, dj, as new 10.00 €

 • 2476 STIELER, Joh. F.: Amsterdam's eer en opkomen door de hervorming, ter gedachtenis van het 300-jarig eeuwfeest der hervorming van Amsterdam, 1578-26 mei-1878, Amsterdam, Meijer, 1878, 83p, gemarmerde halflederen bibliotheekbandje, bibl.stempel op titelblad, stokvlekkig op de schutbladen, 45.00 €

 • 4128 STIFTER, Adalbert: Abdias, eine Erzählung, Berlin, Schocken, 1935, 112S, oPappbnd, teil des Rücken fehlt, Bücherei des Schocken Verlags 31, 15.00 €

 • 10797 STIGTER, Jaap: Levie de Lange's dagboek, Amsterdam, Becht, 1964, 197p, pbck, leesvouw, schaafplek op rug, overigens goed 15.00 €

 • 9678 STIP, Kees: Piet Pelle, de schildpad en de haas, tekeningen Guus Boissevain, reclamefolder voor Gazelle fietsen, np, [1964], 32 ongenummerde pp met zwart-wit foto's en reclames uit die tijd, geniet, oblong ** NB wordt nog in 2000 aangeboden door Gazellehuis Noordhoff in Delfzijl ** 5.00 €

 • 2524 STOEDER -- Geschiedenis der pharmacie in Nederland, 1e druk, Amsterdam, Centen, 1891, 448p, met register, onafgesneden, ingenaaid, onhandig geplakt, voorzijde mist, rug los, moet opnieuw worden ingebonden, stokvlekkig, 30.00 €

 • 10956 STOETT, F.A: Nederlandsche spreekwoorden en gezegden verklaard, beknopte uitgave, Zutphen, Thieme, 1902, 364p, linnen, achterkneep gespleten, overigens goede gebruikte staat 10.00 €

 • 2122 STOKVIS, Benno J: De Homosexueelen, 35 autobiographieen, Lochem, De Tijdstroom [1939], 196p, or linnen, groot 8o, handgeschreven opdracht op voorschutblad, mooi exemplaar 40.00 €

 • 9487 STOLS -- DIJK, C. van: Alexandre A.M.Stols 1900-1973, uitgever/typograaf, een documentatie, Zutphen, Walburg Pers, 1992, 544p m ill, linnen met omslag, 4o 10.00 €

 • 4907 STOLS, A.A.M. -- Ere-tentoonstelling A.A.M. Stols, 's Gravenhage, Meermanno, 1965, Museum van het boek, 47p, ingenaaid met omslag (gebleekt aan de randen) 7.50 €

 • 10359 STOLTE-MAAS, Louki (red): Zest!g, verhalen, relatiegeschenk ABNAMRO wegens haar 60jarig bestaan, Amsterdam, Lookabook, 2007, 59p, gebonden met omslag, nieuwstaat 10.00 €

 • 10665 STOLWIJK, Chris: Uit de schilderswereld, Nederlandse kunstschilders in de tweede helft van de negentiende eeuw, Leiden, Primavera Pers, 1998, 416p, ing, nieuwstaat, pakketpost 20.00 €

 • 4572 STOLZMANN, Walter: De laatste acht van den kruiser "Frauenlob", mijne oorlogservaringen aan boord van den kruiser "Frauenlob" tot aan zijn ondergang, vertaling J.L.C.(= J.L.Chaillet), Amsterdam, Ten Have, (1917),87p met 6 foto's, ingenaaid met foto op de voorzijde 18.00 €

 • 9642 STONE, I.F: Naar een nieuwe benadering van het Israelisch-Arabisch conflict, boekbespreking Le conflit israélo-arabe in Les Temps modernes 1967, Palestijnse drukken en herdrukken, nr 2, Den Haag, Palestina-Bulletin, 1971, 21p, geniet 16.00 €

 • 9475 STOUTENBEEK, Jan en Paul VIGEVENO: Joods Amsterdam, voorwoord Job Cohen, Zutphen, KM Publishers, 2008, 256p m foto's, gebonden, oblong, goede staat 9.00 €

 • 8004 STRAATEN, Hans van(red): Razernij der liefde, ontuchtige poëzie in de Nederlanden van Middeleeuwen tot Franse tijd, Amsterdam, AP, 1992, 281p, pbck, nieuwstaat 23.00 €

 • 4395 STRAATEN, Peter van: 12 tekeningen van Amsterdam, Amsterdam, het Parool, zj (1976?), 12 tekeningen in kartonnen map, in oorspronkelijke envelop van Het Parool, die deze tekeningen uitbracht 45.00 €

 • 10304 STRAUSS, Botho: Niemand anders, vertaling N. van Maaren, Amsterdam, AP Privé Domein, 1989, 199p, ingenaaid, buitenzijde licht gevlekt, overigens prima 10.00 €

 • 4377 STRAUSS, Ludwig: Die Zauberdrachenschnur, Märchen für Kinder, Berlin, Schocken, 1936, 112S, oPappbnd, Teil des Rückens fehlt, Bücherei des Schocken Verlags 69, 10.00 €

 • 8009 STREEFLAND, E.A: Volk in de verstrooiing, overdruk uit "Surinamezending", zendingsblad vd Evangelische Broedergemeente in Suriname Paramaribo, Uitgave: Morgenlicht, stadszending, 1947, 8p met 3 foto's, geniet met omslag ** het gaat hier om de zending onder de Chinezen in Suriname ** 30.00 €

 • 8010 STRICKER, B.H: Het Oude Verbond, Amsterdam etc, Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1984, 148p, ing 10.00 €

 • 5539 STROKEL, Adam: Het boek der meest gebruikelijke basterdwoorden met korte opgave van hun herkomst en beteekenis, 2e dr, Amsterdam, Koster, 1899, 191p, half linnen gemarmerd schoolbandje, lichte gebruikssporen 22.00 €

 • 8017 STUTTERHEIM, W.F. Cultuurgeschiedenis van Indonesië voor middelbare scholen, I: De Hindu's; II: Het Hinduïsme in de Archipel; III: De Islam en zijn komst in de Archipel. 2e-3e dr. Groningen: Wolters, 1951-52, 3 fasc., 112;176;141 p.,ill.,krtn. 20.00 €

 • 8734 SUCCES -- Succes! Nederlands efficiency maandblad, samenwerkend met Herbert N.Cassons Efficiency Magazinete Londen, 10e jaargang nrs 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Den Haag, 1937, pp 111 -757 in 10 afleveringen, geniet met alle omslagen fotocollages van(LF) MW, advertenties van Hillman, Studebaker, etc 215.00 €

 • 8733 SUCCES -- Succes! Nederlands zaken maandblad, samenwerkend met Herbert N. Cassons Efficiency Magazine te London, 11e jaargang nrs 1, 2 en 3, Den Haag, 1938, pp 1 -203, geniet, 3 afleveringen 47.50 €

 • 2345 SUIKER -- De suikerindustrie op Java, haar wezen en beteekenis, (1927), 73p, ing, met ills, omslag vertoont lichte gebruikssporen, 25.00 €

 • 10068 SUIKER -- De suikerindustrie op Java, haar wezen en beteekenis, zpzj (ca 1927), 73p met z/w foto's, ing met omslag, lichte gebruikssporen, 25.00 €

 • 10470 SULINY, François: Aan de andere kant van het oostfront, het unieke verhaal van een Russisch-Joodse taxichauffeur in Parijs die in het Rode Leger diende en naar Frankrijk ontsnapte (Le piéton de Stalingrad), Baarn, Torenboeken, 1977, 263p, pbck, gebruikt 5.00 €

 • 6184 SURINAME EN NEDERLANDSCH INDIË -- Bijlagen van het verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1901-1902: Definitieve vaststelling van de koloniale huishoudelijke begrooting van Suriname en Ned. Indië voor het dienstjaar 1902 zpzj [1902], ca 1000pp, or halfleren band, folio, gebruikssporen ** gewicht ca 3 kilo ** 80.00 €

 • 5993 SUYS, Jef -- Jaarverslag Partij van de Arbeid 1946-1947, Amsterdam, Federatie Amsterdam Partij van de Arbeid[1948], 29p, geniet ** waarin oa aandacht voor de rel rond Dr J.Suys die afgewezen werd als hoogleraar omdat hij zich politiek "te objectief" (lees: te links) zou opstellen ** 15.00 €

 • 8023 SVEVO, Italo: Bekentenissen van Zeno, vertaling Jenny Tuin/ Nieuwe bekentenissen van Zeno, Amsterdam, Athenaeum, 2000, 468p, pbck, als nieuw/ Bert Bakker, 1985, 151p, pbck, leesvouw in rug, overigens goed ** verzendkosten 2 samen 6,75 ** 13.00 €

 • 8513 SVEVO, Italo: Nieuwe bekentenissen van Zeno, vertaling Jenny Tuin, Amsterdam, Bert Bakker, 1985, 151p, pbck, goed 10.00 €

 • 9805 SWILDENS, J.H: Handboek by het groot tooneel van den tegenwoordigen oorlog, behelzende aanwyzingen en opgaaven der vestingen, sterkten, veldslagen en verdere bedryven, tot deezen oorlog betreklyk(..) Amsterdam, Johannes Allart, 1793, 152p onafgesneden, gebrocheerde contemporaine band, bijbehorende kaart ontbreekt 300.00 €

 • 4909 TAILLEUR, Max: 3x daags 1 mop/ Jiddisch fruit, 2 titels samen Amsterdam, Becht, 1978, ca 88p, illustraties Eppo Doeve, 11,5x27,5 cm, kartonnen band, band wat vlekkig en op de achterkant staat in ballpoint een telefoonnummer geschreven, tekst schoon/ 1973, 96p m ill van Eppo Doeve, oblong 15.00 €

 • 3394 TAIR, M.A.; TAS, H. van der: Kamus Belanda, belanda-Indonesia, Indonesia-Belanda, Djakarta, Timun mas, 1957, 687p, cloth, front hinge cracked, 25.00 €

 • 2818 TAL, Justus: Voor ons Jodendom en niet het Christendom, Amsterdam, Selecta, (1945), 24p gestencilld en geniet, potlood onderstrepingen, naam op voorzijde, 25.00 €

 • 4290 TAL, T: Oranjebloesems, uit de gedenkbladen van Neerlands Israel, feestgave bij de inhuldiging van H.M.Wilhelmina, Koningin der Nederlanden, Amsterdam, Van Creveld, aug-sept. 1898, 136p, titelpagina gebruind en deels los, versierd linnen folio band, slijtagesporen, hoeken gestoten 40.00 €

 • 10406 TAMSE, C.A(red): Vrouwen in het landsbestuur, van Adela van Hamaland tot en met Koningin Juliana, 15 biografische opstellen, Den Haag, Staatsuitgeverij, 1982, 296p m ill, ingenaaid, leesvouw in rug ea gebruikssporen 7.50 €

 • 10931 TELLER, Janne: Niets, vertaling uit het Deens van Maaike Lahaise, Hasselt, Clavis, 2010, 112p, gebonden, nieuwstaat 7.00 €

 • 10468 TEMPLETON, Edith: Cupido's pijlen, vertaling Mea Flothuis, Amsterdam, AP, 2004, 239p, gebonden met omslag, nieuwstaat 6.00 €

 • 10969 TENNENBAUM, Silvia: De Wertheims, twee wereldoorlogen.één familiegeschiedenis, roman, Amsterdam, Nieuw Amsterdam, 2013, 574p, gebonden met omslag, nieuwstaat, pakketpost 12.00 €

 • 10284 TENSEN, Wim -- ESTERIK, Chris van: Verborgen vuur, Wim Tensen, verzetsstrijder en bruggenbouwer, Amsterdam, Boom, 2013, 247p met register, pbck, nieuwstaat 10.00 €

 • 9688 TETZNER, Lisa: Levende bezems, vertaling Annie Winkler-Vonk, ill Annet Schaap, 10e druk, Amsterdam, Ploegsma, 2005, 384p, gebonden, nieuwstaat ** pakketpost in NL 6,75** 17.00 €

 • 4157 TEUNISSE, A. en A.M. van der VELDEN: Handleiding voor het examen in de nuttige handwerken, 5e herziene druk Amsterdam/Batavia, Versluys, 1931, 248p met 170 gravures, linnen, mooi exemplaar 21.00 €

 • 2758 TEUNISSE, A. en A.M. van der VELDEN: De nuttige handwerken voor meisjes, methodisch bewerkt ten dienste van de lagere school, dertiende herziene druk, Groningen, Wolters, 1913, 178p; 16p, ingenaaid, 15.00 €

 • 9072 TEX, Ursula den(red): Fotografen/Journalisten, 25 jaar fotojournalistiek in Vrij Nederland 1966-1990, Amsterdam University Press, 1996, 148p m foto's, ing, 4o, enkele potloodstreepjes, overigens goed 15.00 €

 • 9881 TEXEL -- Kaart van Texel op stevig bruin papier in ruitjespatroon uit "Texel"Album, Zaandam, Verkade [1927], 23x32cm oop, goede staat 10.00 €

 • 9880 TEXEL -- Kaart van Texel op dun wit papier in ruitjespatroon, uitgegeven door de Texelsche Courant Texel-Album, Zaandam, Verkade [1927], 23x32cm oop, goede staat 10.00 €

 • 2679 THEATERAGENDA: V.T.P. agenda 78-79, Vereniging van Theater en Televisieproducenten, 111p, met foto's van o.a. Ko van Dijk, Ton Kuyl, Jasperina de Jong, Jeroen Krabbé e.v.a., ongebruikt, ringband, 20.00 €

 • 4378 THIJM -- PLAS, Michel van der: Vader Thijm, biografie van een koopman-schrijver, Baarn, Anthos, 1995, 711p, linnen met omslag ** daarbij gevoegd: Thijm de jongen 1820-1834, een eerste benadering, jaarwisseling geschenk, 32p, ingenaaid ** 26.50 €

 • 2916 THOOLEN, F.J.: Tekstboekje Nationaal Huldigingsdéfilé voor H.M. de koningin op zaterdag 9 september 1933, Amsterdam, (Olympisch stadion), 1933, 50pp met reklames en kaartje, geniet, licht stokvlekkig, met ills, 23.00 €

 • 10577 THUIJS, Frans: De ware Jaco, Jacob Frederik Muller, alias Jaco (1690-1718), zijn criminele wereld, zijn berechting en zijn leven na de dood, Hilversum, Verloren, 2008, 443p m z/w ill, ingenaaid, nieuwstaat 25.00 €

 • 10674 THÃœSEN, Joachim von der: Het verlangen naar huivering, over het sublieme, het wrede en het umheimliche, essays, Amsterdam, Querido, 1997, 131p, pbck, goed 18.00 €

 • 10552 TIMMAN, Jan: Een sprong in de Noordzee, verspreide stukken, Amsterdam, BB, 2002, 205p met handgeschreven opdracht vd schrijver, pbck, nieuwstaat 15.00 €

 • 4812 TIRADE -- WIJNBERG, N.(ill) Nrs 2, 3, 5, 6, 7-8, 17, 29, 30, 31-32, 9 nrs waarvan 2 dubbelnrs samen, Amsterdam, van Oorschot, 1957-1959, ca 35pp per nummer, prachtige omslagen en illustraties van Metten Koornstra en Nicolaas Wijnberg 35.00 €

 • 10845 TOERGENJEV, I.S: Herinneringen, vertaling Charles B.Timmer, Amsterdam, AP Privé Domein, 1974, 356p, ingenaaid, gebruikssporen, redelijk exemplaar 18.00 €

 • 10033 TOERGENJEW, I.S: Verzamelde werken deel 5: Brieven, Amsterdam, van Oorschot, 1987, 416p, pbck, goede staat, 10.00 €

 • 10027 TOLSTOJ, L.N: Verzamelde werken deel 2: Verhalen en novellen, vertaling Bessie Schadee, 3e dr, Amsterdam, van oorschot, 1989, 679p dundruk, linnen met omslag, goede staat 20.00 €

 • 10518 TOLSTOJ, Leo: Het sprookje van Ivan de dwaas met tekeningen van Leo Schatz, met daarbij necrologie van Leo Schatz (10-3-1918 - 4.10.2014) Utrecht, Kelderuitgeverij, 2010, 87p, linnen, gesigneerd door de illustrator, nr 182 van de oplage van 666 exx, nieuwstaat 30.00 €

 • 10923 TOONDER, Marten -- HAZEU, Wim: Marten Toonder biografie, Amsterdam, BB, 2012, 735p m foto's en register, gebonden met omslag, nieuwstaat, pakketpost 20.00 €

 • 10901 TOONDER, Marten: De Lorrocraat, Afferden, De Vijver, 1999, 73p, pbck, nieuwstaat 12.00 €

 • 10067 TOONDER, Marten: Heer Bommel en het nieuwe denken, originele uitgeknipte kolomstrip nrs 5689 tm 5746, zp [1966] 57 losse krantenstrips, papier gebruind, 10.00 €

 • 10902 TOONDER, Marten: De Rechten van de Mens, Afferden, De Vijver en Amnesty International, 1998, 96p, pbck, nieuwstaat 4.00 €

 • 10900 TOONDER, Marten: De holle appel, Afferden, De Vijver, 1998, 103p, pbck, nieuwstaat 6.00 €

 • 10175 TOPOGRAFIE -- Wielrijders-kaart van de eilanden Zuid-Beveland en Walcheren, Bergen op Zoom en Antwerpen, Goes, Pieterman, ( tussen 1890 en 1898), schaal 1: 200,000, 1 kaart lith.in kleur 48,2x 30cm met rondom advertenties, opgevouwen in oblong linnen mapje 11,5x 21,7cm, opmerkelijk goede staat voor de leeftijd ** zeldzaam** 145.00 €

 • 2034 TOPOGRAFIE -- Kleine gids voor Lochem en omstreken, Lochem, 1911, 60p met foto's en beschrijvingen van tochtjes en bezienswaardigeheden, gevolgd door 16pp advertenties, 11,5 x 19,5, ing, (lichte gebruikssporen) ** met daarbij gevoegd :Panorama van de Belvedere op den Lochemsche Berg, 99x11 uitvouwbaar vergezicht ** 25.00 €

 • 1898 TOPOGRAFIE -- Woordenlijst van de aardrijkskundige namen in Nederland, samengesteld onder toezicht der afdeeling Nederland van het Kon. Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam, Veen zj (ca 1896), 147p, 3e druk, linnen (gebruikt) **1e druk is van 1884; de 2e van ca 1890. Deze 3e druk verschiltvan de 2e in zoverre, dat nu is opgenomen: de vereeniging en splitsing van gemeenten , verzuimde namen, jongste bevolkingscijfers en oppervlakten. ZELDZAAM! 30.00 €

 • 10122 TOPOGRAFIE -- Wielrijders-kaart voor Gelderland, Utrecht, Broese, (na de dood van Prins Hendrik in 1934), 1 litho kaart in kleur 45,5x38cm met rondom advertenties, opgevouwen in rood linnen oblong mapje 22x10,5, schaal 1:200.000 (enige scheurtjes, gebruikssporen) ** geeft alleen het gebied ten O.van de lijn Harderwijk-Batenburg, ten Z. van Harderwijk-Epe en ten W. van Eibergen-Bredevoort. Zeldzaam** 75.00 €

 • 2188 TOPOGRAFIE -- STORK, A.W.(bewerkt door): Kaart van de rijwielpaden van Gooi & Eemland, Utrecht m. Omstr., West.Veluwe, Baarn/Utrecht, Rijwielpadvereenigingen G&E en UMO, 1922, gekleurde kaart en zwart-wit verso van 41x41cm, opgevouwen 11x 22,5 cm (buitenzijde gevlekt, gebruikssporen), schaal 1: 100,000 ** zeldzaam** 25.00 €

 • 2413 TOPOGRAFIE -- STORK, A.W: Kaart van het Gooi en omstreken, np, ANWB, 1925, 35x53cm, kleurenlitho met aangehecht abonneerstrook (enkele kleine wormgaatjes) 20.00 €

 • 9811 TOPOGRAFISCHE DIENST DEPARTEMENT VAN DEFENSIE: Catalogus van kaarten, uitgegeven door den Topografischen Dienst, Nr 80, [Den Haag] Januari 1934, 58p, geniet, met bladwijzer van de kaarten van Nederland los bijgevoegd, 40.00 €

 • 8086 TOSCA -- Waarom "Tosca" verboden werd! Brochure van de Vereeniging van Vrienden van de Opera welke u het juist antwoord geeft op alle vragen aangaande de gebeurtenissen in en om den Stasschouwburg te A''dam op 18 December 1945, [Amsterdam], Vereeniging van Vrienden van de Opera [1946], 23p met los bijgelegd inlegvel, geniet, buitenzijde licht stokvlekkig, deel van poststempel op voorzijde, overigens goed ** protest tegen het optreden van acht solisten die tijdens de oorlog en de vervolgingen gewoon doorspeelden voor Seyss Inquart, Frontzorg en de NSB-radio Hilversum ** 30.00 €

 • 9616 TOURMAND -- Bureau Mirado: Het kaartleggen volgens het systeem Tourmand, Amsterdam, Bureau Mirado, 1948, 20p, geniet, onderaan de bladzijden wat watervlekkig, verder goed, 20.00 €

 • 10335 TRANSPORT -- Transport, handleiding voor transport over kleine afstanden, 3e druk, Deventer, Kluwer, Krachtwerktuigen en het Nederlands Instituut voor Efficiency, 1957, XIV, 486p m vele afb, or linnen, goed 12.00 €

 • 10507 TSJECHOV, Anton: De vlinder, ill Kurt Löb, Meppel, Zetcentrale Meppel, 1993, 42p, kartonnen band, nr 36, jaarlijkse bibliofiele uitgave nr 13, mooi 15.00 €

 • 8095 TSJECHOW, Anton P: Verzamelde werken delen 1 t/m 5, Amsterdam, Van Oorschot, 1965, 674; 1962, 677; 1966, 608; 1967, 654; 1958, 799p, gebonden met omslag, dundruk, op de schutbladen soms plakbandsporen, overigens in prima staat ** verzendkosten binnen Nederland 6,75 ** 40.00 €

 • 10024 TSJECHOW, Anton: Verzamelde werken deel 7: Notities en brieven, vertaling Tom Eekman, Amsterdam, van Oorschot, 1956, 666p, dundruk, linnen met omslag, gebruikssporen, overigens prima 12.00 €

 • 9215 TUINDER, A.: Voor de leerplicht-commissie, Amsterdam, Cohen, (1902), 104p, ing, rug overgeplakt, met een ill van Jan Rinke, 25.00 €

 • 10007 TWEE KERMISRAADSELS -- Het Tydelylk en Geestelyk Doolhof/ Iets over de Kruiwagen, zonder plaats of jaar(ca 1850), 14x9cm waarschijnlijk afkomstig uit een almanakje, stichtelijke godsdienstige strekking, goede staat 50.00 €

 • 10532 UHLMAN, Fred: Ondanks alles, een autobiografie, vertaling Anneke va Huisseling, Amsterdam, Meulenhoff, 1993, 236p, pbck, nieuwstaat 10.00 €

 • 9633 UITNOODIGING -- Uitnoodiging tentoonstelling In het verborgene gedrukt op zaterdag 19 mei 1945, Utrecht, Broese, 1945, 1 blad 18x22,6 in vieren gevouwen in grijs dubbel gevouwen omslag 14x 11 35.00 €

 • 4723 ULENSPIEGEL -- BIERVLIET, lori van: Ulenspiegel en de Vlaamse romantiek, Brugge 1835-1840, Brugge,s.p, 1987, 35p, geniet 20.00 €

 • 10885 UNAMUNO, Miguel de: Ziel van vlees en bloed, kerngedachten en aforismen, selectie en vertaling Robert Lemm, Baarn, Agora, 1999, 157p, pbck, nieuwstaat 7.00 €

 • 8111 UNITAS STUDIOSORUM LUGDUNO BATAVA -- Liederenboekje, [Leiden] zj [ tussen 1931 en 1939], 34p geniet, lichte gebruikssporen 20.00 €

 • 10839 UPDIKE, John: De tranen van mijn vader, laatste verhalen, vertaling Auke Leistra, Amsterdam, AP, 2010, 312p, pbck, nieuwstaat 17.00 €

 • 10411 VAANDRAGER, C.B: De avonturen van Cornelis Bastiaan Vaandrager, Amsterdam, BB, 1989, 140p, pbck, goed 14.00 €

 • 10420 VAANDRAGER, C.B: De hef, Amsterdam, BB, (1975), 205(II)p, geen titelblad, pbck, goed 20.00 €

 • 2463 VALERY, Paul: De avond met den heer Teste, derde druk, Maastricht, Stols, 1939, beperkte oplage van 150 waarvan 100 exx in de handel, 39p, onafgesneden, halflinnen, watervlek op voorkant, zeldzaam, 25.00 €

 • 10888 VANSTIPHOUT, Herman (samengesteld door) Eduba, hoe men leerde schrijven en lezen in het oude Babylonië, een bloemlezing van literaire teksten uit de scolen van Sumer, Amsterdam, SUN, 2004, 295p, ingenaaid met omslag, licht vlekkig buitenzijde, overigens prima 7.00 €

 • 2370 VARA -- 10 jaar VARA, jubileumboekje, zp, 1936, 20pp fotocollages met propagandarijmpjes, oblong 23,5x 15,6cm 25.00 €

 • 10013 VARA 75 jaar -- Vara tv magazine 4 november 2000 met bewaar bijlage 75 jaar VARA in foto's, jubileumeditie met gratis CD, Hilversum, VARA, 2000, 110p met fotobijlage van 48p en CD, geniet 20.00 €

 • 10258 VARGAS LLOSA, Mario: De oorlog van het einde van de wereld, vertaling M.Sabarte Belacortu, Amsterdam, Meulenhoff, 1984, 703p, linnen zonder omslag, goed ** verzending in NL 6,75 in EU 9,45 ** 10.00 €

 • 4432 VATSYAYANA: Kama Soetra gevolgd door Sjeik Nefzawi: De tuin der lusten, vertaling Richard Burton, Nederlandse vertaling H.J. ten Broecke, Amsterdam/Alphen aan de Rijn, Omega Boek/Atrium, 1984, 462p met 48 kleurenillustraties, linnen met omslag, 4o 22.00 €

 • 9210 VEBER, Gyula: Van Goor's handwoordenboek hongaars-nederlands en nederlands-hongaars, 2 delen samen, Den Haag, van Goor, 1961, 290p; 1966, 443p, 2 delen linnen 22.00 €

 • 9787 VEDDER, A. en GOUDMIT, N,N: De Joodsch-ritueele voorschriften omtrent het slachten en het daarbij behoorend onderzoek, Amsterdam, Joachimsthal, october 1883, 73(I)p, bladen los, uit elkaar vallend en gevlekt, rugje ontbreekt, zou opnieuw moeten worden ingebonden 20.00 €

 • 9769 VEEN, C.F. van: Centsprenten, Nederlandse volks-en kinderprenten, Catchpennyprints, dutch popular and childrenprints, catalogus, Amsterdam, rijksmuseum, 1976, 133p m vele ill en register, sewn, 4o, prima 10.00 €

 • 9211 VEEN, P.A.F. van ism Nicoline van der SIJS: Etymologisch woordenboek, de herkomst van onze woorden, Utrecht/Antwerpen, van Dale, 1989, 893p + taalkaart, gebonden met omslag, mooi 18.00 €

 • 10972 VEIL, Simone: Een leven, vertaling Frans de Haan, Amsterdam, Atlas, 2009, 295p m foto's, pbck, nieuwstaat 14.00 €

 • 10852 VELDHOEN, Aat: Prenten 1956-1967, 2e druk, Venlo, Drukkerij van Spijk, 1995, 295p, ing, redelijk 29.00 €

 • 4206 VELTMAN, Martin: Vijfenzestig gedichten, een keuze/ Zout, offset-herdruk, 2 titels samen Amsterdam/Antwerpen, AP, 1993, 95p, ingenaaid met omslag/ 1988, 49p, linnen met omslag **65 gedichten tgv zijn 65e verjaardag ** 15.00 €

 • 9770 VELTMAN, Martin: De voetganger, vier wandelingen op rijm door de Amsterdamse binnenstad, Amsterdam, Stedelijk Beheer/ Binnenstad, 1993, 71p met tekeningen, gebonden 16o 16.00 €

 • 9414 VEN, J.M.F. van de: Televisie deel 1, het wonder van morgen, Rotterdam, Wyt, 1947, 158p m foto's en illustraties, or halflinnen met licht beschadigd omslag, niet verder verschenen ** zeldzaam ** 75.00 €

 • 10933 VERBEKEN, Pascal/ Herman SELLESLAGS: Tranzyt Antwerpia, reis in het spoor van de Red Star Line, Antwerpen, Bezige Bij, 2013, 278p, gebonden met slappe kaft, nieuwstaat 9.00 €

 • 10911 VERBRUGGE, Ad: Tijd van onbehagen, filosofische essays over een cultuur op drift, Amsterdam, SUN, 2006, 285p, 5e dr, ingenaaid, nieuwstaat 5.00 €

 • 9029 VERHEUL Dzn, J: Bouwkundige herinneringen aan Oud-Rotterdam, overdruk uh Periodiek Vademecum voor Rotterdam Rotterdam, 1941, 27p met foto's en tekeningen, geniet ** zeldzaam ** 65.00 €

 • 2389 VERITAS, W: Waarom antisemitisme? np, nd (NSNAP, 1934), 32p, geniet ** antisemitisch pamflet van de NSNAP van Majoor Kruyt, dat de Protocollen van de Wijzen van Zion nog eens dunnetjes overdoet. Zeldzaam! ** 45.00 €

 • 4588 VERKADE, Iwan: Sprekend gehoor, opstellen over muziek, Amsterdam, Broekmans & van Poppel, 1987, 128p, ingenaaid, nieuwstaat 10.00 €

 • 5011 VERKIJK, Dick/ HEUVEL, Martin van en Dick VERKIJK: Van pantservuist tot pantservest, zestig jaar (on)journalistieke ervaringen/ Schuld en boete, bijdrage van twee anti's aan het communismedebat, 2 titels samen, Nieuwehein, Aspekt, 1997, 448p m foto's en register, pb/ 1998, 127p, pbck 25.00 €

 • 8132 VERMAASE, Willem(ed) : Heinrich Heine, een ontmoeting, Duitse en Nederlandse kunstenaars over Heinrich Heine / eine Begegnung, heinrich Heine aus der Sicht niederländischer und deutscher Künstler, tentoonstelling/Ausstellung, Düsseldorf, BBK [1986], 239, XIVp met vele ill zw, ing 20.00 €

 • 10559 VERMEER -- BLANKERT, Albert ea: Vermeer, tweede deels herziene druk, Amsterdam, Meulenhoff, 1992, 232p m ill en index, gebonden met omslag, goede gebruikte staat, pakketverzending 14.00 €

 • 10351 VERMEER -- BROOS, Ben en Arthur K. WHEELOCK jr: Johannes Vermeer, Den Haag, Mauritshuis en Zwolle, Waanders, 1995, 229p met vele ill en index, daarbij gevoegd knipsels en speciale VN Bijlage tgv de tentoonstelling in 1996, folio linnen band met omslag, prima staat 30.00 €

 • 8134 VERMEULEN, Matthijs: Klankbord, 2e ongewjzigde druk/ De stem van levenden, een verzameling artikelen, 2 titels samen, Amsterdam, de Spieghe, ca 1928, 92p, hlinn, rugje los/ Arnhem, Ravenberg Pers, 1981, 147p, ing ** verzendkosten binnen Nederland 6,75** 10.00 €

 • 3352 VERWEY, Albert: Frederik van Eeden, Santpoort, Mees, 1939, 332p, linnen met omslag 23.50 €

 • 4039 VESTDIJK, S en W.PIJPER: Merlijn, het ontstaan van een opera in brieven en documenten, verzorgd door Arthur van Dijk en Mieke Vestdijk, Amsterdam, Nijgh, 1992, 296p met register, linnen met omslag ** verzending in NL 6,75** 9.00 €

 • 9416 VESTDIJK, S: St.Sebastiaan, de geschiedenis van een talent, 1e dr, Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1939, 256p, or linnen, aan de randen minimaal gebruind, enkele roestplekjes op de snede, overigens prima ongelezen staat 50.00 €

 • 9942 VESTDIJK, S: Kind van stad en land, verzen, 1e dr, Rotterdam, Nijgh & van Ditmar, 1936, 99p, or ingenaaid, onafgesneden 14.00 €

 • 10197 VIANEN -- BLAEU, Joan: 1 plattegrond Vyanen, afkomstig uit Het Tooneel der Steden (1649), originele ongekleurde ets 23x15 cm in passepartout geplakt, prima staat 130.00 €

 • 9656 VIERDE ENGELS-NEDERLANDSE OORLOG -- Placaat van de Hoog Mogende Heeren der Staaten Generaal der verenigde Nederlanden, houdende verbod van uitvoer uit deese landen en van toevoer na het Ryk van Groot-Brittannien van Oorlogs-Ammunitie(..) In 'sGravenhage, by Isaac Scheltus, 26 Januarij 1781, 68,5x44,5cm ** verbod van uitvoer van oorlogs-ammunitie en contrabande goederen naar Engeland, dat 20 20 december de Reubliek de oorlog had verklaard ** 175.00 €

 • 10770 VISSEL, Ijs: Zo'n Jodenkind heeft geen mooie hengel nodig, verhalen van een joods kind in een Hogelands dorp, Warffum, 1895-1900, Baarn, Callenbach, 1995, 120p, pbck, goede staat 7.50 €

 • 4176 VLAAMSE BEWEGING -- De Vlaamse kwestie, Universitas schriften nr 3, Antwerpen, Sheed & Ward, 1953, 104p, ingenaaid 18.00 €

 • 10280 VLEUTEN, Diederik van: Daar werd wat groots verricht, een wordingsgeschiedenis, solodebuut, DVD inclusief prachtboek zp, Bunker Theaterzaken, 2011, boekje 61p m foto's plus DVD van de gelijknamige theatervoorstelling 17.00 €

 • 9020 VLIET, Adri P. van: 'Een vriendelijcke groetenisse' Brieven van het thuisfront aan de vloot van Michiel de Ruyter (1664-1665) Franeker, van Wijnen, 2007, 391p, linnen met omslag, groot 8o, nieuwstaat ** verzendkosten binnen Nederland 6,75 ** 15.00 €

 • 8156 VLIET, H.T.M. van: Tussen twee generaties, briefwisseling A.Roland Holst en H.Marsman (1920-1940), Achter het Boek 34, Den Haag, Letterkundig Museum, 1999, 425p met registers en ill,ingenaaid, nieuwstaat ** verzending binnen Nederland 6,75 ** 10.00 €

 • 10750 VOGEL, Albert: Voordrachtskunst, theoretische en practische beschouwingen, [Arnhem, van Loghum Slaterus, 1919], 134(I)p, or linnen ingenaaid japanse bindwijze, linnen deels verschoten, rug beschadigd, inhoud goed, boekverzorging H.Th Wijdeveld 20.00 €

 • 10341 VOLKERS, Kees: Spoorzoeken, laangs de littekens van een tijdperk, Amsterdam, Amsterdams Openbaar Vervoer Museum/ Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 2002, 108p m foto's, gebonden, prima 15.00 €

 • 9419 VOLKSPERS -- De Volkspers, agenten-orgaan van het dagblad Het Volk en N.V.Ontwikkeling Amsterdam, 1e jaargang 1923, nrs 1 t/m 13, 13A, 14 t/m 27, 21 B, 23 A, 26A en maandelijks statistisch bijvoegsel Amsterdam, Het Volk, 1923, 136p; 16; 16; 16; 16p, gebonden in groen linnen met rode belettering **mededeelingen vd directie vh dagblad het Volk en Ontwikkeling, tevens orgaan vd plaatselijke Volks-brigades ** 250.00 €

 • 10916 VONDEREN, Barbara van: Deftig en ondernemend, Amsterdam 1870-1910, Amsterdam, Meulenhoff, 2013, 389p, gebonden met omslag en leeslint, nieuwstaat 13.00 €

 • 8168 VONK, Corry; KAN, Wim: Wat een land! Wat een land! ABC Cabaret, 10pp, geniet, met foto's van Max Koot, programmaboekje, 21.00 €

 • 10781 VOORZANGER, J.L. & J.E.POLAK: Het Joodsch in Nederland, aan het Hebreeuwsch ea talen ontleende woorden en zegswijzen, reprint, Utrecht, H&S, 1974, 324p, ing, prima 13.00 €

 • 8935 VOS, Peter (ill) in Hollands Maandblad: Het gelijk van Multatuli e.a essays, Amsterdam, Veen, 1989 nr 4, 42p met een serie van 7 'Spaar de vogels' tekeningen van Peter Vos 15.00 €

 • 10110 VOS, Peter: 24 prentbriefkaarten, 7 staande; 8 liggende, Amsterdam, Rap, [1970] in bijbehorend beduimeld mapje met scheurtjes 30.00 €

 • 9910 VOS, Peter: Zestien prentbriefkaarten, Baarn, Rap, [1980], werk uit 1964 (1), 1967 (1), 1972(3), 1973(2), 1976(1), 1978(1), 1979(7), Commedia dell'Aere, in bijbehorend ietwat beduimeld mapje 35.00 €

 • 10772 VOS. Maarten-Jan en Serge ten Braake: Rechtsherstel na de Tweede Wereldoorlog van geroofd joods onroerend goed, inzicht in een administratief proces, Amsterdam, Boom, 2013, 119p m ill, ing, nieuwstaat 14.00 €

 • 10763 VOSKUIL, J.J: De buurman, 4e dr, Amsterdam, van Oorschot, 2012, 304p, pbck, goed 7.50 €

 • 4665 VOSMAER, A: Elektrotechniek, leerboek voor den machinist-elektricien, 3e veel vermeerderde druk, Leiden, Sijthoff, 1916, 323p met foto's, tekeningen en houtsneden, gebonden, buitenzijde licht geschaafd 25.00 €

 • 4517 Vragenlijst Sociografisch onderzoek: Vragenlijst van het Sociografisch onderzoek 1943, Amsterdam, Stichting maatschappelijk Werk ten Plattelande, Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandsche Volk, 1943, 12,8x 21 cm, opgevouwen ** de situatie van 1939 vergeleken met die van 1943. Kerkgang, kindertal, lectuur, behuizing, slaapgedrag en wat niet al ** 15.00 €

 • 8349 VREDESBAZUIN -- De vredesbazuin, algemeen maandblad tot verbreiding van de vredesgedachte, 6e jaargang nrs 1 t/m 12 Den Haag, Vredes Propaganda Bibliotheek, juni 1938 tot juni 1939, 175p, or halflinnen, licht stokvlekkig op de snede, overigens in prima staat 65.00 €

 • 10755 VRIENTEN, Henny: Zwaan kleef aan, een kettingreactie, Amsterdam, De Harmonie, 2009, 95p, pbck, handgeschreven opdracht in pen op voorschutblad, overigens goed 15.00 €

 • 3923 VRIES, Erik K. de: Liedjes in japanse kampen 1942-1945 Tjikoedapateuh, Tjilatjap, Tjimahi, Sumatra, geschreven en gezongen door -- zpzj, 23pp eenzijdig bedrukt, met tekeningen en reproducties 15.00 €

 • 9111 VRIES, Hendrik de -- STEENBRUGGEN, Han ea: Hendrik de Vries dichter-schilder-tekenaar/ Hendrik de Vries 1896-1989 'T geheimste is geheim gebleven', de Ploeg 3, Groninger Museum, 1986, 80p m ill, ing m omslag, opdr aan Martin van Amerongen van Dick Leutscher/ 1996, 149p m ill, or hln, 4o met uitnodiging, 2 titels samen ** pakketpost noodzakelijk ** 25.00 €

 • 10959 VRIES, Jan de: Nederlands etymologisch woordenboek met aanvullingen, verbeteringen en woordregisters door F. de Tollenaere, photomechanische herdruk, Leiden, Brill, 1987, 977p, linnen, prima staat, pakketpost 25.00 €

 • 9439 VRIEZE, E. en W.H.WAANDERS: Stijl- en steloefeningen ten dienste van het lager en het uitgebreid lager onderwijs, zevende leerjaar, 3e druk, Gouda, van Goor, 1923, 80p m ill van Sijtje Aafjes, Bas vd Veer, Midderigh-Bokhorst ea, ing, minimaal stokvlekkig, gebruikssporen in de vorm van potloodkruisjes en streepjes ** 1e druk was van 1920, met verwijzingen naar de 1e Wereldoorlog, die nog vers in het geheugen lag ** 45.00 €

 • 8182 VRIJDENKERS -- MEIJER, Kees ea: Gedenkboekje, uitgegeven tgv het 10-jarig bestaan der vereeniging De Nieuwe Gedachte, 13 febr.1916-14 Febr 1926, s.l. Vereeniging de Nieuwe Gedachte [1926], 36p met gestyleerd rood-wit omslag van G.Stein, los portret van oprichter Kees Meijer, wat smoezelig ** gesigneerd op de binnenzijde van het omslag door Kees Meijer ** 45.00 €

 • 3975 VRIJMAN -- ROODUIJN, Tom: Jan Vrijman/ Journaille, een eerste keuze uit de Parool-columns, inleiding Felix Rottenberg, Amsterdam, BB, 1997, 277p, pbck 15.00 €

 • 8183 VRIJMETSELARIJ -- Beschrijving der verzamelingen van het Groot-Oosten der Nederlanden/ Boekwerken der Klossiaansche bibliotheek, Den Haag, Orde van Vrijmetselaren, 1900, 517p, ingenaaid (mist omslag en deel van de rugomslag) 40.00 €

 • 3336 VRIJMETSELARIJ -- Onmisbaar zakboekje voor vrijmetselaars benevens eene lijst der Loges in Nederland, Engeland, Frankrijk, Belgie en Duitschland, met aanwijzing der plaatsen en stelsels waarin, en de tijden waarop gearbeid wordt, Amsterdam, de Grebber, ca 1820, VIII, 184p, met een uitslaande plaat waarop het vrijmetselaars-wetboek, ingenaaid 9x15,6cm, bovenzijde rug en voorzijde beschadigd, naamstempel op titelblad ** zeldzaam ** 265.00 €

 • 3338 VRIJMETSELARIJ -- Verslag van de Feestviering bij het vijf-en-zeventig jarig bestaan der Afdeeling van den Meestergraad in het Koninkrijk der Nederlanden op 15 september 1894 g.s. Rotterdam, 1894, 73p, ingenaaid, bibliotheekplakkertje op de rug, verder prima staat ** zeer zeldzaam ** 250.00 €

 • 3016 VRIJMETSELARIJ: Feestviering van 24 maart 1858 in L'Union Royale, 's Gravenhage, Giunta D'Albani, 1859, 101p, halfleder, 4o, goud op snee, lichte beschadiging onderste deel vd rug ** opgedragen met bijgevoegde originele handgeschreven brief aan Prins Willem Frederik Karel van Oranje (1797-1881) tgv zijn 61e verjaardag ** 265.00 €

 • 8527 VVV Groet en Camperduin: Gids naar de parel van Noord-Kennemerland, Schoorl, gratis uitgave, Schoorl, ( 1930), 20p met foto's en informatie en uitslaande wandelkaart, geniet, 12,5x 20cm, prima staat 35.00 €

 • 8186 WAGENAAR, Jan A: Oordeel en heil, een onderzoek naar samenhang tussen de heils- en onheilsprofetieën in Micha 2-5, proefschrift, Utrecht, 1995, 309p. Pbck 15.00 €

 • 7209 WAGENAAR, L.: Joodsche godsdienstleer voor de jeugd, 1e ,2e en 3e cursus, Amsterdam, van Creveld, 1890, 28p; 50p; 148p met inhoudsopgave, gebonden blauw reliefbandje met vergulde titel, enkele pp met rafelrandje zonder verlies van tekst, stootplekken buitenzijde 65.00 €

 • 8188 WAGENAAR, L: Gebedenboek met nederlandsche vertaling en verklaring en bijgebonden Abodath Habbajith, 2e dr Amsterdam, Mozes, 1941, 695; 147, Vp, papier minimaal vergeeld, gebonden, zeer goede staat ** pakketpost binnen NL 6,75** 25.00 €

 • 9024 WAGNER -- KLOOS, Willem: Das Rheingold/ Het Rijngoud in de vertaling van Willem Kloos, reprint met een inleiding van E.M.Janssen Perio, Rotterdam, Pereo Pers, 1997, 87p, ingenaaid ** met handgeschreven opdracht voor Martin van Amerongen: de derde auteur ** 30.00 €

 • 9423 WAL, Theo J. van der : Divertimento, verlucht met zeven met de hand gekleurde linoleumsneden van Joop Löbler, Amsterdam, veen, (1943), 24 ongenummerde pp, gesigneerd door beide kunstenaars, nr 41 vd beperkte oplage van 240, or halfliinnen, buitenzijde ernstig gevlekt, enige bruining binnenzijde ** de Jong 925 ** 20.00 €

 • 10588 WALLET, Bart ea: Die ons heeft laten leven, geschiedenis van de joodse Gemeente Amsterdam (NIHS) van 1945 tot 2010, Amsterdam, NIHS eigen beheer, 2011, 227p, vele ill, groot 4o, gebonden, nieuwstaat 15.00 €

 • 9902 WAND-TETLEY, T.H., Captain: Practische gids voor amateur-boksers( A guide to practical instruction in boxing), vertaling D.J.Ruyter, Den Nederlandschen Boksbond (NBB), ca 1928, 78p met 32 afbeeldingen, ing, 16x12,3 cm, met los bijgevoegde gevouwen bijlage, 20.00 €

 • 10757 WATERHOUSE, J.W. --- WARNER, Ben: Schoonheid is van alle tijden, een fotografische recompositie geinspireerd door de schilderijen van John William Waterhouse n.a.v. de tentoonstelling Betoverd door Vrouwen in het Groninger Museum, Groningen, GasTerra, 2008, 95p m vele ill, ing, oblong met fluwelen omslag, prima staat 9.00 €

 • 9498 WATERSTAAT -- Catalogus van eene belangrijke verzameling kaarten en boeken betrekking hebbende op Nederland's waterstaat, voorhanden en (..) te bekomen bij Frederik Muller &co, Amsterdam, Frederik Muller, 1883, 64p waarin 796 beschreven nrs, afkomstig o.a. uit de nalatenschap van ingenieur G.J.Dibbits, ingenaaid, gebruikssporen, sommige katerntjes los 20.00 €

 • 10711 WATSON, James D: De dubbele helix, hoe ik de sleutel tot de erfelijkheid ontdekte en daarmee de Noblprijs won, 2e dr, np, Olympus, 2007, 190p, pbck, nieuwstaat 7.50 €

 • 8216 WATTEL, J: Harem- en Pardah-systeem, proefschrift, Meppel, Boom, 1954, 299p met stellingen, ingenaaid 16.00 €

 • 9987 WEEL, Prof. A.H. van der: Voltaire als strijder voor rede en rechtvaardigheid, een voordracht, s.l.s.a, pp 54 - 82, ingenaaid met blind omslag 10.00 €

 • 8228 WENNING, H.C.L: Het biljartspel, handleiding voor beginners en gevorderden, ene serie opstellen uit het maandblad "Club kroniek", belangrijk aangevuld en tot een geheel verwerkt door den schrijver, Gouda, van Goor, 1928, ing met omslag, slijtagesporen 15.00 €

 • 10402 WERKMAN, Hans: De wereld van willem de Mérode, Amsterdam, AP, Open Domein no 6, 1983, 280p, ing, lichte gebruikssporen 10.00 €

 • 6828 WERTHEIM -- QUACK, Mr. H.P.G: A.C.Wertheim 1832-1897, overdruk uit de Gids, zp, (1898), 59p, ingenaaid met licht gevlekt omslag ** Van den Schrijver ** 275.00 €

 • 8232 WERUMEUS BUNING, J.W.F: Verzamelde gedichten, 2e druk waarbij gevoegd originele uitnodiging en aankondiging vd tentoonstelling van zijn werk op 16 juni 1941 bij boekhandel Witkam in Enschede ** Amsterdam, Querido, 1947, 324p, linnen, papier licht gebruind / Rotterdam, Donker, 1950, 65p m ill van Doeve, linnen met omslag, prima staat 45.00 €

 • 9425 WERUMEUS BUNING, J.W.F: De vergulde druiventros, Kortenhoef [=Amsterdam] De zeven bokalen [= Hoef], [1944], 129p onafgesneden pp, verguld op de kop, met de hand ingekleurde tekeningen van Han Bolte, half perkament, nr 194/250 ** de Jong 938 ** 20.00 €

 • 10905 WESSELS ea(red): Veranderende grenzen 1815-1919, nationalisme in Europa 3e druk, Amsterdam, SUN, 2005, 476p, pbck, nieuwstaat, pakketpost 10.00 €

 • 5518 WHYMS: Leopoldstad 1881-1956, uitgegeven bij het LXXVe bestaan van Leopoldstad, Brussel, Office de publicité, 1956, 196p, gedrukt op kunstdrukpapier (6/7) voor burgemeester Pieter van Damme van Brugge, leren band in kartonnen schuifdoos, 75.00 €

 • 4189 WICHMAN -- HAFFMANS, F.J: Geest, koolzuur en zijk, briefwisseling van Erich Wichman, Westervoort, van Gruting, 1999, 312p m ill, register en noten, gebonden, nieuwstaat 15.00 €

 • 10890 WICHMAN, Erich: Het witte gevaar, over melk, melkgebruik, melkmisbruik en melkzucht, nadruk, Amsterdam, Aarts, 1979, Amsterdamse Schotschriften nr 6, 34p m 4p toelichting van Atte Jongstra, geniet 9.00 €

 • 10059 WIELEK, H (ps van W. Kweksilber): Lof der vacantie, een wandeling met vacantiegangers, Amsterdam, Vrij Nederland [1948], 109p m foto's 3n tekeningen, gekartonneerd (gebruikssporen, papier deels gebruind) 10.00 €

 • 4778 WIGGINS, Marianne: Zelfportret en andere verhalen (Bet they'll miss us when we're gone), vertaling Marijke Emeis, Amsterdam, Contact, 1992, 140p, pbck 15.00 €

 • 9904 WIJDEVELD, H.Th: De bevrijding, Lage Vuursche, Elcerlyc, eigen beheer, 1944, 35p, or halflinnen, vooral in de buitense pagina's stokvlekkig ** de Jong 964 ** 40.00 €

 • 9359 WIJDEVELD, H.Th: Concerto grosso 1905-1944, title changed by the author by hand in: " A concerto grosso for Erich " with in pencil some handwritten commentary and corrections in English throughout the text Lage Vuursche, Elcerlyc, 1944, 159 (IV)p, minimaal vergeeld, licht gevlekt aan de buitenzijde ** met handgeschreven opdracht " This book with a smile and a tear to Erich Mendelsohn in mutual undertsanding of the great problems which a near future will solve, H.Th. Wijdeveld on the day of his 60th birthday 4th of oct.1945 ** 1500.00 €

 • 8254 WIJDEVELD, H.Th: Concerto grosso 1905-1944, Lage Vuursche, Elcerlyc, 1944, 159 (IV)p, or halflinnen, minimaal vergeeld, minimaal stokvlekkig [oplage 1000 exx] ** de Jong 962 ** 50.00 €

 • 10630 WIJNBERG -STROZ, Joep en M. van LUNTEREN-SPANJAARD: Blijvers en voorbijgangers, Joden in Delft 1850-1960, Kampen, Kok, 1998, 284p m ill, nieuwstaat 12.00 €

 • 10442 WIJNBERG, Chawwa: Eendagsvlieg, columns, Bergen op Zoom, Uitgeverij Zinderend, 2006, 142p, ingenaaid, enkele aantekeningen op achterschutblad, overigens goed 9.00 €

 • 10629 WIJSMULLER - MEIJER ,TRUUS -- RAPPORT RODE KRUIS: Rapport van de Commissie van onderzoek inzake het verstrekken van pakketten door het Rode Kruis ea instanties aan Nederlandse politieke gevangenen in het buitenland gedurende de bezettingstijd(..) etc, Amsterdam, t Koggeschip, [1947], 176p waarin veel getuigenissen van Truus Wijsmuller-Meyer, ing m omslag 125.00 €

 • 8551 WILDERINK-JANSEN, C.M. bewerkt door: Kookboek voor de fijnere keuken, nieuw Haagsch kookboek, Amsterdam, van Holkema en Warendorf [1900], 272p, or linnen (lichte uiterlijke gebruikssporen, binnen in goede staat), ** uiterst zeldzaam ** 150.00 €

 • 8269 WILKEN, G.A: Het matriarchaat bij de oude Arabieren, Amsterdam, De Bussy, 1884, 47p, ingenaaid 14.00 €

 • 10908 WILMINK, Willem: Deze vuist op deze vuist, liedjes uit De film van Ome Willem met muziek van Harry Bannink, Amsterdam, Aarts, 1984, 88p, ingenaaid, nieuwstaat 8.00 €

 • 3967 WILS, Lode: Vlaanderen, Belgie, Groot-Nederland, mythe en geschiedenis, historische opstellen, gebundeld en aangeboden aan de schrijver, Leuven, Davidsfonds, 1994, 501p, linnen met omslag, nieuwstaat ** verzending in NL 6,75, naar België 13,00 ** 9.00 €

 • 3986 WISSES, Wabbe: Bokwerd Vooruit! / Bokwerd Omhoog! Bloemlezingen artikelen uit het Weekblad Bokwerder Belang, Leeuwarden, Leeuwarder Courant serie nrs 15 en 18, 1973 en 1977, 140; 124p, ingenaaid, oblong, 2 delen 20.00 €

 • 4057 WITSCHEY, Ed.C: De Zuiderzeewerken in woord en beeld, zp, Koninklijke Nederlandsche Stoom-Koffiebranderijen, vh H.E. van Ysendyk jr, ca 1932, 33p met 51dik opgelegde fotoplaatjes, kartonnen band, minieme gebruikssporen, verder prima staat ** zeldzaam ** 50.00 €

 • 10525 WITSEN, Jenno: Bommel reisgids, in de voetsporen van een heer van stand, Amsterdam, BB, 2009, 207p met bijbehorende uitklapbare plattegrond, ingenaaid, nieuwstaat 10.00 €

 • 9457 WOLFF, M: De geschiedenis der Joden te Haarlem 1600 - 1815 en 1815-1890, 2 delen, Haarlem, Bohn, 1917, 74p m ill/ 70p m ill, beide delen ingenaaid, goede staat 15.00 €

 • 5012 WOLFF, Sam de: Voor het land van belofte, een terugblik op mijn leven, Bussum, Ruys, (1954), 300p, linnen, rug geplakt, met opdracht van de schrijver ** gesigneerd en met opdracht: Lees dit boek critisch, erger je desnoods, maar denk erover na, want dit is de belijdenis van iemand, voor wie socialisme en zionisme onafscheidelijk één zijn! " ** 45.00 €

 • 10201 WORCUM -- MERIAN, Matthäeus: 1 plattegrond nr 46 uit Topographia Germaniae inferioris(1659), originele ongekleurde kopergravure van het tegenwoordige Woudrichem op een afgesneden pagina van 18x32cm, minimaal gebruind aan de randen 35.00 €

 • 8301 WORM, Piet: De speelgoedbeer van Sibiella, Amsterdam, Allert de Lange, [1947], 40 ongenummerde pp met z/w en kleuren illustraties, ringband met kartonnen platten, gr-8vo, lichte gebruikssporen 85.00 €

 • 9014 WORTELAERS, F.: De vogels van het Meerdaelwoud, Antwerpen, de Brug, 1946, 210p, halflinnen met licht beschadigd stofomslag, 20.00 €

 • 9906 WOUDTS, Sophie: Levi, de afvallige, De Haag, Voorhoeve, [jaren '30], 143p m z/w ill van Louis vd Berg, ingenaaid met beschadigd omslag, papier gebruind aan de randen ** propagandaboekje van de christelijke Zending onder de Joden ** 25.00 €

 • 9184 WVA -- WVA 1918-1968, gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50jarig bestaan van de Watersport Vereniging Amsterdam, Amsterdam, WVA, 1968, 79p m foto's, ing (enkele blaadjes los) 15.00 €

 • 10833 YALOM, Irvin D: Het raadsel Spinoza, roman (The Spinoza Problem) Amsterdam, Balans, 2012, 432p, pbck, scheefgelezen, overigens prima staat, pakketpost 7.50 €

 • 10962 YALOM, Irvin D: Het raadsel Spinoza, roman, Amstersdam, Balans, 1012, 7e druk, 432p, pbck, licht scheefgelezen, overigens goed, pakketpost 12.00 €

 • 9782 YRRAH (=LAMMERTINK, Harry): Dies YRRAH, tekeningen van Yrrah, 1e dr Amsterdam, AP, 1959, 70 pp, or band, prima staat 35.00 €

 • 3018 YU-TANG, Lin: Pe-king onder bliksemlicht, vertaling Jef Last, Amsterdam, Arbeiderspers, 1941, 3 dln, 334p; 211p; 241p, linnen, papier gebruind, met handgeschreven opdracht van Jef Last met chinese karakters voor Tom (Rot), en een mooie gekleurde tekening op het schutblad, 300.00 €

 • 4934 ZAAL, Wim: De vuist van de paus, de Nederlandse Zouaven/ Gods onkruid, Nederlandse sekten en messiassen/ Onnozele kinderen, Lodewijk XVII, Victor van Aveyron, Kaspar Hauser/ Aan de rol met Sisyfus/ Vloekjes bij de thee, 5 titels Amsterdam, WU, 1980, 153p, pb/ Amsterdam, Meulenhoff, 1972, 150p, pb/ Asd, AP, 1995, 190p, pbck, als nieuw/ Asd WB,zj, 115p, pb/ 1971, 239p, pb ** verzending binnen Nederland 6,75 ** 25.00 €

 • 10859 ZAFON, Carlos Ruiz: De schaduw van de wind, vertaling Nelleke Geel, Utrecht, Signature, 2005, 543p, pbck, nieuwstaat, pakketpost 5.00 €

 • 9773 ZANDBERGEN, Gijs(red): Wielergedichten, geillustreerd, Den Haag, Nijgh en van Ditmar, 1983, 54p, ingenaaid 17.00 €

 • 5121 ZEEP -- Haagsche Zeepfabriek, Prijscourant van alle soorten van harde en toilet-zeepen, 's Gravenhage, Keuchenius & co, ca 1863, 1 blad in drieën gevouwen, voorzijde uitbundig versierd, naam in pen op binnenzijde, 40.00 €

 • 4156 ZEGERS, J.G.W: Luchtmachtorganisaties en oologsvliegtuigen der belligerenten in West-Europa, 2e druk, Assen, Born, 1940, 153p met vele foto's en tekeningen, ing met krantenknipsel en reclamefolder voor het boek Het luchtwapen en zijn problemen 15.00 €

 • 6286 ZELFMOORD -- BROUWERS, Jeroen: De laatste deur, essays over zelfmoord in de Nederlandse letteren, 4e dr/ De versierde dood, een dossier over zelfmoordclubs, Russische roulette, zelfmoordspelen en andere mysteries rondom de zelfverkozen dood, 1e dr Amsterdam, AP, 1984, 533p met register, linnen met omslag, scheefgelezen, gebruikssporen/ Nijmegen, Cadans, 1989, 118p m ill, ing, met handgeschreven opdracht van de schrijver ** verzendkosten binnen Nederland 6,75 ** 45.00 €

 • 8323 ZERNIKE, Elisabeth: Weest overtuigd! Uitgesproken op een getuigenisavond der Jongeren Vredes Actie, Amsterdam, Lantaarn-Uitgeverij [ca 1936] 14 (II) met lijst van sympathiserende literatoren, geniet, omslagontwerp Geert Brögel 15.00 €

 • 9296 ZIJL, Annejet van der: Bernhard, een verborgen geschiedenis, Amsterdam, Querido, 2011, 463p m foto's, verkorte stambomen, index, registers en bibliografie, pbck, licht scheefgelezen, overigens goed 12.00 €

 • 10070 ZIKKEN, Aya: Terug naar de Atlasvlinder, een reis door Sumatra, 2e gewijzigde druk, Amsterdam, Nijgh en van Ditmar, 1989, 191p met foto's, pbck ** gesigneerd door de schrijfster ** 15.00 €

 • 8326 ZILVER-RUPE, Wim en Emile PUETTMANN (ontwerp): Tentoonstelling Levend Amsterdam, brochure van Comité "De stad Amsterdam", Amsterdam, Comité " de stad Amsterdam, ca 1955, vouwblad 10x21 cm met zw-w foto op voorzijde 15.00 €

 • 4457 ZOHN, Harry: Wiener Juden in der deutschen Literatur, Tel Aviv, Olamenu, 1964, 105S, Ohlw 25.00 €

 • 8330 ZONNEVELD, Peter van: Orientatie, literair-cultureel tijdschrift in Indonesië 1947-1953, een bloemlezing, Schoorl, Conserve, 1988, 280p, pbck 10.00 €

 • 10384 ZUBEIL, Francine: Almere en vitrine/ Almere achter glas, tentoonstellingscatalogus, Almere, ACHK - De Paviljoens/ Marseille, Editions de l'observatoire, 1999, 46pp met ill, ing, goede staat 15.00 €

 • 10609 ZWAAF, Barend: De laatste Joodse zuurventer van de Amsterdamse Eilanden, zp, zj, eigenbeheer, 48p met z/w foto's, ing, goed 15.00 €

 • 7821 ZWARTS, Jac: Hoofdstukken uit de geschiedenis der Joden in Nederland, Zutphen, Thieme, 1929, 278p; 17(I)p m ill, linnen met omslag en daarbij gevoegd krantenknipsels uit de Telegraaf van 9 november 1939 en 6 april 1940, waarin een bespreking van dit boek 15.00 €

  back to our homepage